National Repository of Grey Literature 125 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Comparison of Social Security Contributions for a Selected Company in the Czech Republic and Great Britain
Ležáková, Kamila ; Kopecká, Barbora (referee) ; Lajtkepová, Eva (advisor)
The theoretical part of the thesis defined taxes and social policy generally. Next, the thesis is focused on social insurance, social security, and social services in the Czech Republic and Great Britain. The company KOVO BUDISOV, s.r.o. is analysed in the practical part. Social security contributions are calculated according to Czech and British legislation and they are compared subsequently.
Culture Account Results - 2018
Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Pro zjišťování a hodnocení ekonomického rozměru kultury je nutné jasně určit rozsah a strukturu objektu, který je předmětem našeho zájmu. Nejdříve je třeba odlišit jeho vymezení z pohledu věcného od vymezení průřezového charakteru, které vychází z účelu resp. funkce a z průběhu dějů v čase. V prvém případě lze hovořit o jednotlivých oblastech či sférách, poskytovatelích, kulturních a kreativních sektorech kultury a ve druhém o tzv. kulturním cyklu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Culture Account Results - 2017
Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V průběhu sestavování účtu i v rámci hodnocení jeho výsledků za tento rok a za rok následující se ukázalo, že některé předpoklady a záměry obsažené v původním metodickém manuálu k účtu nemohou být zcela naplněny, resp. musí být poopraveny.
Fulltext: Download fulltextPDF
Assessing the effectiveness of invested public resources to ensure the quality and availability of public cultural needs
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Culture Account Results - 2016
Český statistický úřad ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Výsledky účtu kultury zachycují výdaje na kulturu jak z hlediska zdrojů, tak i oblastí (sfér) kultury a poskytovatelů kulturních služeb. Kombinací zmíněných rozměrů lze získat maticově uspořádané tabulky, které jsou spolu s odhadem makroekonomických ukazatelů v kultuře hlavním výstupem účtu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Public budgets - source of developement potential at municipal level
ROZBOUDOVÁ, Jitka
This diploma thesis deals with the issue of municipal budgets, when the main aim is fund analysis in a chosen municipality on both the revenue side of the budget and the expenditure side. The theoretical part of the thesis generally characterizes public administration, public finance, municipality organization, and municipal budget including the definition of income and expenditure. The concept of fiscal federalism is defined as well, its development and basic models. The introduction of practical part specifies a chosen municipality, which is the statutory city of České Budějovice. During the observed period of 2010 to 2016 the development of approved budget and real economy is analysed. From the perspective of income, the impact of tax budgeting changes on the city´s tax income and volume of drawing on European subsidies due to the change of programme period. From the perspective of expenditures, the city´s procurement procedure including the setting of evaluation criteria is specified.
Results of Health Accounts of the Czech Republic - 2010-2015 (Revision)
Český statistický úřad
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Fulltext: Download fulltextPDF
Culture Account Results - 2015
Český statistický úřad ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Výsledky účtu kultury zachycují výdaje na kulturu jak z hlediska zdrojů, tak i oblastí (sfér) kultury a poskytovatelů kulturních služeb. Kombinací zmíněných rozměrů lze získat maticově uspořádané tabulky, které jsou spolu s odhadem makroekonomických ukazatelů v kultuře hlavním výstupem účtu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analysis of Costs and Benefits
Mezei, Peter ; Hromádka, Vít (referee) ; Korytárová, Jana (advisor)
Diploma thesis deals with analysis of completion of plaza in the city centre, determination of it´s cash-flow and economic efficiency and afterwards the work determinate the costs and benefits of the investment for city district of Nitra and for it´s inhabitans in comparison to currently approved variant. Theorethical part of work descripe the basic terms, methods and theory that will be used in the practical part of work Practical part of work look to potentionally real project, specify its cashflow and efficiency and also relative externalities, costs and benefits for city district.
Possibilities of financing municipal construction investmen
Hladík, Roman ; Hromádka, Vít (referee) ; Kocourková, Gabriela (advisor)
This master‘s thesis solves problem of financing public building contract in the municipality. In the theoretical part there are defined concepts of public administration, municipality, public finance, municipal budget and public contract in connection with the possibilities of financing. The practical part is about investment project in village Černotín, the completion of the canalization, which was co-financed by the European union and the Ministry of environment. The conclusions offers alternative possibilities of financing the project.

National Repository of Grey Literature : 125 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.