Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv bakteriálníách přípravků na výnosové parametry modelového ovocného druhu v intenzivním systému pěstování
Trefulková, Andrea
Práce se zabývala výzkumem vlivu bakteriálních přípravků Free N (obsahuje vybrané kmeny bakterie Azotobacter chroococcum) a Free PK (obsahuje vybrané kmeny Bacillus mulaginosus) a jejich kombinace (Free N + Free PK) na kvalitativní a kvantitativní parametry jablek z jabloní při jejich intenzivním pěstování v ovocném sadu. Výzkum se konal v roce 2018 v Agrosadu Velké Bílovice na odrůdě ´Super Chief´ pěstované ve středně těžké půdě a na vzrostlých pětiletých plodných stromech. Zkoumány byly tyto ukazatele: vliv na množství pěti minerálních látek v ovoci (dusíku, fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku). Srovnáním s Kontrolou se ukázalo, že bakteriální přípravky neměly na zvýšení množství všech pěti zkoumaných látek v ovoci žádný vliv. Podobně to bylo u zkoumání množství titrovatelných kyselin v ovoci, v množství refraktometrické sušiny, v množství vitamínu C v plodech, v pevnosti slupky plodů a antioxidační kapacity slupky a dužniny plodů. Pouze u antioxidační kapacity slupky plodů převyšoval přípravek Free N hodnotu Kontroly, srovnání bylo však statisticky neprůkazné. Předmětem zkoumání byly další ukazatelé: vliv bakteriálních přípravků na průměrnou hmotnost jablek v t/ha, i u jablek ve velikosti pod a nad 70 mm, dále u průměrné hmotnosti jablek v (g) a průměrné hmotnosti plodů na jeden strom. Kontrola byla vždy na druhém, třetím i jednou na posledním místě v ukazatelích vlivu. Vliv mikrobiálních přípravků (Free N, Free PK, a jejich kombinace) převyšoval mírně Kontrolu. Rozdíly byly však statisticky neprůkazné.
Metodika vývoje a výroby inokulačních preparátů na bázi prospěšných půdních bakterií: metodika pro praxi
Šimon, Tomáš ; Mikanová, Olga
Metodika poskytuje základní informace o využitelnosti prospěšných půdních bakterií pro výživu zemědělských plodin a udržení půdní úrodnosti. Metodika přehledně popisuje postupy izolací, testací, selekcí a uchovávání provozních kmenů těchto bakterií. Součástí metodiky je popis vývoje a výroby kombinovaných inokulačních preparátů a jejich aplikace v praxi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF