National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 6
Národní archiv
V Informačním listu zmiňujeme problematiku převodu komponent do výstupních datových formátů v případě informačních systémů pro správu dokumentů, otázku povinných údajů transakčního protokolu a pravidla pro metadata komponent v balíčku SIP.
Fulltext: Download fulltextPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 4
Národní archiv
Informační list přibližuje novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a novelu jeho prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb. Upozorňuje také na zásadní nekonzistentnost právních předpisů, pokud jde o digitalizaci zdravotnické dokumentace. Z dílčích témat spisové služby je věnována pozornost jednoznačnému identifikátoru dokumentu a roli podacího razítka, povinnosti převodu do výstupního datového formátu, konstrukci spisových plánů a podepisování dokumentů (komponent) v souladu s právními předpisy zejména v souvislosti s datovým formátem PDF/A. Stručně také informuje o možnostech přejímání databází k trvalému uložení.
Fulltext: Download fulltextPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 3
Národní archiv
Informační list přibližuje problematiku elektronických autentizační prvků (konec přechodného období, pečetění, opakované „přerazítkování“). Řeší otázky propojení informačních systémů včetně zavádění a změny elektronických systémů spisové služby (veřejné soutěže, výměna systému, přechod na listinnou formu vedení spisové služby). Ve spolupráci s odborem legislativy Ministerstva vnitra zde Národní archiv přibližuje problematiku vkládání dokumentu do vyřízeného spisu v souvislosti s nahlížením do spisu a se ztrátou dokumentu ve spisu. V neposlední řadě je řešena tvorba SIP balíčků z evidencí vedených do přechodného období před 1. srpnem 2012 a SIP balíčků ze samostatných evidencí dokumentů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 2
Národní archiv
Informační list upozorňuje na problematiku vyřizujících dokumentů, datových formátů digitálních komponent a komentuje schéma XML dle přílohy 2 a 3 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Tato schémata XML pro tvorbu tzv. SIP balíčků jsou povinným výstupem elektronických systémů spisových služeb a dalších systémů spravujících dokumenty a nabývají účinnosti dne 4. července 2018.
Fulltext: Download fulltextPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 1
Národní archiv
Informační list slouží k cílené distribuci informací z oblasti metodicko-poradenské činnosti Národního archivu v oblasti předarchivní péče o dokumenty v digitální podobě. Národní archiv provozuje od roku 2015 Národní digitální archiv (NDA), jehož součástí je Národní archivní portál (NArP). Informační list obsahuje pokyny a doporučení k užívání těchto nástrojů. Slouží původcům, ale také dodavatelům systémů spravujících elektronické dokumenty.
Fulltext: Download fulltextPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 5
Národní archiv
Informační list upozorňuje na problematiku deklarované formy dokumentu a nebezpečí, které představuje vypouštění komponent ze SIP balíčků u analogových dokumentů. Také sděluje, že skartační znak „V“ původce v případě skartačního řízení z elektronických systémů spisové služby nerozděluje na „A“ a „S“, ale ponechá. Informuje o možnostech řešení doručenek v případě výkonu spisové služby v elektronických systémech a upozorňuje na připravovanou změnu v souvislosti s modernizací Národního archivního portálu. Na dvou příkladech z veřejných zdrojů zde naleznete ukázku dobré a špatné praxe při vyhotovování dokumentů. V neposlední řadě upozorňuje, že státní archivy budou nadále odmítat skartační návrhy, které budou v rozporu platnými právními předpisy (skenované, v nevýstupních datových formátech apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF
Information System Assessment and Proposal for ICT Modification
Štěpánek, Jan ; Klement, Marcel (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
This thesis analyzes the issue of computerization of state administration, which has been strongly supported in recent years, thanks to subsidies from the European Union. The practical part is based on a concrete example of the integration model of municipality technological centre, including other projects such as records service and department integration.
Process modelling of records managment service and their specifics from the perspective of a health insurance company
Prudík, Kamil ; Svatoš, Oleg (advisor) ; Schön, Jan (referee)
This master thesis deals with business process modelling of records management service and its electronic form in the area of health insurance companies. The beginning of the thesis introduces the reader to the concepts of process modelling and records management including legal requirements and specifics from the perspective of health insurance company. The next section describes the MMABP methodology, which is used for process analysis of records management processes in accordance with statutory requirements. The result is then confronted with a practical case of doing records management in an electronic form from the perspective of a health insurance company.
Analysis of records management systems in multinational organizations in use
Žáček, Jan ; Kunstová, Renáta (advisor) ; Jakeš, Jiří (referee)
The thesis is focused on the analysis of records management systems in use in finance departments of two multinational companies. The aim of the thesis is to describe differences between Oracle and SAP accounting systems functionality in relation with records management, to compare individual solutions in companies and to describe improvement potentials. The thesis is divided into theoretical and practical sections. In the theoretical section are described definitions of basic terms, the purpose, functions and benefits of the records management component and its integration into ERP system. The thesis also describes basic legislative requirements and standards relating to records management. Practical section is focused on the analysis in companies. There are described analysis methods, company characteristics, applications and technical devices used for the records management in finance departments, business policies relating to records management, types of records and their handling. There are also described problems and shortcomings of the usage of records management systems in companies. The final section is devoted to summarize gathered knowledge and to the analysis evaluation.
Records Management in SAP
Höfer, Albert ; Kunstová, Renáta (advisor) ; Kapitán, Petr (referee)
The purpose of this thesis is to verify the SAP RM configuration's possibility to fulfill the requirements of MoReq2 standards. The theoretical part revealed the characteristics of Records Management, MoReq2 standard and SAP Records Management software. Records Management is introduced in the connection with Enterprise Content Management and Document Management. There are other standards mentioned, but Moreq2 due to its importance for the practical part of the thesis is being described closely. SAP Records Management component is explored from its conceptual and technological aspects. The practical part is composed of analysis of MoReq2 requirements in SAP RM environment and of the description of the system configuration, which enables MoReq2 requirements' fulfillment. The configuration is described in details only if SAP RM fulfills MoReq2 requirements.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.