National Repository of Grey Literature 29 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Proposal to change the categorisation of work at the selected workplace
Plánková, Barbora ; Rozehnalová, Jana (referee) ; Maradová, Karla (advisor)
The diploma thesis deals with work categorization falling into the issue of occupational health protection. The theoretical part is devoted to current legislative reguirements of the EU, the Czech Republic and relevant standards. It also provides a general overview of the system of public health authorities together with a more detailed description of the work categorization topic and related concepts and requirements. This thesis has been made in cooperation with Varroc Lighting Systems, s.r.o., Nový Jičín. The practical part deals with the suggested change of categorization of the optimized assembly line work positions for car rear lighting (B479 OUTER RL). The main aim of this work is to check the correctness of the classification of individual work positions. The intention of updating the categorization is also to reduce the negative impact of critical risk factors of working conditions, which brings benefits for both employees and employers. The specific course of the classification of individual risk factors with a focus on the noise as a critical risk factor is demonstrated on the riskiest work position of the assembly line. In the end, the achieved results of updated classification of all positions are evaluated. The follow-up changes and the resulting benefits of updating the categorization, including other practical recommendations, are also summarized.
Claims for compensation for accidents at work and occupational diseases
Pavlovský, Marek ; Drápal, Ljubomír (advisor) ; Morávek, Jakub (referee)
1 Claims for compensation for accidents at work and occupational diseases Abstract The topic of this diploma thesis is the issue of the claims of the employee for compensation for accidents at work and occupational diseases included in the broader context of the compensation for pecuniary and non-pecuniary harm in labour law with an accent on the definition of the key concepts with connected institutes. The topic reflects the characteristic attributes, purpose and development of the employer's duty to compensate for pecuniary and non-pecuniary harm, from which the significant part of the work devoted to partial claims for compensation, is based. The diploma thesis is divided into nine chapters, where the topic is described using descriptive, analytical and comparative methods. First chapter is focusing on introducing the field of duty to provide compensation for pecuniary and non-pecuniary harm in private law. The second chapter is devoted to a comparison of the legal regulation of the duty to provide compensation for harm in the Labour Code and in the Civil Code. The third chapter already deals with important aspects of the employer's duty to provide compensation for pecuniary and non-pecuniary harm caused to the employee with employee's duty to provide compensation for damage. The fourth chapter presents...
The impact of the coronavirus pandemie on labour relations
Nouzáková, Sandra ; Pichrt, Jan (advisor) ; Tomšej, Jakub (referee)
Vliv pandemie koronaviru na pracovněprávní vztahy Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem pandemie koronaviru na pracovněprávní vztahy. Cílem práce je zaměřit se na právní instituty, které se ocitly v centru zájmu v souvislosti s příchodem pandemie a posoudit, zda právní úprava byla dostatečná a jaký dopad měla na adresáty právních norem. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola je zaměřena na překážky v práci praktikované na situace, které vyvstaly s příchodem pandemie. Tato kapitola klade důraz na otázku, kdo nese, popř. by měl nést náklady za negativní dopady způsobené pandemií. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola se věnují jednotlivým subjektům a míře, jakou byly dotčeny pandemií Covidu-19. Druhá kapitola se zaměřuje na zaměstnance pracující distančně a možné potíže, které jsou s prací mimo pracoviště zaměstnavatele spojené. Třetí kapitola se zabývá právním postavením povolaných studentů, kterým byla za nouzového stavu nařízena pracovní povinnost a vhodností využití tohoto institutu. Předmětem kapitoly čtvrté jsou pak zaměstnavatelé a jejich nárok na státní pomoc. Pátá, šestá a poslední sedmá kapitola mají základ v bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti a zabývají se aktuálními otázkami spojenými s pandemií a taktéž s jejími možnými následky. Kapitola pátá poskytuje základní...
Proposal to change the categorisation of work at the selected workplace
Plánková, Barbora ; Rozehnalová, Jana (referee) ; Maradová, Karla (advisor)
The diploma thesis deals with work categorization falling into the issue of occupational health protection. The theoretical part is devoted to current legislative reguirements of the EU, the Czech Republic and relevant standards. It also provides a general overview of the system of public health authorities together with a more detailed description of the work categorization topic and related concepts and requirements. This thesis has been made in cooperation with Varroc Lighting Systems, s.r.o., Nový Jičín. The practical part deals with the suggested change of categorization of the optimized assembly line work positions for car rear lighting (B479 OUTER RL). The main aim of this work is to check the correctness of the classification of individual work positions. The intention of updating the categorization is also to reduce the negative impact of critical risk factors of working conditions, which brings benefits for both employees and employers. The specific course of the classification of individual risk factors with a focus on the noise as a critical risk factor is demonstrated on the riskiest work position of the assembly line. In the end, the achieved results of updated classification of all positions are evaluated. The follow-up changes and the resulting benefits of updating the categorization, including other practical recommendations, are also summarized.
Employee's claims in the case of work accidents or occupational diseases
Špačková, Hana ; Drápal, Ljubomír (advisor) ; Morávek, Jakub (referee)
The topic of this thesis is employee's claims in the case of work accidents or occupational diseases, because the assessment and determination of damages is still an actual issue. The first part of the thesis deals with theoretical introduction and definition of terms which are material for the whole thesis. The first part defines the liability in labour law, the liability of employee and employer, work accidents and occupational diseases and mainly the employer's liability for damages and non-material damage caused by work accidents or occupational diseases to employees. The next chapter focuses on insurance which is obligatory for all employers who employ at least one employee. This insurance is important in case of the employer becomes liable for damage or non-material damage caused by work accidents or occupational diseases. The insurance is important especially for small and medium-sized employers for whom the compensation could be liquidating and could lead to the termination of their activities. The most importatnt chapter of the thesis is the chapter concerning individual types of employee's claims for damages or non-material damage which arise from work accident or occupational disease, or claims of survivors of employee in case of employee's death, and their assessment. The most...
