Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nav
Serebrianska, Daria ; Záhora, Zdeněk (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je vytvoření počítačové hry žánru platformy s názvem „Nav“. Práce zkoumá fáze tvorby hry i postavení her v současném umění. Účelem práce je vytvořit hru založenou na slovanské, zejména ukrajinské, mytologii.
Mlha
Volkova, Zoya ; Kudělka, Vladimír (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Projekt „Mlha” představuje vizuální vyprávění na pomezí 2D digitální hry a interaktivní animace. Virtuální prostor se zde tematicky pohybuje mezi klíčovými slovy jako je sen, spánek, limbo, fáze smutku, fáze umírání. Následně je zpracovává formou metafory za pomoci neexistující krajiny s konkrétními prvky (stromy, rostliny a další). Cesta krajinou, cesta mlhou. Součástí pohybu virtuálním prostorem je zde průzkum lineárního vypravení v čase.
Návrh židle
Jonáš, Martin
Tato práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu židle z masivního dřeva. K návrhu židle pomohly znalosti typologie, konstrukce nábytku, ergonomie, antropometrie a materiálů, které jsou zmíněny v teoretické části práce. V praktické části je za pomoci získaných vědomostí zhotovena 3D vizualizace a výkresová dokumentace vlastního návrhu židle. Podle těchto podkladů je zhotoven prototyp židle v měřítku 1:1.
Návrh sedacího nábytku
Ďuriš, Tomáš
Abstrakt Jméno studenta: Tomáš Ďuriš Název práce: Návrh sedacího nábytku Cílem bakalářské práce je návrh a následná výroba sedacího nábytku (křesla). Práce sestává ze dvou částí, teoretické a praktické. Část první slouží jako úvod do problematiky historie a ergonomie sezení a přehled materiálů a technologií. Druhá, praktická část, se zabývá samotnými fázemi návrhu (skici, rešerše). Konečným výstupem je stručná technická dokumentace, vizualizace návrhu a zhotovený funkční prototyp.
Vizualizační a prototypovací modul pro HOPES SDK
Vychodil, Vojtěch
Vychodil, V. Vizualizační a prototypovací modul pro HOPES SDK. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Tato Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby grafického vizualizačního softwaru umožňujícího snadné prototypování a prezentaci relevantních dat v rámci produktové fáze vývoje pro letecký průmysl. Teoretická část je věnována analýze daného tématu z hlediska počítačové grafiky a dostupných či použitých technologií. Praktická část práce pak obsahuje přehled dosažených výsledků a softwarovou aplikaci tvořící samostatný modul podléhající svým návrhem celistvé a jednotné modulární architektuře komponent, využité pro propojení se zbytkem služeb, poskytovaných v rámci balíčku HOPES SDK.
Návrh aktivního sezení
Kučírek, Michal
Hlavní náplní diplomové práce je návrh sedacího prvku do interiéru. První teoretická část je zaměřena na historický vývoj sezení, typologii, ergonometrii a problémy vznikající nesprávným dlouhodobým sezením. Dále je kladen důraz na bezpečnost a dynamiku sedacího prvku. Druhá část práce zahrnuje návrh balanční stoličky, který je zpracován skicami, vizualizací a technickými výkresy. V závěru práce je podrobný popis tvorby funkčního prototypu.
Dřevěné brýlové obruby design a výroba
Černý, Jan
Výchozím úkolem diplomové práce je návrh nových modelů brýlí z dřevěného kompozitu, a to včetně výroby reálného prototypu. Práce je rozdělena do tří hlavních kategorií. Počáteční část se zaměřuje na obecné požadavky a normy vtahující se na brýlové obruby. Druhá část se soustřeďuje na zdokonalení technologických postupů při výrobě dřevěných brýlí a třetí praktická část práce je věnována samotnému procesu navrhování, včetně analýzy současného designu dřevěných obrub a jejich příslušenství k prodeji, a výrobě vlastních prototypů. Práce je doplněna o průběžné fotografie z procesu výroby brýlí.
Návrh nábytku s využitím 3D tisku
Nováková, Jana
Bakalářské práce se zabývá 3D tiskem a jeho využitím při výrobě a navrhování nábytku. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Část první obsahuje úvod do problematiky 3D tisku. Je zde popsán jeho vývoj, technologie, materiály a použití v nábytkářství. Část druhá, praktická, se zabývá samotným návrhem a jeho jednotlivými fázemi, jako jsou rešerše, skici, popis výroby prototypu a cenová kalkulace. Výstupem je pak zhodnocení využití 3D tisku v nábytkářství, vizualizace návrhu a zhotovený funkční prototyp.
Návrh sedacího prvku
Lukášková, Ludmila
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a následně zrealizovat prototyp odpočivného křesla. Práce je složena ze dvou na sobě závislých částí, a tedy z části teoretické a části praktické. Teoretická část slouží k uvedení do problematiky sezení z hlediska historie, ergonomie a použitých materiálů. Praktická část je zaměřena na celý proces zhotovení prototypu. Přes inspirační zdroje, prvotní skici, vizualizace, stručnou technickou dokumentaci až po výrobu konečného prototypu.
Elektrifikace a řízení prototypu 3D tiskárny
Pavelka, Martin ; Jirgl, Miroslav (oponent) ; Arm, Jakub (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje oblasti 3D tisku. Stručně shrnuje historii, technologie a materiály. Věnuje se především konstrukčnímu řešení 3D tiskárny s funkcí automatického vykládání tiskové podložky. Výběrem elektrických komponent pro elektrifikaci a realizaci návrhu. Pozornost je věnována také oživení a kalibraci stroje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.