Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezpečnost práce je věcí každého zaměstnavatele a zaměstnance
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Série 12-ti plakátů s mottem BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE. Každý plakát se věnuje tématům z oblasti BOZP jako je školení, pracovní úrazy, bourací práce, zemní práce, práce ve výškách, chemické látky atp.
Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru
Váchalová, Hedvika ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru Abstrakt Tato práce se zaměřuje na povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru podle zákoníku práce. Povinnosti zaměstnance upravoval již všeobecný rakouský zákoník občanský, avšak ve velmi omezeném rozsahu. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, navázal na všeobecný rakouský zákoník občanský a poskytl komplexnější a rozsáhlejší portfolio povinností. Mnoho z nich lze nalézt též v současném právu. V současné době jsou povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru upraveny zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle současného zákoníku práce je možné rozlišovat mezi základními a dalšími povinnostmi zaměstnanců jako je povinnost dodržovat pracovní dobu, povinnosti zaměstnance souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, povinnosti zaměstnance související s dlouhodobou pracovní neschopností, povinnost prohlubovat si kvalifikaci, povinnost řádně využívat prostředky zaměstnavatele, prevenční povinnost, povinnost zdržet se výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, povinnost informovat o výskytu překážky v práci na straně zaměstnance a povinnostmi vedoucích zaměstnanců. Některé skupiny zaměstnanců pracující ve veřejné sféře mají zvýšené povinnosti. Zdrojem povinností jsou kromě...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.