Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti využití Wim Hofovy metody jako regenerační procedury a její srovnání s regenerační procedurou ochlazování
Tureček, Jan ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Možnosti využití Wim Hofovy metody jako regenerační procedury a její srovnání s regenerační procedurou ochlazování Katedra: Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství Vedoucí práce: MUDr. Simona Majorová Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jestli může být Wim Hofova metoda efektivně využita jako regenerační procedura mezi tréninkovými jednotkami, druhým cílem bylo posoudit, na jaké složky pozátěžových stavů má procedura největší vliv. Dalšími cíli bylo stručně shrnout současné poznatky o základech sportovního tréninku, regeneračních metodách a metodách zjišťování účinnosti regeneračních procedur a porovnat naše výsledky s poznatky v odborné literatuře. Metody: Jako jednu z metod jsme využili sledování srdeční frekvence v průběhu tréninkového cyklu. Druhým sledovaným parametrem byly hodnoty pocitových stavů, které byly zaznamenány pomocí škál sestavených po vzoru Borgových škál vnímané intenzity a bolesti. Parametry výsledného pocitového skóre jsou kvalita spánku, psychický stav, únava a bolest nohou. Výzkumu se zúčastnilo 10 aktivně sportujících mužů ve věku 21-26 let. Výsledky: Výsledky našeho výzkumu naznačují, že by Wim Hofova metoda mohla být využita jako regenerační procedura, zvláště v náročných částech sportovních sezón s velkým počtem tréninkových jednotek v...
Degradation of GaAs Solar Cells
Papež, Nikola ; Pinčík,, Emil (oponent) ; Lazar, Josef (oponent) ; Sobola, Dinara (vedoucí práce)
Gallium arsenide based solar cells are among the most powerful types of solar cells available. Their main advantage is excellent resistance to thermal and ionising radiation, and therefore they are used primarily in demanding conditions. This dissertation describes the state of GaAs photovoltaic cells exposed to thermal stress, high cooling, gamma radiation and broad-spectrum laser irradiation. The samples were examined before, after and during these processes using several analytical and characterisation methods. The measurements were focused on the characterisation of the surface, optical and electrical properties. Limits and new behaviour of this type of photovoltaic cells have been discovered, which are also affected by thin protective and anti-reflective layers.
Vliv teploty vody na rychlost zotavení při opakovaném izometrickém výkonu
Škoda, Jan ; Baláš, Jiří (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent)
Název: Vliv teploty vody na rychlost zotavení při opakovaném izometrickém výkonu. Cíl: Cílem je posoudit vliv teploty vody při ponoření předloktí na rychlost zotavení při opakovaném izometrickém výkonu. Metody: Pět mužů z řad studentů FTVS (průměrný věk 22±3 let) absolvovalo tři měření s opakovanou zátěží do vyčerpání s různým druhem odpočinku. Zátěž představovaly tři série intermitentních izometrických kontrakcí flexorů prstů do vyčerpání s 20 min odpočinkem. Odpočinek byl reprezentován ponořením předloktí do studené vody (8řC; 15řC;) a pasivním odpočinkem. Výsledky: Reliabilita měření byla rel=0,79 se směrodatnou odchylkou SD= 27,3s a chybou měření SEM= 12,5s. Nejméně účinnou metodou zotavení bylo pasivní zotavení. Pokles času mezi 1 a 2 respektive 3 kontrakcí byl 37s respektive 35s. Pro ponořování do 15řC vody v rámci fáze zotavení došlo ke zlepšení o 43s ve druhé kontrakci a o 27s ve třetí kontrakci. 8řC voda byla nejefektivnějším způsobem zotavení, kde došlo k nárůstu délky kontrakce o 53s ve druhé kontrakci a o 66s ve třetí kontrakci oproti první kontrakci. Závěr: Ponořování do studené vody (CWI) vedlo k významně rychlejšímu zotavení po intermitentním izometrickém výkonu do vyčerpání ve srovnání s pasivním odpočinkem. Ponořování do 8řC vody bylo efektivnější než ponořování do 15řC vody....
Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku
Uttendorfský, Petr ; Habán, Vladimír (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o závislosti soucinitele prestupu tepla na míre koncentrace vzduchu ve vode. Hlavní myšlenka vychází z rozpustnosti plynu v kapalinách v závislosti na tlaku, Henryho zákona, z Newtonova zákona o ochlazování. Byl proveden experiment, pro potvrzení predpokladu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.