National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Question Answering over Structured Data
Birger, Mark ; Otrusina, Lubomír (referee) ; Smrž, Pavel (advisor)
Tato práce se zabývá problematikou odpovídání na otázky nad strukturovanými daty. Ve většině případů jsou strukturovaná data reprezentována pomocí propojených grafů, avšak ukrytí koncové struktury dát je podstatné pro využití podobných systémů jako součástí rozhraní s přirozeným jazykem. Odpovídající systém byl navržen a vyvíjen v rámci této práce. V porovnání s tradičními odpovídajícími systémy, které jsou založené na lingvistické analýze nebo statistických metodách, náš systém zkoumá poskytnutý graf a ve výsledků generuje sémantické vazby na základě vstupních párů otázka-odpověd'. Vyvíjený systém je nezávislý na struktuře dát, ale pro účely vyhodnocení jsme využili soubor dát z Wikidata a DBpedia. Kvalita výsledného systému a zkoumaného přístupu byla vyhodnocena s využitím připraveného datasetu a standartních metrik.
Unified Access to Requirements in JIRA
Pindur, Daniel ; Vašíček, Ondřej (referee) ; Fiedor, Jan (advisor)
Cílem této práce je vytvořit rozhraní pro přístup k požadavků uloženým v Jira Software s modulem Requirements for Jira (R4J) s využitím OSLC adaptéru pro specifikaci Správa požadavků. Adaptér byl rozdělen na dvě části, z důvodu vyhodnocení zda je možné splňovat požadavky i bez modulu R4J - jeden pro Jira Software (splňující všechny požadavky specifikace Správa požadavků) a druhou pro modul R4J (poskytující další funkce). Oba adaptéry byly implementovány s využitím nástrojů Eclipse Lyo a knihovny OSLC4J. Je uveden základní přehled základních technologií OSLC, specifikací OSLC Core a Správa požadavků, Jira a R4J. Práce obsahuje podrobné shrnutí procesu návrhu, implementace a testování adaptérů a vyhodnocení výsledků a použitých technologií.
Visual browser of graph data
Stenchlák, Štěpán ; Nečaský, Martin (advisor) ; Skopal, Tomáš (referee)
One way to publish data in a machine-readable form on the Internet is in the form of a graph. Such data are easy to interconnect between different data sources and thus create a large network of linked data. In order to visualize this data, we need to use graph tools, which can often be impractical because they usually show us all the information about the graph. The aim of this work is to create a web application that is able to visualize those graph data, provide information about them, and browse them using so-called configurations. A configuration describes what data from a large set of data on the Internet we want to display, how we visualize them, and how we can look at them. It allows us to filter out hundreds of uninteresting information, thus shielding users from a complex network of linked data so that users can focus on the data that interests them. 1
Decentralized Web-based Data Storage for LinkedPipes Applications using Solid
Orumbayev, Altynbek ; Klímek, Jakub (advisor) ; Škoda, Petr (referee)
The following thesis work is focused on developing a decentralized web-based storage solution based on Solid project for the LinkedPipes Applica- tions platform and demonstrate the full benefits of decentralized storage and the Solid technology. The Solid project, started by Sir Tim Berners-Lee, is focused on decentralizing the World Wide Web and decoupling data from applications on the Internet. The results of the practical work satisfy all defined functional and non-functional requirements stated by the LinkedPipes Applications project. The results of the work are integrated into the LinkedPipes Applications platform as a set of several software libraries allowing interaction with Solid Servers. iv
Analysis of the development direction of a conceptual academic library resource sharing service based on a case study of DXY
Niu, Xiaofei ; Zhang, Ling ; Han, Li
Under a global environment characterized by open and complex information, academic library resource-sharing practitioners should observe the information-service market beyond a “library-oriented” setting and rethink the development direction of the service. To investigate this issue, this paper presents an analysis of the development trajectory and characteristics of DXY, a Chinese information service enterprise. This study also discusses the development of academic library resource-sharing service from three dimensions, namely, service targets, service contents, and service roles. Findings show that the academic library resource-sharing practitioners should break through the traditional cognitive framework of “academic users on campus” and “document providers,” and furthermore, consider upgrading the service to assume a comprehensive role as information sharer, information connector, and platform operator simultaneously. This change will enable the move toward a knowledge service orientation.
Fulltext: Download fulltextPDF
Blend and deblend Linked open data in a Consortium
Pallarès, Jordi
Working in a Consortium give us the perspective to see the benefits of blending ideas to create a applications from a central data/point. In some cases we found the Institution want to deblend or „not blend“ with the consortium and prefer or they see more benefits to made his own aplication. We explain our experience in the Consortium blending and not blending desicions and explain two projects in linked open data to show examples of this two ways. One project We blend all the authorities and in other we not blend in the case of Thesaurus of the University of Barcelona using Skos format.
Slides: idr-1248_1 - Download fulltextPDF
Video: ELAG2018-Pallares - Download fulltextMP4
Question Answering over Structured Data
Birger, Mark ; Otrusina, Lubomír (referee) ; Smrž, Pavel (advisor)
Tato práce se zabývá problematikou odpovídání na otázky nad strukturovanými daty. Ve většině případů jsou strukturovaná data reprezentována pomocí propojených grafů, avšak ukrytí koncové struktury dát je podstatné pro využití podobných systémů jako součástí rozhraní s přirozeným jazykem. Odpovídající systém byl navržen a vyvíjen v rámci této práce. V porovnání s tradičními odpovídajícími systémy, které jsou založené na lingvistické analýze nebo statistických metodách, náš systém zkoumá poskytnutý graf a ve výsledků generuje sémantické vazby na základě vstupních párů otázka-odpověd'. Vyvíjený systém je nezávislý na struktuře dát, ale pro účely vyhodnocení jsme využili soubor dát z Wikidata a DBpedia. Kvalita výsledného systému a zkoumaného přístupu byla vyhodnocena s využitím připraveného datasetu a standartních metrik.
History, Presence and Future of Exchangeable Formats of Bibliographic Data
Rösslerová, Klára ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Sklenák, Vilém (referee) ; Drobíková, Barbora (referee)
This dissertation focuses on the data exchange bibliographic formats that have been used in the libraries since the 1960s. There have not been many changes over the decades although librarians have been calling for them. Since the beginning of the new millennium, there has been a growing pressure for change. The aim of this dissertation is to try to summarize the activities in this field and to outline possible future development. The formats used in the past and in the present are analysed in the first part. It is possible to predict the future development on the basis of the analysis of individual projects and on the basis of surveys. The results of the analysis suggest that these activities are headed to a linked data publication model that preserves the current cataloguing procedures. Keywords: exchange formats, bibliographic data, MARC format, MARC 21 format, linked data, BIBFRAME, Schema.org, cataloguing

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.