National Repository of Grey Literature 71 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Audio communication tool for Arma 3 players
Pupakis, Sotirios ; Kapinus, Michal (referee) ; Beran, Vítězslav (advisor)
V dynamickém a pohlcujícím světě hry Arma 3 je efektivní komunikace mezi hráči klíčová pro úspěšné mise, týmovou spolupráci a celkový herní zážitek. Arma 3 však sama neposkytuje dostatečně kvalitní komunikační nástroje. Výchozí možnosti komunikace jsou rozděleny na textové a hlasové kanály podle herních rolí, ale nenabízejí možnost přizpůsobení. To představuje problém, protože chybí možnost vlastní konfigurace. Existují dvě komunitou vytvořené modifikace, které se snaží poskytnout více realismu a možností přizpůsobení. Tyto projekty však čelí výzvě kvůli své závislosti na proprietárním softwaru. V rámci této bakalářské práce pracuji na vlastním řešení, které by mohlo v budoucnu nahradit tento proprietární software pro obě komunitní modifikace. Tím bychom také eliminovali potenciální útokový vektor pro hackery, protože stávající implementace umožňují snadný přístup ke kritické paměti hry.
Proposal for a networking platform for start up companies using lean canvas principles and the concept of minimum viable product concept
Varga, Michal ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Abstrakt Bakalárska práca sa zameriava na strategický rozvoj start-upovej networkingovej platformy na pôde univerzity. Práca nachádza podmienky rozvoja networkingovej platformy pre študentov a akademických pracovníkov VUT v Brne s podnikateľským myslením. Hlavným cieľom platformy je prepojiť študentov a akademických pracovníkov z rôznych fakúlt a zapojiť ich do tvorby nových start-upových tímov a projektov. Cieľom tejto práce je nájsť správne aspekty networkingovej platformy, ktoré musia byť začlenené do tejto študentskej platformy, a vytvoriť MVP (minimal viable product). Na dosiahnutie predpokladaného cieľa sa použilo niekoľko teoretických modelov a metód, aby sa pokryl čo najpresnejší strategický plan rozvoja tejto platformy. Kľúčové slová: platforma, sieť, výskum, študenti, projekty, MVP, podnikanie.
Virtual reality cyber gym
Nguyen, Van Phuc ; STODOLA,, Jiří (referee) ; Číka, Petr (advisor)
Diplomová práce představuje návrh a implementaci kybernetické tělocvičny pro virtuální realitu, která integruje imerzivní technologie pro modelování sítě. Na základě teorií z oblasti kybernetické bezpečnosti a sítí, virtuální reality, studie vytváří teoretický rámec. Je uvedena analýza SOTA, která přezkoumává použití VR v oblasti kybernetické bezpečnosti. Metodicky práce využívá Unreal Engine 5 pro vytvoření syntetického 3D prostředí a návrh interaktivních principů objektů ve virtuálním světě. V rámci praktické části práce je podrobně popsána architektura systému, interakce mezi IT komponentami, simulující podmínky reálného světa, přenesené do virtuální reality. Implementace zahrnuje programování platformy s důrazem na problémy a jejich řešení. Výsledky a diskuse analyzují efektivitu simulátorů pro výcvik v kybernetické bezpečnosti, rámovanou stanoveným teoretickým rámcem. V závěru studie jsou uvedena doporučení pro budoucí zlepšení a praktické využití.
Application for Payment Terminals Control and Remote Management
Gajdůšek, František ; Trchalík, Roman (referee) ; Kreslíková, Jitka (advisor)
The goal of this thesis is to create control software for stand-alone payment machines. The purpose of this software is minimize maintenance cost and usability as much as possible. Description of technologies and protocols used in implementation are in the text. Next, there is process of work beginning with analysis, continues with design, construction, testing and installation manual. Projekt status and product utilization at the end of project is in chapter about evaluation.
Dungeon Lords Board Game
Kawulok, Lukáš ; Kubát, David (referee) ; Doležel, Michal (advisor)
In this work I am describing transformation board game Dungeon lords into computer game. Computer version of the game will have the same rules as board version.Final build of the game allows network playing, saving of game and loading of the saved game. During development of the game is aviable only board version. In documentation I describe steps of developing and also rules of the game. In the end is described the way of testing and also revieling of bugs and their repair. Projet was created in C# language in MS Visual Studio 2010. To creation of GUI is used WDF technique.
