Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 105 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Horský penzion
Kupčoková, Ivana ; Dýr, Petr (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabýva návrhem rekreačního objektu typu horského penzionu v okolí města Brezno na středním Slovensku. Cílom bylo navrhnout rekreačně-sportovní areál respektující přírodu, tradice. Svým vybavením by měl nabídnout ubytování a možnost trávení aktivní dovolené turistům a rodinám s dětmi.
Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín
Nekolná, Alena ; Volnohradský, Radan (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Návrh optimálního funkčního a prostorového využití území pro šetrný turismus. Urbanistický a architektonický návrh bude zohledňovat přírodní charakteristiku krajinného rázu v kontextu ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů.
Taneční škola Brno
Belousova, Anastasiia ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce byl návrh taneční školy v městské části Brno-Zábrdovice. Jedná se o zástavbě proluky na křížení ulic Milady Horákové a Příkop. Zadáním práce bylo doplnění dvou velkých ploch sousedních budov novostavbou. Objekt je rozdělený do dvou celků. První část je více přístupná veřejnosti. Tam se nachází velký taneční sál, který je možné pronajmout za účelem různých akcí, hudební škola pro dospělé a kavárna s terasou ve třetím nadzemním podlaží. Druhou část představuje dominantní osmipodlažní budova, ve které se rozmístily taneční sály různých velikostí, šatny s vlastním hygienickým zázemím a prostory, určené buď k pronajmu nebo jako kanceláře vyučujících taneční školy. Horní patra jsou vyhrazena k ubytování studentů. Každá ubytovací jednotka zahrnuje ložnice, malou kuchyni, šatnu a hygienické zázemí. V pokojích mohou bydlet jeden nebo dva studenti. Celé podzemní podlaží slouží k parkování osobních aut a odkládání kol. Taky se tam umístily technické místnosti a kotelna. Pro pohodlí obyvatel byla budova navržená jako průchozí. V zadní části pozemku byl navržen malý park s vyrovnávacími schodišti. V letní sezóně může být trávník použit jako rekreační místo pro studenty nebo obyvatele města. Celá stavba je navržena v souladů s požadavky na imobilní užívání staveb. Multifunkčnost nového objektu ideálně doplňuje stávající vzdělávací zázemí města kolem, jako například mateřské, a střední školy, gymnázia a vysoké školy.
Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E
Podešvová, Klára ; Turcovský, Štefan (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této práce je návrh urbanistický koncept městského bloku na Nových sadech. Dále návrh objemové studie radnice pro Brno na nově nadefinovaném nároží. V první části práce je provedena analýza celkového území, která slouží jako podklad k samotnému návrhu. Druhá část práce se věnuje návrhu urbanistické koncepce, respektující a navazující na charakter okolní zástavby. Na závěr je proveden samotný návrh radnice včetně okolního prostranství.
Rekreace, sport a život v horách - Případová studie obce Bedřichov v Jizerských horách
Buzínová, Michaela ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vlivu sportu, rekreace a víkendového bydlení na podobu a rozvoj obce, která je s těmito aktivitami bezprostředně spjatá a zároveň se nachází v chráněné krajinné oblasti. Mým předmětem zájmu je konkrétní obec Bedřichov v Jizerských horách. Tato oblast se v posledních letech velmi potýká s náporem sportovců a zájemců o víkendové bydlení, kteří zde provozují hlavně běžecké lyžování. Obec Bedřichov se musí tomuto náporu přizpůsobovat a nacházet řešení pro to, aby byla příjemným místem nejen pro sportovce a turisty, ale také příjemným místem pro běžný život. Tato práce má formu případové studie a hlavním cílem je tedy nejen komplexně představit daný problém ale také ukázat, jakým způsobem se zde daří vyrovnávat zájmy sportu a zájmy běžného života v obci. Prvotním vstupem je předpoklad, že se této obci daří tyto zájmy vyrovnávat. Analýza dat výzkumu ukazuje, že byly tyto snahy dosud poměrně úspěšné, ale vyrovnávání těchto zájmů se stává čím dál obtížnější. Klíčová slova obec, samospráva, místní rozvoj, sport, rekreace, kvalita života, udržitelný rozvoj, Chráněná krajinná oblast Jizerské hory
Hotel Nábřeží at Kunov dam
Dananaiová, Ladislava ; Semrád, Antonín (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
In this diploma thesis is designed a hotel with a restaurant in the recreational areaKunov,close to Senica town. It has a capacity for 50 guests. The smallest rooms are double bedrooms with at least 16 m2anda bathroom 4m2. It is four stars hotel. There are three over ground floors and a basement. On the ground floor there is a reception, toilets, a restaurant for 65 guests. There is also a kitchen and storerooms. There are 5 hotel rooms on the first floor and an office. On the second and third floors there are hotel rooms, common room, cleaning room and laundry room. On the second and third floor there is one wheelchair accessibleroom. In the basement there are utility rooms, storerooms, a workshop, a gym with locker rooms and showers. The main entrance to the building is wheelchair accessible and leads to the reception. There is also a staff entrance from the back of the building and an entrance to the garden with a hotel pool. The roof is designed as a single layer flat roof. On the grounds there are designed outside showers, toilets for men and women and a garden shelter.
