Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ilegální obchod s živočichy v České republice, analýza a porovnání databáze České inspekce životního prostředí a obchodní databáze CITES
JIRKŮ, Renáta
Tato bakalářská práce je zaměřena na ilegální obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami v České republice. Pojednává o všeobecných faktech týkajících se ilegálního obchodu a o produktech využívaných z volně žijících živočichů. V praktické části bakalářské práce je zhodnocena databáze České inspekce životního prostředí a celosvětová obchodní databáze CITES. Bylo zjištěno, že celkový počet reportovaných záchytů živočichů je v obou databázích rozdílný. Z neveřejných dat České inspekce životního prostředí vyplývá, že za období 2011-2020 bylo zadrženo 919 ilegálně obchodovaných exemplářů. Naproti tomu veřejně přístupná obchodní databáze CITES uvádí, že ve stejném období bylo zadrženo 42 záchytů. Od této skutečnosti se odrážejí výrazné rozdíly v obchodovaných taxonomických skupinách, determinovaných formách i v míře zastoupení exportních zemí, ze kterých příslušné exempláře pocházejí, atd.
Challenges and opportunities for research data management in Chinese library community
Xu, Huifang
Based on the three models of research data publishing, this paper presents an investigation and analysis of Chinese research data management and sharing, including China’s national research data management and sharing platforms, institutional research data repositories, Chinese data publishing journals, and data publishing practices. Based on the analysis of China's research data management and sharing environment, the paper will further examine the challenges and opportunities of research data management and sharing services offered by the Chinese library community. Finally, it will provide suggestions for how Chinese libraries can create implementation paths in order to conduct research data management services more effectively.
Plný text: idr-1375_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1375_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1375_3_video - Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.