National Repository of Grey Literature 106 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Innovations in the transport industry
Kremiec, Tomáš ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem inovací v silniční, železniční a letecké dopravě. Jedná se o běžné dopravní prostředky, u kterých lze očekává další technologický vývoj, ať už v osobní nebo nákladní dopravě. Cílem této práce je nastudovat historický vývoj v jednotlivých odvětvích a následně se zabývat aktuálními tématy týkajícími se implementace umělé inteligence a řešení problematiky životního prostředí. Každý ze způsobů dopravy přispívá k širší komplexnosti dopravní scény tím, že poskytuje různý soubor výhod a obtíží. Provoz v našem stále více propojeném světě tyto dopravní prostředky společně usnadňují a vytvářejí tak dynamický a propojený systém. Praktická část práce dále důkladněji sleduje vývoj některých z klíčových prvků dopravy. Těmi jsou v tomto případě návěstidla a návěstní opakovače. Obě zařízení představují nedílnou součást železniční dopravy. Tomuto vývoji se věnuje tato práce, která si klade za cíl prostudovat přínosy inovací jednotlivých generací a problematiky spojené se zařazením do provozu.
Tax Burden on Road Transport in the Czech Republic
ZOBALOVÁ, Kristýna
The diploma thesis provides an overview of the tax burden in the field of road transport in the Czech Republic. Initially, it broadly outlines the topic of taxes in road transport, identifying issues related to the taxation of time- based and performance-based fees. Subsequently, a detailed comparison of fees and tax burdens on freight vehicle operators in the Czech Republic is conducted, comparing them with selected EU member states. This comparative approach includes an analysis of time-based taxation, income taxes, road tax, excise taxes, performance-based fees, and value-added tax. A comparative analysis of tax burdens was conducted using cluster analysis. The aim was to evaluate the values of individual taxes and fees among selected EU member states. The findings suggest that the Czech Republic exhibits specific characteristics of tax burden in road transport, such as higher road tax compared to the EU average. Conversely, in terms of personal income tax, it has a lower level compared to the EU average, whereas the situation is opposite for corporate income tax. This analysis offers a comprehensive view of the tax policy of the Czech Republic compared to other EU member states. The results indicate that the tax burden in road transport in the Czech Republic significantly differs from the EU average and other observed countries, particularly showing relatively higher levels of road tax and value-added tax. These specific characteristics underscore the need for a thorough evaluation of the Czech tax system in road transport in the context of future development. They present both a challenge and an opportunity for future adjustments and optimization aimed at more efficient and fairer taxation, thereby supporting sustainable development of transportation in the country.
Modern elements of traffic management and their use in urban agglomerations
DLOUHÁ, Markéta
Modern elements of traffic management are a factor that ensures the optimization of traffic. Road transport is constantly evolving and needs to be managed in order to continue to operate smoothly. The bachelor's thesis deals with research into intelligent transport systems, which are most likely able to maintain traffic flows or even accelerate them. The analysis is focused on urban agglomerations, specifically České Budějovice and Hradec Králové. The evaluation of the systems takes place in the given sections of the cities for which the necessary data has been found. The sources of information for the analysis are primarily from the SWARCO company, from the traffic census from the ŘSD, from documents of the Charles University, from Dopravní noviny and from the web file of Vlastimil Melichar, from which the procedure of all calculations was drawn. The evaluation of modern elements of traffic management is carried out by comparing the relevant data. Another data calculation determines the saved costs from the acceleration of traffic flows. The time saved is also appreciated by the time that traffic participants could otherwise spend in the work process. It was estimated that on the Rudolfovská třída - Na Sadech - Žižkova třída route, if the traffic flow were accelerated by an average of 2.5 minutes, drivers could save costs of up to 45,554,400 CZK per year. Speeding up the traffic flow in Hradec Králové on the route Mrštíkova Street - Palachova Street by 0.6 minutes could save costs for the average daily volume of vehicles by up to CZK 14,434,351.2 per year. A case study on the public transport preference showed that speeding up transport for an average of 50 people per 1 bus and with the average daily bus intensity could possibly save up to CZK 98,461,440 per year. The conclusion is a comparison of investments with all the calculated benefits, from which the assumption for the further implementation of intelligent transport systems follows.