Settlement of the landscape with European beaver (Castor fiber) in relation to anthropogenic influences
Mikulka, O. ; Patočka, Z. ; Drimaj, J. ; Kamler, J. ; Plhal, R. ; Homolka, Miloslav
The European beaver (Castor fiber) is a protected species in the Czech Republic that has spread to the whole of Moravia. Now, it is a common species whose competitor is only human. The aim of this study was to evaluate the impact of human activity, especially tourism or transport, on the settlement of the landscape by the European Beaver. The area of the protected landscape area Litovelske Pomoravi was chosen to evaluate the settlement of the landscape by the beaver, where the beaver forms a stable population for a long time and the frequented cycling routes, hiking trails and the area are frequently visited by natural floodplain forests. The beaver settlement data were collected by means of the winter monitoring of residential stamps using the GPS system in 2017. Data on the location of cycle routes, hiking trails, human settlements and infrastructure were obtained from available GIS layers. Settlement of European beaver was evaluated in relation to the distance and intensity of interference by tourist activities, traffic or buildings. There were 200 km of watercourses in the monitored area. The inhabited beaver was 39% of the length. The beaver avoided human settlements, preferring the natural environment. The influence of tourism on the beaver settlement has not been proven.
Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín.
Čížová, Gabriela ; Borecká,, Eva (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Zvolená diplomová práce se zabývá návrhem optimálního funkčního a prostorového využití území pro šetrný turismus ve Strachotíně. Lokalita se vyznačuje vhodnými přírodními podmínkami a půdou pro kvalitní viniční hospodářství. Proto na řešeném území navrhuji vinařství, moštárnu, palírnu, ubytování s restaurací a wellness. Detailněji zpracovávám objekt vinařství a příslušné ubytování. Nejvýznamnější objekt je navržen provoz vinařství. Budova je dominantou a spolupůsobí s vedlejším objektem ubytování a restaurací. Části fasády jsou řešené jako prolamované odvětrávané fasády, které vytváří architektonický ráz budov.
Aquapark Brno
Krček, Jan ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce Aquapark Brno přímo navazuje na předcházející specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento atelier řešil celkovou koncepci a architektonicko-urbanistickou studii tohoto území s důrazem na sport, rekreaci a relaxaci. Na řešeném území tak v jeho jižní části vznikla zóna převážně profesionálního sportu, kde jsou na nově vytvořené terase/platformě vybudovány objekty fotbalového a hokejového stadionu. Tyto stadiony jsou umístěné přibližně ve stejných místech jako jejich dnes nevyhovující (fotbalový) nebo již neexistující (hokejový) předchůdci. Terasa/platforma, pod kterou je umístěno parkování, dále pokračuje a za nově rozšířeným hotelem Boby navazuje zóna rekreačního sportu se zpracovávaným Aquaparkem a venkovními sportovišti nacházejícími se za stávající budovou OC Tesco. Severně je vybudován nový park tvořící rekreačně-relaxační zónu na území tzv. Planýrky. Aquaparku dominuje stávající budova padesátimetrového bazénu, postaveného v roce 1979 podle projektu Ing. Arch. Otakara Oplatka. Tento objekt však již dále nevyhovuje požadavkům dnešních návštěvníků ani sportovců. Ke stávajícímu objektu je tak na místě dnešní posilovny přistavěna nová budova obsahující pětadvacetimetrový a výukový bazén i se zázemím. Je zde tak vytvořen (oddělitelný) čistě plavecký areál, který může sloužit jak rekreačním plavcům, tak výuce nebo profesionálnímu plavání i s možností konání závodů. Na nový objekt plaveckého a výukového bazénu navazuje směrem na východ budova zastřešeného Aquaparku částečně schovaná pod pobytovými terasami a odpočinkovými plochami. Tyto tři průchozí, avšak vzájemně oddělitelné objekty spolu s platformou vymezují oblast venkovního areálu aquaparku. Ten je tak zároveň odizolován od hlučné ulice Sportovní, zároveň má však dostatečný přísun slunečního světla. V místech původního dětského bazénku a rozšířením do míst dnešního parčíku (v předprostoru plaveckého bazénu) vzniká prostor pro welness a posilovnu.
Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada
Németh, Ondřej ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Návrh sportovně rekreačního centra ve Vsetíně řeší kompletní revitalizaci nevyužitého území na okraji města v části Ohrada. Cílem projektu je oživení špatně přístupného a zanedbaného areálu a jeho využití nejen pro celou řadu sportovních aktivit, ale i pro odpočinek a trávení volného času. Celý areál má být volně přístupný a otevřený pro široké spektrum veřejnosti. V areálu jsou navrženy čtyři hlavní objekty: víceúčelová sportovní hala, hotel, tenisový klub a objekt rychlého občerstvení s cykloservisem. Na volných plochách mezi těmito objekty je umístěno fotbalové hřiště, basketbalové hřiště a hřiště pro malou kopanou, dále dvě lezecké stěny, venkovní posilovna a parkourová plocha s překážkami. Zbytek ploch tvoří chodníky a volné travnaté plochy určené k odpočinku a rekreaci návštěvníků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 105 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.