Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Rothová, Kateřina ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Resumé Zadlužování fyzických osob nepodnikatelů a jejich následná neschopnost splácet své závazky řádně a včas se promítlo nejen do právních předpisů, jejichž účelem je ochrana spotřebitele, ale i do právního předpisu, který sanuje finanční situaci dlužníka a dává mu druhou šanci k novému začátku bez dluhů. Insolvenční zákon prošel za dobu své účinnosti tj. od 1. srpna 2008 vývojem, podstatným vývojem a dle počtu podaných insolvenčních návrhů se stal právním nástrojem, který dlužníci dokáží využít pro řešení své situace. Efektivitu využití institutu oddlužení budeme moci posoudit až v horizontu dvou tří let, kdy by mělo být dostatek podkladů zhodnotit úspěšnost schválených oddlužení splátkovým kalendářem. Soudní rozhodování přizpůsobilo insolvenční zákon i pro možnost oddlužení manželů, kteří mají ve většině případů společné závazky spadající do SJM. Oddlužení manželů však přináší řadu otázek a není insolvenčními soudy prováděno jednotným způsobem. Je tedy na místě příprava velké novely insolvenčního zákona, od které si slibujeme nejen sjednocení soudního rozhodování, ale i vyjasnění sporných ustanovení a vyplnění mezer, které byly v aplikačním procesu zjištěny.
Vstup do oddlužení
Šuťaková, Veronika ; Sedláček, Miroslav (oponent)
Vstup do oddlužení Abstrakt Ústředním tématem rigorózní práce je počátek oddlužení, institut, který představuje jeden ze způsobu řešení úpadku dlužníka. Institut oddlužení a celé insolvenční právo prochází posledních letech velkými změnami a stále častěji je poukazováno na potřebu možnosti využití tohoto institutu a jeho dostupnosti co nejširšímu okruhu osob. Cílem práce je pojednání o institutu oddlužení jako takovém se zaměřením na jeho počátek, tedy vstup do oddlužení. Práce je zaměřena na fázi povolení oddlužení a vše, co tomu dlužníků, insolvenčního soudu a dalších osob předchází. Práce krátce pojednává o historii oddlužení, přínosech a úskalích oddlužení a v neposlední řadě o subjektech, které institut oddlužení mohou využít. Stěžejnímu tématu, tedy vstupu do oddlužení, se práce věnuje od čtvrté kapitoly. Cílem této části práce je provést komparaci právní úpravy insolvenčního zákona účinného do 31. května 2019 a po nabytí účinnosti tzv. Oddlužovací novely, a to současně v kontextu dalších novel, které byly přijaty po nabytí účinnosti Oddlužovací novely. Tato část práce odpovídá na otázky, jaké jsou podmínky pro vstup do oddlužení, které kroky musí dlužník učinit, aby mu vstup do oddlužení byl umožněn, které překážky dlužníku vstupu do oddlužení brání a jaký je postup insolvenčního soudu na počátku...
Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Rothová, Kateřina ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Resumé Zadlužování fyzických osob nepodnikatelů a jejich následná neschopnost splácet své závazky řádně a včas se promítlo nejen do právních předpisů, jejichž účelem je ochrana spotřebitele, ale i do právního předpisu, který sanuje finanční situaci dlužníka a dává mu druhou šanci k novému začátku bez dluhů. Insolvenční zákon prošel za dobu své účinnosti tj. od 1. srpna 2008 vývojem, podstatným vývojem a dle počtu podaných insolvenčních návrhů se stal právním nástrojem, který dlužníci dokáží využít pro řešení své situace. Efektivitu využití institutu oddlužení budeme moci posoudit až v horizontu dvou tří let, kdy by mělo být dostatek podkladů zhodnotit úspěšnost schválených oddlužení splátkovým kalendářem. Soudní rozhodování přizpůsobilo insolvenční zákon i pro možnost oddlužení manželů, kteří mají ve většině případů společné závazky spadající do SJM. Oddlužení manželů však přináší řadu otázek a není insolvenčními soudy prováděno jednotným způsobem. Je tedy na místě příprava velké novely insolvenčního zákona, od které si slibujeme nejen sjednocení soudního rozhodování, ale i vyjasnění sporných ustanovení a vyplnění mezer, které byly v aplikačním procesu zjištěny.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.