Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Risk Management Support System
Kubíček, Jan ; Burget, Radek (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Práce poskytuje teoretický úvod do projektového řízení. V práci je popsán současný přístup k řízení projektů jako kombinace několika procesů. Procesu řízení rizik je v práci věnována větší pozornost. V práci je také diskutováno několik přístupů k řízení rizik, která jsou v současnosti považována za nejlepší. \\ V práci je navržen zcela nový přístup k řízení rizik, který kombinuje znalosti z oblasti získávání znalostí z databází s řízením rizik.  Současně je přístup získávání znalostí z databází použit na vytvoření orientačních hodnot při kvantitativní analýze rizik. Navržený přístup byl úspěšně implementován a otestován. Testy ukázaly, že tento přístup je vhodný pro hledání rizik, na které uživatel zapomněl. Tento přístup je bohužel nepříliš vhodný pro navrhování orientačních hodnot při kvantitativní analýze.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.