National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
The study of the recreational use of El Bierzo (Spain)
Fernandez Arias, Pablo
The main idea of this study is to develop various industries that have this area as well as having a vision of global set both politically Bierzo, economically and socially, in order to implant companies in different sectors later cited with an environmental and landscaping protecion for improvement and enjoyment of all residents and visitors to this area and to protect the different ecosystems, vegetation and wildlife threatened by various industries that can destroy large areas of natural interest. All this is justified by the need to advance a direcion to protect the environment and allow a rural development according to environmental protecion implemented by the various European, Spanish and regional policies for their impact as small as possible. At first discussed in which the climate, geology, hydrology of the area, also the historical-social answer was analyzed and an analysis of the forestry sector, finally has developed an inventory of vegetation and wildlife analyzed It exists in this region. The purpose of this analysis and inventory has been developing and publishing the different conclusions and results that can be read later.
Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revitalizaci lesa
Výzkumný ústav lesního hospodářství, v.v.i., Strnady ; Vortelová, Lucie ; Vejpustková, Monika ; Vícha, Zdeněk ; Pešková, Vítězslava ; Oceánská, Zuzana ; Novotný, Radek ; Novák, Jiří ; Lachmanová, Zora ; Kacálek, Dušan ; Hellebrandová, Kateřina ; Dušek, David ; Balcar, Vratislav ; Slodičák, Marian ; Soukup, František ; Šrámek, Vít
Část lesní správy LČR s.p. Jablunkov je postižena žloutnutím smrkových porostů, které vede k postupnému usychání a odumírání jednotlivých stromů. Závěrečná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu v letech 2006 až 2008. Řešení se soustředilo na několik oblastí, které odpovídají kapitolám zprávy. Posouzení zdravotního stavu lesních porostů mělo za cíl posoudit rozsah poškození, jeho prostorové rozložení a jeho dynamiku. Posouzení výživy porostů se opíralo o chemické analýzy půd a asimilačních orgánů ve vybraných porostech různého stupně poškození. Znečištění ovzduší bylo hodnoceno měřením pasivními samplery GRADKO, byla měřena úroveň depozic na volné ploše a v lesním porostu buku a smrku. Do projektu bylo zahrnuto i hodnocení dlouhodobého vývoje meteorologických parametrů - teplot a srážek. na plochách byla sledována aktivita biotických škodlivých činitelů: hmyzu i dřevokazných hub a byla hodnocena úroveň mykorhiz. Závěrečná kapitola obsahuje návrh pěstebních opatření.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.