Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
MIFARE Classic Emulation on NFC-A Tag Peripheral
Lužný, Jakub ; Peringer, Petr (oponent) ; Hujňák, Ondřej (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to implement emulation of a MIFARE Classic tag on a NFC-A tag peripheral embedded in a microcontroller. To implement the solution, nRF52832 microcontroller from Nordic Semiconductor was used. Basic MIFARE Classic command set was implemented (authentication, read, write). The implementation was tested against multiple readers, using different applications. The result was compared to existing solutions, such as Proxmark and Chameleon Mini.
Chytrá zásuvka pro dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech
Chalupa, Tomáš ; Marada, Tomáš (oponent) ; Zuth, Daniel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se v první řadě zabývá návrhem a konstrukcí prototypu chytré zásuvky, která bude sloužit k dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech. Poskytuje ověřování uživatele na základě přiloženého RFID prvku a monitorování průběhu nabíjení. K tomu využívá komunikaci s externí cloudovou databází. Samotná realizace prototypu byla v práci rozdělena do tří hlavních částí, řídicí, elektrotechnické a mechanické. V úvodu je také doplněna rešeršní částí, věnující se problematice mikrokontrolérů, cloudových systémů a RFID technologií.
Optimalizace procesů expedice
Ručka, Miroslav ; Hendrychová, Marcela (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá optimalizací expedičního procesu v konkrétní společnosti ve farmaceutickém průmyslu. Tato práce obsahuje návrhy pro optimalizaci procesu expedice, konkrétně eliminaci chybovosti expedice. Návrhy vznikly na základě globální analýzy společnosti a detailní analýzy procesu expedice.
RFID Reader for 13.56 MHz Band
Obšitník, Michal ; Zamazal, Michal (oponent) ; Povalač, Aleš (vedoucí práce)
The aim of this thesis is to design an RFID reader for the 13.56 MHz band and to compile a control program. In the first part, the work is aimed at getting acquainted with the principle of operation of RFID and NFC technologies, together with the related international standard, and at getting familiarized with the various transceivers available to operate these technologies. Because the transceiver for the further evaluation is clearly specified in the assignment, their comparison serves a purely informational purpose. In the practical part, the task is to design and revive a prototype RFID reader. The base of the project is a reader board carrying out RFID communication, audiovisual response, and connection to an OLED display. This board is connected to a microcontroller, which controls the whole device. Another part of the project is set of different antennas that can be connected to the reader board and replaced at any time. The manufactured antennas are subject to a testing of how two different tuning methods affect their operation. The maximum reading distance, success of the performed readings and value of the electrical current that is a result of the calibration process are being tested. The output of the thesis is an RFID reader with a control program.
Docházkový systém - kompletní řešení s moduly ESP a Raspberry Pi
Křehlík, Petr ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navržení a implementace docházkového systému založeného na platformě Arduino, ESP a RaspberryPi, které spolu komunikuji pomocí WiFi sítě. Přístupová stanice poskytuje přístup uživatelům pomocí RFID čipů a centrální jednotka informační systém pro správu celého systému v podobě webového rozhraní.
Webová aplikácia pre riadenie fitness centra
Karabin, Štefan
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací kompletního webového zázemí pro podporu provozu fitness klubu Barbar. Zprostředkovatelem je firma A-Z HOME, s.r.o. Teoretická pasáž práce se věnuje etapám vývoje webové aplikace, RFID technologii a analýze stávajících řešení. Výsledné řešení je vytvořené v programovacím jazyce PHP s využitím frameworku Nette. V závěru je ohodnocen celkový přínos práce z technické a ekonomické stránky.
Přístupový systém s alarmem
Vlašánek, Vít ; Pruša, Radomír (oponent) ; Marada, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístupového systému s alarmem. Obsahuje rozbor aktuálně dostupných přístupových systémů na internetu. Dále je navržen a vyroben přístupový systém s funkcí alarmu při použití RFID čtečky HID iClass R10. Systém je řízen mikrokontrolerem ESP32. Program pro něj byl vytvořen pomocí vývojového prostředí Arduino IDE. K ověřování RFID tagů a evidenci o používání je systém, pomocí technologie Wi-Fi, připojen serveru, který k tomuto účelu obsahuje vytvořené SQL databáze. Je vytvořeno webové rozhraní, které umožňuje správu uživatelů a vyhledávání v evidenci o používání systému. K systému je zpracována dokumentace, pojednávající jak o instalaci a nastavení systému, tak o jeho používání.
Hardwarová implementace šachů
Zajíc, Roman ; Žák, Marek (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a následnou výrobou elektronické šachovnice. Důraz byl kladen na to, aby výsledná šachovnice byla co nejvíce podobná klasickým šachovým deskám. Zejména, aby co nejméně omezovala hráče při hře. K ovládání šachovnice slouží modul hodin, který kromě přepínače času obsahuje i displej a ovládací klávesy. Jako hlavní kontrolér této desky slouží WeMos R1 mini v kombinaci se třemi Arduiny Nano. Dvě z těchto Arduin slouží k detekci šachových figur a signalizaci na samotné šachovnici. Třetí Arduino slouží k ovládání šachových hodin a úpravám nastavení šachovnice.
NFC reader with supervisory communication
Kyzlík, Lukáš ; Baštán, Ondřej (oponent) ; Kaczmarczyk, Václav (vedoucí práce)
The Semestral paper is focused on research prior to the design and prototyping of modules of the access control system using the NFC technology. Details about NFC technology implementation such as communication modes, signalling modes, NFC tag tapes and relevant standards are examined. Market research is conducted in the area of available NFC access control solutions. Details about 2 system solutions and 3 standalone NFC readers are researched and parameters compared. Information about the design of NFC readers and NFC tag is summarized and suitable parameters of the components based on market research discussed.
Optimalizace pohybu zboží
Jochec, Tomáš ; Drahanský, Tomáš (oponent) ; Orság, Filip (vedoucí práce)
Dokument se zabývá optimalizací pohybu zboží při skladování. Podrobně se věnuje především technologiím automatické identifikace pomocí čárových kódů a RFID. Je provedeno srovnání čtecích zařízeních dostupných na českém trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.