National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Enhancing scholarly communication: National initiatives to manage research data in the V4 countries : kick off meeting of all project members representatives
Pejšová, Petra
6. 3. – 8. 3. 2014 v Debrecíně (Maďarsko) proběhla úvodní schůzka k projektu Enhancing scholarly communication: National initiatives to manage research data in the V4 countries. Za Národní technickou knihovnu se schůzky zúčastnila PhDr. Petra Pejšová. Na schůzce byl stanoven harmonogram projektu, ujasněn cíl projektu a diskutován způsob provedení průzkumu. Dále byly probrány též finanční záležitosti - rozpočet, způsob čerpání jednotlivých položek, možnosti spoluúčasti atd.
Fulltext: Download fulltextPDF
Enhancing scholarly communication: National initiatives to manage research data in the V4 countries
Görögh, Edith ; Kędzierska, Edyta ; Kavalchuk, Natalia ; Stepniak, Jolanta ; Dzivak, Jozef ; Kožuch, Andrej ; Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
The publication describes the project Enhancing scholarly communication: National initiatives to manage research data in V4 countries. The main goal of the project was a survey about state of research data management, repository contents, services and archiving policies in colleges, universities and research institutions on national levels. The survey was conducted in Hungary, Czech Republic, Slovak Republic and Poland.
Fulltext: Download fulltextPDF
Evaluation Report of Conference on Grey Literature and Repositories 2014
Vyčítalová, Hana ; Charvátová, Michaela
Národní technická knihovna (NTK) uspořádala 7. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Prostřednictvím této akce je zajištěna českému publiku prezentace informací a aktualit o šedé literatuře v ČR i v zahraničí a příbuzných tématech. Konference se uskutečnila 22. října 2014 v Ballingově sále v Národní technické knihovně v Praze. K získání informací o názorech a spokojenosti účastníků konference vyl opět použit evaluační dotazník (viz. Příloha č. 2). Výsledky z dotazníků byly využity ke zhodnocení této akce a ke zlepšení přípravy, organizace a obsahové náplně příštího ročníku konference.
Fulltext: Download fulltextPDF
Enhanced publications in V4 countries
Görögh, Edith ; Kędzierska, Edyta ; Kavalchuk, Natalia ; Stepniak, Jolanta ; Dzivak, Jozef ; Kožuch, Andrej ; Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
The paper describes the project Enhancing scholarly communication: National initiatives to manage research data in V4 countries. The main goal of the project is a survey about state of research data management, repository contents, services and archiving policies in colleges, universities and research institutions on national levels. The results of the survey will be presented by representatives from Hungary, Czech Republic, Slovak Republic and Poland.
Fulltext: idr-807_4 - Download fulltextPDF
Slides: idr-807_1 - Download fulltextPDF; idr-807_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-807_3 - Download fulltextMP4
Enhanced publications in the Czech Republic
Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
The aim of this article is to introduce the notion of enhanced publications to the Czech audience. Enhanced publications are a new type of scholarly publishing. This concerns extra materials linked with electronic publications, such as research data, models, algorithms, figures, metadata, postpublication data (e.g. commentaries) and other items. The article includes a presentation of a survey of the state of enhanced publications in Czech research institutions.
Fulltext: Download fulltextPDF
Survey of Enhanced publications in the Czech Republic
Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
The poster presents survey about the state of enhanced publications in the Czech Republic. The goal of this survey was to find out situation of enhanced publications at research institutions in the Czech Republic. What research data arise? How are they stored and archived? To whom they made available? Are there the real enhanced publications, i.e. research publications linked directly to research data? 113 Czech research institutions were contacted with online questionnaire during 11th September to 7th October 2013. The poster will show the results from 65 Czech research institutions which filled in the questionnaire.
Fulltext: Download fulltextPDF
Fifteenth International Conference on Grey Literature: The Grey Audit: A Field Assessment in Grey Literature
Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
Účelem zahraniční služební cesty byla účast PhDr. Petry Pejšové a Mgr. Hany Vyčítalové na dvoudenní konferenci „Fifteenth International Conference on Grey Literature“ v Bratislavě. Konference se koná každý rok, zaměřuje se na problematiku šedé literatury a mezinárodní odbornou diskusi o šedé literatuře. Na konferenci byl prezentován poster s názvem „Survey of Enhanced Publications in the Czech Republic“.
Fulltext: Download fulltextPDF
Výzkum v kontextu
Schirrwagen, Jochen ; Jahn, Najko
Context of scholarly results improves discovery, sharing and re-use in library and research communities. OpenAIREplus facilitates access to European research. Its mission is to interlink research publications, data, contributors and grants. Introducing pilots for the Social & Life Sciences we show how disciplinary services can be used to enhanced publications in cross-disciplinary environments. The approach followed originate from text-mining and interlinks innovative repository services and initiatives like DataCite.
Fulltext: idr-685_1 - Download fulltextPDF
Slides: idr-685_2 - Download fulltextPDF; idr-685_3 - Download fulltextPDF
Video: Schirrwagen - Download fulltextMP4
Enhanced publications in the Czech Republic
Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
The main goal of this paper is to introduce the term "enhanced publications” to Czech audience. Enhanced publications are a new type of scientific publication. This is a special additional materials related to electronic publications, such as research data, models, algorithms, images, metadata, post-published data (eg comments) and more. As a part of the paper will be presented survey about the state of these publications in the Czech Republic.
Fulltext: idr-683_3 - Download fulltextPDF
Slides: idr-683_1 - Download fulltextPDF; idr-683_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-683_4 - Download fulltextMP4

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.