Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podnikatelský záměr dobového penzionu v Praze
PEŠKOVÁ, Markéta
Hlavním cílem práce je vypracování kompletní dokumentace podnikatelského záměru pro konkrétní zařízení dle aktuálních trendů v zážitkové turistice. Mezi vedlejší cíle práce patří seznámení čtenářů s odbornou terminologií z oblasti cestovního ruchu a podnikatelského záměru, zanalyzování tržních podmínek ve zvoleném regionu, zjištění aktuálních trendů v hotelnictví a vyhledání podpor pro podnikatele poskytující služby cestovního ruchu. Práce má dvě části. Část teoretickou, zaměřující se na cestovní ruch, služby cestovního ruchu, ubytovací zařízení a podnikatelský plán. Část praktickou, skládající se z části analytické a syntetické. Analytická část práce je orientovaná na analýzu ukazatelů cestovního ruchu ve zvolené oblasti a na identifikaci aktuálních trendů v hotelnictví. Praktická část zahrnuje návrh konkrétního podnikatelského záměru.
Využití informačních technologií a Internetu v oblasti řízení cestovního ruchu
Cífka, Michael ; Bartošová, Jitka (vedoucí práce) ; Michlová, Pavla (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá informačními systémy využívanými v cestovním ruchu. Jejím cílem je zmapovat rezervační systémy v oblasti ubytování, popsat jejich vlastnosti z pohledu poskytovatelů služeb i jejich klientů a charakterizovat obchodní procesy, které v nich probíhají. Existující rezervační systémy na trhu ubytování jsou zhodnoceny podle zvolených kritérií. Na základě zkoumání jejich vlastností a splnění či nesplnění hodnocených kritérií je navržen ideální rezervační systém.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.