Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv dostupnosti akceptorů elektronů na biogeochemické procesy a cyklus fosforu v sedimentu
Jan, Jiří ; Borovec, Jakub ; Petráš, D. ; Osafo, Nana O. A. ; Tomková, Iva ; Hubáček, Tomáš
Tato práce se zabývá uvolňování fosforu (P) ze sedimentu přítokové části vodní nádrže Vranov při různé dostupnosti terminálních akceptorů elektronů, zejména rozpuštěného O2 a NO3-. Za účelem odhalení cyklu P v sedimentech, byly kóry sedimentu inkubovány po dobu 5 týdnů ve třech paralelních variantách: i) anoxické podmínky s vyčerpáním NO3-, ii) kyslíkem nasycený vodní sloupec, iii) kyslíkem nasycený vodní sloupec a současně vysoká koncentrace NO3-. Monitoring vývoje změn ve vodě nad sedimentem, analýza pórové vody v sedimentu a změny forem P stanoveny pomocí frakcionace P v částicích, posloužili k určení rychlosti uvolňování P ze sedimentu a roli železa (Fe).
Sedimenty jako dynamická zásoba fosforu ve stratifikované nádrži
Borovec, Jakub ; Hejzlar, Josef ; Brzáková, Martina ; Jan, J.
Za účelem odhadu rychlostí vybraných procesů cyklu fosforu byl v období březen 2003 až březen 2004 sledován ekosystém malé, dimiktické, hypertrofní nádrže Jordán. Rychlosti procesů byly odhadnuty z měření bilance fosforu, intensity sedimentace sestonu a rychlosti uvolňování fosforu ze sedimentů. Byl zjištěn posun sezónním průběhu koncentrací fosforu na přítoku a odtoku z nádrže způsobený dočasnou akumulací fosforu v hypolimniu nádrže a v sedimentech. V období letní stratifikace byla významná část fosforu dočasně zadržena na povrchu sedimentů ve formě sedimentovaného sestonu, později, během podzimního míchání, byla část fosforu uvolněna zpět do vodního sloupce díky „vypláchnutí” ze sedimentů nebo rychlým rozkladem organické hmoty.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.