Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií
Havelka, Josef ; Štědrý, Roman
Cílem publikace je navrhnout jednoduchý systém sebeobrany pro strážníky. Jeho základy by bylo možné si osvojit v relativně krátkém čase. Dále shrnuje základy bezpečné manipulace se zbraní. Publikace se skládá ze dvou kapitol: 1 Donucovací prostředky 2 Bezpečná manipulace se služební zbraní
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv počtu pracovišť na řízení mateřské školy
Steinbachová, Hana ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
NÁZEV: Vliv počtu pracovišť na řízení mateřské školy AUTOR: Hana Steinbachová KATEDRA: Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr.Jindřich Kitzberger ABSTRAKT: Ředitelka mateřské školy řídí právní subjekt. Tento subjekt může být tvořen různým počtem mateřských škol. Funkce ředitelky školy s sebou přináší velké množství povinností, odpovědnosti a nezbytné znalosti dovedností manažerských. Jejich soupis poukazuje na obtížnou a nelehkou práci ředitele. Ředitelka mateřské školy dle vlastní úvahy a v mezích, které jí určují právní předpisy, stanoví určité způsoby, postupy práce, organizování a rozhodnutí tak, aby mateřská škola naplňovala svou funkci. Bakalářská práce se zabývá rozdíly ve způsobu řízení mateřských škol s různým počtem pracovišť v Plzeňském kraji. Cílem práce je zjistit, analyzovat a vyhodnotit rozdíly ve způsobu řízení mateřských škol s různým počtem pracovišť, časovou náročnost řízení, zachování identity a autonomie mateřských škol. Posoudit, zda je řízení mateřských škol s jedním pracovištěm a škol tvořených více pracovišti ovlivněno a podmíněno dosaženým vzděláním ředitelek mateřských škol. Zaměřit se, jak ředitelky řeší dané problémy v jednotlivých školách, jak organizují a zvládají vedení dalších pracovišť. Blíže specifikovat, jaké spolupracovníky si volí ve své mateřské škole, jak...
Vliv počtu pracovišť na řízení mateřské školy
Steinbachová, Hana ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
NÁZEV: Vliv počtu pracovišť na řízení mateřské školy AUTOR: Hana Steinbachová KATEDRA: Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr.Jindřich Kitzberger ABSTRAKT: Ředitelka mateřské školy řídí právní subjekt. Tento subjekt může být tvořen různým počtem mateřských škol. Funkce ředitelky školy s sebou přináší velké množství povinností, odpovědnosti a nezbytné znalosti dovedností manažerských. Jejich soupis poukazuje na obtížnou a nelehkou práci ředitele. Ředitelka mateřské školy dle vlastní úvahy a v mezích, které jí určují právní předpisy, stanoví určité způsoby, postupy práce, organizování a rozhodnutí tak, aby mateřská škola naplňovala svou funkci. Bakalářská práce se zabývá rozdíly ve způsobu řízení mateřských škol s různým počtem pracovišť v Plzeňském kraji. Cílem práce je zjistit, analyzovat a vyhodnotit rozdíly ve způsobu řízení mateřských škol s různým počtem pracovišť, časovou náročnost řízení, zachování identity a autonomie mateřských škol. Posoudit, zda je řízení mateřských škol s jedním pracovištěm a škol tvořených více pracovišti ovlivněno a podmíněno dosaženým vzděláním ředitelek mateřských škol. Zaměřit se, jak ředitelky řeší dané problémy v jednotlivých školách, jak organizují a zvládají vedení dalších pracovišť. Blíže specifikovat, jaké spolupracovníky si volí ve své mateřské škole, jak...
Postavení úředníků veřejné správy v ČR
ADAMOVÁ, Pavla
Cílem bakalářské práce je popsat specifika v pracovních poměrech úředníků územních samosprávných celků a státních zaměstnanců v České republice. Kromě popisu momentálního postavení uvedených pracovníků, definice základních pojmů a právní úpravy související s touto problematikou se práce věnuje také chronologickému vývoji dané problematiky od vzniku samostatné České republiky, tj. vývoji od 90. let 20. století. Důležitou částí práce je kromě jiného i analýza čtyř vybraných právních normativů, které s danou problematikou úzce souvisejí. Nejrozsáhlejší část práce je věnována právě těmto normativům a změnám, které v postavení úředníků územních samosprávných celků a státních zaměstnanců vyvolaly.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.