Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jemné částice produkované krbovými kamny
Škvařil, Ondřej ; Baláš, Marek (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou jemných částic produkovaných při spalování v krbových kamnech. První část práce pojednává o rozboru atmosféry, zdravotních dopadech, tuhých znečišťujících látkách a jejich vzniku dělení, odloučení a zákonnou a vyhláškovou regulací. Teoretická část práce je věnována obecnému rozboru biomasy a jejímu spalování. V experimentální části jsou vyjmenovány jednotlivé způsoby měření částic dle veřejných vyhlášek, poukázání na možné chyby při měření a metody identifikace naměřených jemných částic. Následuje konkrétní měření vzniklých velmi jemných částic metodou SMPS (z angl. Scanning Mobility Particle Sizer) a vyhodnocení výsledků.
Gas electron multiplier based photon detection for Cherenkov imaging applications
Krištof, Michal ; Finger, Michael (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
V práci se zabýváme popisem metod užívaných k detekci fotonů v Ring Imaging Cherenkov detektorech a základním principem jejich fungování. Předkládáme popis základních principů funkce plynových detektorů a zabýváme se vývojem nového systému detekce fotonů pro detektor RICH-1 na experimentu COMPASS založeného na Thick GEM detektorech, popisujeme jak detailně nejnovější testy oněch detektorů, tak spletitou cestu vývoje detektorů založených na ThGEM technologii. Hodnotíme výkonnost detektorů na bázi ThGEM technologie v porovnání s jinými metodami užívanými k detekci fotonů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Particle Identification using Ring Cherenkov Detector Technology at Compass Experiment
Roskot, Michal ; Finger, Michael (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Diplomová práce je věnována vývoji detektoru pro identifikaci částic COMPASS RICH-1, který se nachází ve výzkumném centru Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). K identifikaci částic je užito Čerenkovovo záření, jehož fyzikální podstata je společně s principy detekce v práci popsána. Současným cílem vývoje detektoru je výměna mnoha drátových komor (MWPC) v periferních částech detekční plochy za nově vyvíjené fotonové detektory založené na Micro-Megas a THGEM technologii tak, aby byla zaručena jedno- fotonová detekce. Pro tyto účely byl vytvořen zkušební detektor. Výsledky testování tohoto detektoru jsou v práci představeny.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.