Analysis and solution of transport in Námestovo
Dendisová, Terézia ; Radimský, Michal (referee) ; Matuszková, Radka (advisor)
The master's thesis focuses on the analysis and solution of selected modes of transportation in the town of Námestovo in the Žilina region. The thesis includes an analysis of transport modes, especially road transport, parking, cycling, and pedestrian transport, proposing their optimization to enhance safety, smoothness, or comfort for the town's residents. The first part describes the current state of road, static, cycling, railway, and public transportation. The second part focuses on road transport, evaluated in terms of traffic safety and compliance with legislative requirements, along with proposed solutions. It further addresses static traffic, where the town was divided into functional zones based on usage, identifying shortcomings in selected areas and proposing solutions. The final section of the thesis tackles pedestrian and cycling traffic, outlining shortcomings and potential solutions.
Model Design Package Delivery Company DHL
Pobořilová, Alena ; Dvořák, Jiří (referee) ; Dvořák, Jiří (advisor)
Design model for a specific package delivery company using international terminals and warehouses.
The Issue of the Competence of Drivers of Motor Vehicles to Drive on the Roads of the Czech Republic
Chodurová, Zuzana ; Kudláček, Jaroslav (referee) ; Vémola, Aleš (advisor)
The theme of this master’s thesis is The Issue of the Competence of Drivers of Motor Vehicles to Drive on the Roads of the Czech Republic. It includes an analysis of the current state legislative requirements for obtaining professional qualifications of drivers in the Czech Republic and in neighboring states and comparison of selected specifics of the issue. An analysis was made of traffic accidents in the Czech Republic and comparison of basic indicators of accidents with neighboring states. Based on the analysis of the current state, then the practical part includes a questionnaire survey and suggestion of measures for improving road safety.
Analysis and solution of transport in Znojmo
Kovaříková, Ilona ; Radimský, Michal (referee) ; Matuszková, Radka (advisor)
The thesis focuses on the traffic situation in the district town of Znojmo in the South Moravian Region. The thesis deals with individual traffic modes, especially road traffic and cycling, but also with static traffic (traffic at rest), where parking and optimization design is addressed. The thesis also marginally deals with rail and bus public transport. The first part of the thesis is devoted to the existing state of the individual modes of transport in the entire cadastral area of Znojmo, but since the cadastral area of Znojmo also includes transport in the extravilan, the thesis is mainly focused on transport in the intravilan. The traffic load according to the National Traffic Census of the Regional Directorate of Transport and the degree of motorization from the databases of the Road Vehicle Register of the Ministry of Transport are analysed. In the second part of the thesis, selected problem spots in Znojmo are addressed, and measures for improving the comfort and safety of road users are proposed. Furthermore, parking is addressed, where the city was divided into areas according to functional use and the shortcomings were found and then the optimal solution was proposed.
Analysis and Comparison of Traffic Accident Data in the Czech Republic, Norway and Finland
Zemánek, Lukáš ; Frič,, Jindřich (referee) ; Vémola, Aleš (advisor)
The master‘s thesis deals with accidents in road transport in the Czech Republic, Norway and Finland. It includes analysis and comparison of accident rates in those states, an overview of accidents in recent years, legislative requirements and trends in this area and then based on analysis of current proposals includes measures to increase safety in road transport.
The Study Logistics Supply in the Selected Company
Čumová, Šárka ; MBA, Jitka Houšťová, (referee) ; Jurová, Marie (advisor)
The thesis monitors the distribution logistics of company CommScope at the local and corporate level. The aim of this work is the optimization of the current state and the proposal to use the combined mode of transport for the largest customer in Europe. The theoretical part is focused on the current method of arranging transport and carrier choise. The practical part is a detailed analysis of the road transport from manufacturer to the customer and proposal for using an alternative mode of combined transporport is formulated.
Analysis of Critical Locations for Road Transport in a Chosen Region - Frýdecko-Místecko
Polok, Jiří ; Radimský, Michal (referee) ; Jůza, Petr (advisor)
This master thesis analyses the critical places on the road I/11 in the Frydek-Mistek region in the stretch Ropice-Bystrice. The aim of this master thesis is to suggest the organization and building arrangements, which raise the safety of the traffic in the chosen dangerous places. The suggested arrangemetns are chosen so that they could be used in pratice.

National Repository of Grey Literature : 106 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.