Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt a nebytový prostor v lokalitě Brno - Lesná
Urbánek, Zdeněk ; Hába, Jaroslav (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt a nebytový prostor v lokalitě Lesná, kde jsou vystavěné typové panelové stavby a to vícebytové typu J. Jsou zde použité nejběžnější způsoby ocenění pro tyto typy nemovitostí. Kromě toho v příloze je několik vyjádření několika realitních kanceláří (srovnání nabídky s poptávkou) v dané lokalitě. Dále také výkresová dokumentace bytových jednotek v typových panelových domech.
Návrh financování revitalizace bytového domu SBD Macocha
Löffelmannová, Romana ; Martinková, Mária (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku financování revitalizace panelových domů prostřednictvím úvěrových produktů.
Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu
EkoWATT, Praha ; Bárta, Jan ; Žďára, Vladimír ; Murtinger, Karel ; Votavová, Světlana ; Srdečný, Karel ; Kašparová, Monika ; Kalčev, Petr ; Krajcarová, Gabriela ; Hudcová, Lenka ; Beranovský, Jiří ; Macholda, František
Cílem projektu je najít cestu ke snižování energetické náročnosti panelových budov v takovém měřítku, aby se urychlil vývoj probíhající přirozenou cestou tržního prostředí, nalezení způsobu komplexní modernizace panelových budov, který umožní dosáhnout snížení produkce systémových emisí CO2 spojených s jejich provozem bytových domů. V první etapě byl zmapován stav panelové výstavby v ČR a tuzemské i zahraniční zkušenosti s regeneracemi panelových budov. Byla analyzována skladba panelových budov podle nejčastěji se vyskytujících stavebních soustav, parametry jednotlivých typů budov a tyto údaje byly připraveny k dalšímu zpracování. V rámci rešerše zkušeností s rekonstrukcemi byly popsané publikované projekty, které byly realizovány v ČR, Maďarsku, Rakousku a Německu. Současně byla navržena metodika řešení projektu.
Opravy, rekonstrukce a modernizace panelových domů
BERNÝ, Jan
Téma mé bakalářské práce zní opravy, rekonstrukce a modernizace panelových domů. Hlavní cíle bakalářské práce jsou analýza současné situace a problémů panelových domů, ekonomická analýza a návrh opatření. První část práce je literární rešerše. Druhá část obsahuje moji vlastní práci, která je založena především na modelovém projektu rekonstrukce panelového domu. Modelový projekt je zaměřen na energetickou náročnost, cenu tepelné energie, náklady na vytápění a úspory před a po plánované modernizaci. Také jsem popsal všechny modernizace a rekonstrukce, které jsou obvykle prováděny na panelových domech. Poté jsem použil několik ekonomických ukazatelů ke zhodnocení efektivnosti plánovaných rekonstrukcí a modernizací. Poslední část modelového projektu je financování z dotačních programů. Nakonec jsem porovnal využití těchto programů a zjistil nejlepší způsob financování.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.