Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výroční zpráva České národní banky za rok 2021
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2021. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejím vztahům s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva České národní banky za rok 2020
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2017. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejím vztahům s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva České národní banky za rok 2019
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2019. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejím vztahům s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva České národní banky za rok 2018
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2018. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření a jejím vztahům s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva České národní banky za rok 2017
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2017. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejími vztahy s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva České národní banky za rok 2016
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2016. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejími vztahy s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Finanční trh Ruské federace
Li, Nikita ; Kopecká, Lenka (vedoucí práce) ; Svoboda, Roman (oponent)
Tato práce se zabývá zkoumáním finančního trhu Ruské federace. První část je zaměřená na obecnou charakteristiku finančních trhů a podrobnější zkoumání ruského finančního trhu z pohledu ekonomického a legislativního vývoje, na popis jednotlivých segmentů finančního trhu a vymezení v nich působících institucí. Praktickou části je analýza vývoje finančního trhu Ruské federace a hodnocení jeho současného stavu. K zpracovávání této části práce byly prozkoumané především získaná statistická data, federální projekty a zákony, a také zohledněny aktuální ekonomické a geopolitické události ve světě. Na závěr je provedeno souhrnné vyhodnocení analýzy a jsou vymezeny hlavní problémy a perspektivy vývoje finančního trhu Ruska.
Hodnocení spotřebitelských úvěrů v závislosti na vývoji makroekonomických ukazatelů ČR
Chroustovská, Eva ; Malý, Michal (vedoucí práce) ; Michal, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá spotřebitelskými úvěry v České republice v období od roku 1993 do roku 2014. Teoretická část je v úvodu zahájena rozborem nejčastějších ekonomických teorií, které souvisejí se spotřebitelskými úvěry, a je následně doplněna popisem souvisejících makroekonomických ukazatelů. Nedílnou součástí práce je i popis teorie spotřebitele. Praktická část vymezuje ekonomický a ekonometrický model, pomocí něhož má práce za cíl kvantifikovat závislost spotřebitelských úvěrů na rozličných makroekonomických ukazatelích v České republice. Ekonometrický model je podroben ekonomické, ekonometrické a statistické verifikaci, aby byl následně aplikován a použit pro pří-padnou prognózu.
Výroční zpráva České národní banky za rok 2015
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2015. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejími vztahy s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Investiční možnosti obyvatel v ČR
Federmannová, Alice ; Bartošová, Jitka (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnocení možností investování domácností na peněžním trhu v České republice. V teoretické části je podrobně popsán peněžní trh a jeho segmenty. Následují finanční instituce a důležité ukazatele ovlivňující rozhodnutí investora. Praktická část je zaměřena na konkrétní finanční produkty. Ty jsou vzájemně porovnávány a vyhodnocovány z hlediska dostupnosti a vhodnosti pro drobného investora. V úvahu je brán i výnos, riziko a likvidita.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.