Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení možnosti opětovného použití výrobků na sběrném dvoře v Kojetíně
Poláchová, Lenka
V diplomové práci se zabývám problematikou snižování produkce odpadu a to formou opětovného využití upotřebených výrobků. Popisuji předpisy a některé další nástroje předcházení vzniku odpadu. V literárním přehledu uvádím odlišné principy fungování již existujících center opětovného použití jako příkladů dobré praxe. Stanovila jsem pracovní postup monitorování upotřebených výrobků na sběrném dvoře. Popsala jsem prostředí, ve kterém byl průzkum prováděn. Byly formulovány kritéria pro příjem použitých věcí a seznam příjímaných upotřebených výrobků do systému, omezený právními předpisy. Provedeným výzkumem v roce 2019 jsem zjistila, zda má smysl budovat pro obec Kojetín (obyvatel 6103 k 1. 1. 2019) re-use centrum. Jako výstup diplomové práce byl zvolen realizovatelný návrh centra pro opětovné využití výrobku na sběrném dvoře Kojetín.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.