Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Competitive intelligence ve farmaceutickém průmyslu
Hubálková, Pavla ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Horváth, David (oponent)
Diplomová práce popisuje a mírně analyzuje oblast competitive intelligence ve farmaceutickém průmyslu. Práce je rozdělena do pěti částí. První část pojednává o competitive intelligence a příbuzných aspektech, druhá část se věnuje farmaceutickému průmyslu se všemi jeho specifiky, třetí část se zabývá competitive intelligence v průniku s farmaceutickým průmyslem, čtvrtá část obsahuje klasifikaci a popis informačních zdrojů vhodných pro činnosti CI a pátá část se věnuje výzkumu, jenž se sestává z dotazníkového šetření mezi farmaceutickými firmami o stavu competitive intelligence a polostrukturovaného rozhovoru s odborníkem na oblast CI ve farmaceutické firmě. Výsledky průzkumu představují určitou dílčí sondu, která prokazuje pevné postavení CI jako běžného standardu ve farmaceutických firmách. Klíčová slova competitive intelligence, farmaceutický průmysl, informační potřeby, léčiva, farmakovigilance, patenty, informační zdroje
Patent Trolls: Do Their Patents Differ?
Trlifaj, Šimon ; Schwarz, Jiří (vedoucí práce) ; Wang, Yao (oponent)
Americký patentový systém prochází proměnou, výrazně se zvyšuje počet žádostí o patenty i množství soudních sporů. Tato práce si klade za cíl analyzovat roli "Non-practicing entities" - firem, které se primárně nezabývají výrobou, ale licencováním a souzením patentů - v tomto systému. Analyzuji v ní - s použitím dvou datasetů o 533 720 patentech registrovaných ve Spojených státech - jaké patenty tyto "Non-practicing entities" shromažďují. Na patentovém portfoliu jedné z největších z nich, firmy Intellectual Ventures, sleduji dvě proměnné, které aproximují hodnotu patentu (počet "dopředných" citací pro společenskou hodnotu a počet obnovení pro soukromou hodnotu). Výsledky analýzy naznačují, že patenty této firmy: 1) mají nadprůměrnou společenskou i soukromou hodnotu, 2) vykazují menší vztah mezi společenskou a soukromou hodnotou. Práce tím podporuje dosavadní výzkumy, ze kterých vychází, že "Non-practicing entities" vlastní nadprůměrný podíl strategických patentů - ty se vyznačují vysokou soukromou hodnotou především pro jejich význam v soudních sporech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.