Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Identification of the parameters of an electroencephalographic recording system
Svozilová, Veronika ; Sekora, Jiří (oponent) ; Mézl, Martin (vedoucí práce)
Electroencephalographic recording system is used to examine a brain activity. Based on this examination we can establish the diagnosis of certain diseases, such as epilepsy. The purpose of this study has been the signal processing and a signal generation which were compared with the real signal. Artificially generated signal is based on Jansen‘s mathematical model which has been also implemented in MATLAB and then that model has been extended to more complex model including nonlinearities and model electrode – electrolyte. Also a signal measurements on EEG phantom and identification of the parameters of these signals were performed. Firstly a simply signals were tested and the identification of their parameters has served to validate the EEG phantom. Secondly the created signal designed by Jansen model were tested also. Besides an analysis of all signals includes the time frequency analysis or a superposition principle testing.
Identification of the parameters of an electroencephalographic recording system
Svozilová, Veronika ; Sekora, Jiří (oponent) ; Mézl, Martin (vedoucí práce)
Electroencephalographic recording system is used to examine a brain activity. Based on this examination we can establish the diagnosis of certain diseases, such as epilepsy. The purpose of this study has been the signal processing and a signal generation which were compared with the real signal. Artificially generated signal is based on Jansen‘s mathematical model which has been also implemented in MATLAB and then that model has been extended to more complex model including nonlinearities and model electrode – electrolyte. Also a signal measurements on EEG phantom and identification of the parameters of these signals were performed. Firstly a simply signals were tested and the identification of their parameters has served to validate the EEG phantom. Secondly the created signal designed by Jansen model were tested also. Besides an analysis of all signals includes the time frequency analysis or a superposition principle testing.
The principle of anti-superposition in QM and the local solution of the Bell’s inequality problem
Souček, Jiří
V této práci identifikujeme princip superpozice jako hlavní zdroj problémů kvantové mechaniky (měření, kolaps, nelokalita atd.). Princip superpozice pro individuální systémy je nahrazen principem anti-superpozice: žádná netriviální superpozice stavů není možný individuální stav (ale pro ansámbly princip superpozice platí). Modifikovaná kvantová mechanika je založena na principu anti-superpozice a na novém typu teorie pravděpodobnosti (rozšířená teorie pravděpodobnosti [1]), která umožňuje reverzibilní Markovovské procesy jako model pro kvantovou mechaniku. V modifikované kvanotvé mechanice proces měření je procesem uvnitř kvantové mechaniky a je definován pojem pozorování stavu měřícího systému. Výsledná hodnota je atributem ansámblu měřených systémů. Kolaps kvantového stavu je nahrazen procesem selekce. Ukazujeme, že odvození Bellových nerovností není možné a tedy modifikovaná kvantová mechanika je lokální. Hlavní výsledky jsou: lokalita modifikované kvantové mechaniky, lokální vysvětlení EPR korelací, neexistence vlnově-korpuskulární duality, řešení problému měření. Ukazujeme, že kvantová mechanika může být chápána jako nový druh statistické mechaniky pro mnoho-částicové systémy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.