Cloud-Based Server for Robot Management
Jezerský, Matouš ; Kapinus, Michal (referee) ; Materna, Zdeněk (advisor)
The goal of this project is to make robots running the ROS platform, and the servers running on them, more accessible to the users, without the need of reconfiguration after a change of network or the need of direct VPN connection, as well as with the emphasis on minimal software requirements for both users and robots. The result is an open-source application, which provides that. The solution is a reverse proxy server, put inbetween the clients and the servers running on robots - Dispatcher. For connection between clients and robots, two OpenVPN networks are used, and as a secure user interface, the existing system RMS is used and extended with Dispatcher interface.     Among other things, Dispatcher collects information about all connected robots so a summary can be displayed. This set of software tools therefore allows an authorized user to connect to robots in various networks, without the need of other client software apart of OpenVPN client and web browser.
VPN Controller
Fabiánek, Ondřej ; Matoušek, Petr (referee) ; Grégr, Matěj (advisor)
Tato práce se zabývá návrhem architektury a implementací flexibilního, škálovatelného a bezpečného systému pro správu virtuálních privátních sítích, který by umožnil propojení jinak nedostupných routerů a zařízení v jejich lokálních sítích. Ačkoli je systém primárně určen pro použití s routery od výrobce Advantech, podpora jiných zařízení může být později přidána.
Heterogeneous Connectivity of Mobile Devices in 5G Wireless Systems
Mašek, Pavel ; Róka, Rastislav (referee) ; Martinek,, Radek (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
Předkládaná disertační práce je zaměřena na "heterogenní propojení mobilních zařízení v bezdrátových systémech 5. generace". Navzdory nepochybnému pokroku v rámci navržených komunikačních řešení postrádají mobilní sítě nastupující generace dostatečnou šířku pásma a to hlavně kvůli neefektivnímu využívání rádiového spektra. Tato situace tedy v současné době představuje řadu otázek v oblasti výzkumu. Hlavním cílem této disertační práce je proto návrh nových komunikačních mechanismů pro komunikaci mezi zařízeními v bezprostřední blízkosti s asistencí mobilní sítě a dále pak návrh a implementace algoritmů pro dynamické přidělování frekvenčního spektra v nastupujících mobilních sítích 5G. Navrhnuté komunikační mechanismy a algoritmy jsou následně komplexně vyhodnoceny pomocí nově vyvinutých simulačních nástrojů (kalibrovaných s využitím 3GPP trénovacích dat) a zejména pak v experimentální mobilní síti LTE-A, která se nachází v prostorách Vysokého učení technického v Brně, Česká Republika. Získané praktické výsledky, které jsou podpořeny zcela novou matematickou analýzou ve speciálně navržených charakteristických scénářích, představují řešení pro vlastníka spektra v případě požadavků na jeho dynamické sdílení. Tato metoda tedy představuje možnost pro efektivnější využití spektra v rámci mobilních sítí 5G bez degradace kvality služeb (QoS) a kvality zážitků (QoE) pro koncové uživatele. Vědecký přínos dosažených výsledků dokazuje fakt, že některé z principů představených v této disertační práci byly zahrnuty do celosvětově uznávaného standardu (specifikace) 3GPP Release 12.
System for Recording Video from IP Videocameras
Travěnec, Jiří ; Michal, Bohumil (referee) ; Skokanová, Jana (advisor)
This diploma thesis focuses on multimedia streaming from IP cameras. Its main goal is to explain theoretical background of real-time streaming via computer networks, and describe development of a recording system. This recording system is meant to be used mainly in schools for lecture recording purposes. The thesis contains description on how a recording server application and web-based management system were developed. The theoretical part explains topics related to multimedia streaming, networking, and multimedia procesing, such as real-time streaming protocols, encoding, compression, network latency, network congestion and many others.
Linux VPN Performance and Optimization
Pokorný, Fridolín ; Michal, Bohumil (referee) ; Kašpárek, Tomáš (advisor)
Tato práce se zabývá analýzou stávajících a aktivních VPN řešení,  jejich výkonu a slabých stránek. Výsledkem práce je jaderný modul pro Linux, který implementuje datový přenos pomocí protokolů TLS a DTLS na základě konfigurace ustanoveného spojení v chráněném režimu. Primárním cílem bylo odstranit datové kopie a změny kontextu z chráněného režimu do režimu jádra během datových přenosů ve VPN řešeních založených na protokolech  TLS a DTLS. Práce analyzuje cenu těchto operací a na základě analýz lokalizuje další kroky nutné k využití implementovaného jaderného modulu ve VPN řešeních. Práce se dále zabývá analýzou dalších možných využití implementovaného jaderného modulu mimo VPN řešení.

National Repository of Grey Literature : 71 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.