Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Parlamentní institut
Caletka, Stanislav
Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro obě parlamentní komory. Parlamentní institut má tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Příspěvek je zaměřen především na zpracování různých dokumentů, podkladových materiálů pro poslance a senátory, analýzy či studie a možnosti jejich zveřejňovaní. Parlamentní institut přispívá do Národního úložiště šedé literatury od roku 2012.
Plný text: idr-941_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-941_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-941_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-941_4 - Stáhnout plný textMP4
Problematika zveřejňování různorodých vědeckých výstupů v repozitářích šedé literatury z pohledu biomedicínského inženýrství
Francová, Pavla ; Krueger, Stephanie
Bez ohledu na zaměření či oblast výzkumu, každý vědec v průběhu své kariéry produkuje velké množství různorodých výstupů – laboratorní deníky, grantové zprávy, obrazové výstupy apod. Přestože jejich zpřístupnění by přineslo značné výhody celé vědecké obci, nejsou tyto materiály běžně dostupné. Z jakého důvodu se proto vědci stále zdráhají aktivně využívat repozitářů šedé literatury pro sdílení odborných materiálů? Autorky budou diskutovat možnosti povzbuzení vědecké komunity ke sdílení různorodých výstupů v repozitářích a konkrétními ukázkami vědeckého využití šedé literatury na vlastním výzkumném projektu.
Plný text: idr-940_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-940_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-940_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-940_4 - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.