Conception of compensation for bodily harm arose in performance of work
Novotná, Martina ; Hůrka, Petr (advisor) ; Morávek, Jakub (referee)
This thesis deals with the conception of compensation for bodily harm arisen from industrial injuries or occupational diseases. Recently, it was decided bodily harm of employees continues to be compensate by the employer under his objective liability for damages. The main aim of the thesis is to describe current legislation in the Labour Code and to compare it with the general bodily harm compensation legislation in the Civil Code. The thesis is divided into 7 chapters. The first chapter defines the concept of bodily harm and its specifics. The second chapter brings brief insight into the field of the international law, especially focuses on the conventions of the International Labour Organization which provides minimum standards of the compensation for industrial injuries and occupational diseases. In the third chapter follows short excursion into the European law, focused primarily on providing compensation to the migrant workers within the European Union. The fourth chapter describes historical development of compensation for bodily harm arisen from industrial injuries or occupational diseases in legislation since the Industrial Revolution until recent past. Fifth chapter is already fully focused on the main issue of this thesis - analysis of the current legislation of compensation for bodily...
Work injury and occupational disease
Šourek, Filip ; Drápal, Ljubomír (advisor) ; Štefko, Martin (referee)
The aim of the thesis is to give a comprehensive view on the issue of occupational accidents and occupational diseases. The work uses the descriptive method, the method of analysis and the comparative method. The entire text is structured into chapters and subchapters. The main focus is on the work with the judicial decisions that are closer discussed and analyzed. The work defines the basic concepts of occupational accidents and related occupational diseases, such as an accident at work, occupational disease, pain or social impairment, discusses the conditions of employer liability for damage at work accidents and occupational diseases, the possibility of exemption the employer for damage and employers liability insurance for damage. The greatest attention in the thesis is paid to types of compensation related to accidents at work and occupational diseases provided to injured employees or bereaved persons. Neglected is not even forthcoming amendment to Act no. 262/2006 Coll., the labor code and long-delayed law no. 266/2006 Sb., of casualty insurance employees.
Compensation for Occupational Accidents and Deseases
Kubínová, Petra ; Drápal, Ljubomír (advisor) ; Morávek, Jakub (referee)
English abstract Compensation for Occupational Accidents and Diseases The aim of this thesis is to give a comprehensive view of problematics related to occupational accidents and occupational diseases with attention to the types of compensation of injury and their comparation with legislation of compensation of accidents in civil law. According to author's opinion a deference between legislation of compensation of injury in civil law and in labour law can have a big influence on a victim status. Because of that the author of this work suggest to harmonize legislation of compensation of injury for all cases. The text is structured into chapters and subchapters. In this thesis author defines the basic concepts as occupational accidents, occupational diseases, duties of employers and employees in connection with an accident at work or occupational disease, employer's liability for damage and system of employer's liability insurance for damage. A large part of this work is also paid to the system of work injury insurance, which was to be run through the Czech Social Security Administration in the form of provision of social benefits to employees injured by work injury or occupational disease. Besides that the main attention is paid to forms of compensation for injured employees or in the event of employee death...
Compensation of Pecuniary and Non-pecuniary Damage Caused by Occupational Injury or Occupational Disease
Demová, Kateřina ; Vysokajová, Margerita (advisor) ; Morávek, Jakub (referee) ; Fischerová, Iva (referee)
1 Compensation of Pecuniary and Non-pecuniary Damage Caused by Occupational Injury or Occupational Disease Abstract The thesis deals with the topic of compensation of pecuniary and non-pecuniary damage caused by occupational injury or occupational disease whereas its main sources comprise of Czech and foreign literature and mainly of vast range of court decisions. The introduction researches the topic of concept of damage compensation as a part of tort law, both from the general private law and specific labour law perspective. Further, the dissertation explores the historical development of the legal rules concerning compensation of damage caused by occupational injury or occupational disease focusing on the most significant legal regulations valid on the territory of the Czech Republic. The brief summary concerning subjects of the relevant liability closes the introduction part of the thesis. The merits of the dissertation cover detailed research of assumptions of the liability of employer for damage caused by occupational injury or occupational disease, i.e. detailed research of the terms "damage" (pecuniary and non-pecuniary), "occupational injury", "occupational disease" and "causation" between damage and occupational injury or occupational disease. Although fault does not belong to the assumptions of...
Qualified persons in the field of occupational risks
Fichtner, Jan ; Štefko, Martin (advisor) ; Tomšej, Jakub (referee)
Qualified persons in the field of occupational risks Abstract Qualified persons in the field of occupational risks are persons dealing with different levels of risk, different extent and type of risks. In this set is not only the person for health and safety, but there are other qualified persons as well. For example, a qualified person who provides and performs the ccupational health services, a qualified person for fire protection, a construction safety coordinator, as well as an inspection technician of dedicated technical equipment, etc. A key qualified person in occupational risk and health and safety prevention is a person who assist employers in occupational risk prevention by managing risk identification, providing risk assesments, identification of source and risks causes and incidents. This person takes care about risk factors on worplaces such as microclima, chemical and biological hazards, noise, ergonomy and many others risks and continuosly advises employers of identificated risk on workplaces. He leads as a expert in health and safety, but not responsible, for applying right and effective principles of work safety and accident prevention and provide high qualified consultating job for employers. As well as is need to be noticed that employers has a legal obligation to have minimum one these...

National Repository of Grey Literature : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.