Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza dokumentace skutečných poškození vozidel při dopravních nehodách
Novotný, Václav ; Kovanda,, Jan (oponent) ; Vémola, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou fotodokumentace poškození vozidel při dopravních nehodách. V rámci analýz je proveden přehled současného systematického dokumentování, včetně ohledání. Dokumentace pořízena PČR je svým rozsahem porovnána s dokumentací pořízenou při nárazových testech. Dále je v DP dokumentace rozdělena do dvou skupin střetů, kde jsou reprezentativní nehody detailně popsány a následně vyhodnoceny. Obdobně je tento postup praktikován pro dokumentaci dalších dopravních nehod, kde jsou zachyceny vzájemné deformace. Výsledkem této práce je stanovení optimálního místa objektivu pro pořízení dokumentace a tím stanovení základního počtu fotografií při dokumentaci poškození vozidla po dopravních nehodách.
Analýza dopravních nehod
Vičík, Petr ; Ambróz, Richard (oponent) ; Laurinec, Marián (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá komplexním přehledem postupu vyšetřování dopravních nehod. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky při tomto vyšetřování, počínající sběrem a zpracováním dat, prováděným hlavně měřením a fotografováním. Dále je uveden přehled jednotlivých druhů stop a poškození, včetně zranění účastníků nehody. Rozebírány jsou nejběžnější metody používané pro výpočet a rekonstrukci nehodové události a zmíněny jsou rovněž speciální typy dopravních nehod, jako je střet vozidla s chodcem, nehody jízdních souprav, či nehody jednostopých vozidel. Pro lepší pochopení nehodových dějů je na začátku práce uveden přehled základních fyzikálních zákonů a dějů, kterými se všechny tyto události řídí, a soudně znalecká problematika těchto analýz.
Metodika určování falz a kopii miniaturní malby
Sondej, A. ; Hradilová, J. ; Hradil, David
Metodika popisuje znaky, pomocí kterých je možno rozlišovat mezi originální malbou miniaturního portrétu a dalšími typy napodobenin, ať už byly vyrobeny jednotlivě nebo jde o sériovou reprodukci. Pro tuto klasifikaci využívá metodika jak nástroje dostupné rutinně (např. lupa nebo stereomikroskop) tak i specializované zobrazovací a analytické přístroje, bez jejichž pomoci se přesné určení nemůže obejít. Ve všech případech se jedná o postupy neinvazivní, nevyžadující žádný odběr materiálu z malby. Analytické postupy využívané k určování původu díla jsou v některých případech zcela nové.
Metodika určování falz a kopii miniaturní malby
Sondej, Antonín ; Hradilová, Janka ; Hradil, David
Metodika popisuje znaky, pomocí kterých je možno rozlišovat mezi originální malbou miniaturního portrétu a dalšími typy napodobenin, ať už byly vyrobeny jednotlivě nebo jde o sériovou reprodukci. Pro tuto klasifikaci využívá metodika jak nástroje dostupné rutinně (např. lupa nebo stereomikroskop) tak i specializované zobrazovací a analytické přístroje, bez jejichž pomoci se přesné určení nemůže obejít. Ve všech případech se jedná o postupy neinvazivní, nevyžadující žádný odběr materiálu z malby. Analytické postupy využívané k určování původu díla jsou v některých případech zcela nové.
Stopy v současném umění
Houšková, Aneta ; Daniel, Ladislav (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se jako celek zabývá tématem stopy v současném výtvarném umění. Je rozdělena na tři části. Část teoretickou, didaktickou a praktickou. V teoretické části nejprve definuji, co pro mě stopa znamená a tuto definici uplatňuji při hledání stop v dílech současných umělců. Součástí teoretické části práce je rozhovor s Patrikem Proškem, umělcem tvořícím některá svá díla ve veřejném prostoru. V didaktickém výtvarném projektu, vytvořeném pro studenty vyššího gymnázia, je na téma stopy nahlíženo poněkud volněji. Hlavním cílem tematického celku je vést žáky k přemýšlení o stopách prostřednictvím jejich vlastní umělecké činnosti. Na základě získané zkušenosti by měli být schopni uvažovat o pomíjivosti stopy, o smyslu našeho odkazu a důsledcích naší existence. Zvláště se zaměřuji na oblasti výtvarného umění související s land artem a street artem či graffiti. Praktická část je výsledkem mého uvažování nad stopou zanechanou ve veřejném prostoru. Vycházím zde z poznatků získaných v teoretické části. Výsledkem je soubor autorských knih, které dokumentují mé úvahy nad nalezenými nebo vytvořenými stopami. Svou pozornost jsem zaměřila především na touhu člověka zanechat svou stopu ve veřejném prostoru. KLÍČOVÁ SLOVA stopa, veřejný prostor, výtvarné umění, land art, street art, graffiti, fotografie, ekologie
GVUO otevírá Dům umění a nové výstavy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) po více než dvouměsíčním uzavření otevírá Dům umění výstavami PAVEL NEŠLEHA - Vidět jinak a ZISKY 2018/19 GVUO: JOSEF BOLF - Planeta, která neexistovala. Oba výstavní projekty budou zpřístupněny veřejnosti od úterý 26. května v běžné otevírací době, to je od 10 do 18 hodin. V Domě umění, GVUO budou k vidění do 30. srpna 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pavel Nešleha: Vidět jinak
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Výstava malíře Pavla Nešlehy (1937–2003), výrazné osobnosti generace šedesátých let, poprvé v Galerii výtvarného umění v Ostravě zveřejňuje výběr z jeho rozsáhlé, tematicky bohaté tvorby. Představuje obrazy, kresby, pastely a digitální tisky vzniklé od osmdesátých let do roku 2003, a to se záměrem ukázat myšlenkovou hloubku umělcovy osobité reflexe přítomného světa. Společným znakem vybraných děl je spolu s principem zvětšených detailů fenomén světla. Jak dokládají obrazy Vývrat (1981), Pokus o cestu za K. H. Máchou (1982), Stopy (1983), pastely Tajemství znaků (1993–1994), Záznamy světla (2002–2003), kresby a pastely Oidipus (1992–1993), bylo to právě pojetí světla, které podnětně ovlivňovalo umělcovu imaginaci a vedlo ji k obnažování skrytého a podstatného. Výrazovou a ideovou bohatostí světla se Nešleha zabýval ve svém díle dlouho a systematicky. Napomáhaly mu tvárné možnosti iluzivní malby a poznatky romantiků posilující vztah k mohutnosti přírodního dění a k osudovosti lidského bytí. Na meditativním zhodnocení reality se podílelo i umělcovo fotografické vidění, jak poznáváme z digitálních tisků Via canis (1997), Přírodní struktury (2001) nebo z rozměrného objektu Živly (1999–2001) ozřejmujících šíři jeho obsáhlého, imaginativně působivého díla.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.