National Repository of Grey Literature 39 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Proposal to change the categorisation of work at the selected workplace
Plánková, Barbora ; Rozehnalová, Jana (referee) ; Maradová, Karla (advisor)
The diploma thesis deals with work categorization falling into the issue of occupational health protection. The theoretical part is devoted to current legislative reguirements of the EU, the Czech Republic and relevant standards. It also provides a general overview of the system of public health authorities together with a more detailed description of the work categorization topic and related concepts and requirements. This thesis has been made in cooperation with Varroc Lighting Systems, s.r.o., Nový Jičín. The practical part deals with the suggested change of categorization of the optimized assembly line work positions for car rear lighting (B479 OUTER RL). The main aim of this work is to check the correctness of the classification of individual work positions. The intention of updating the categorization is also to reduce the negative impact of critical risk factors of working conditions, which brings benefits for both employees and employers. The specific course of the classification of individual risk factors with a focus on the noise as a critical risk factor is demonstrated on the riskiest work position of the assembly line. In the end, the achieved results of updated classification of all positions are evaluated. The follow-up changes and the resulting benefits of updating the categorization, including other practical recommendations, are also summarized.
The employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee
Štěpánková, Kateřina ; Koldinská, Kristina (referee)
The employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee Abstract In the submitted dissertation, the author deals with the topic of the employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee. This issue is highly actual, as in the past there have arised, and these days still continue to arise new and new connected questions to discuss, and sometimes the re-opening of questions that have already been settled occurs as well. At the same time, it is also a common-sense oriented topic, as almost every employer has at some point been in a position where they were forced to fulfil this legal obligation towards their employee. Within the scope of this dissertation, fundamental attention is devoted to the analysis of individual types of the employer's liability for damage caused to the employee and to a critical insight into the complexity of their legal provisions and their real usability. International comparisons are also provided in places, where it is appropriate and useful. A number of concrete suggestions de lege ferenda are also provided. The first part is devoted to a basic insight into this issue, but in addition to it, it also contains a clear statistic comparison of the amount of court decisions carried out in cases of lawsuits on fulfilment of the relevant types...
The employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee
Štěpánková, Kateřina ; Štefko, Martin (advisor) ; Vysokajová, Margerita (referee) ; Šimečková, Eva (referee)
The employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee Abstract In the submitted dissertation, the author deals with the topic of the employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee. This issue is highly actual, as in the past there have arised, and these days still continue to arise new and new connected questions to discuss, and sometimes the re-opening of questions that have already been settled occurs as well. At the same time, it is also a common-sense oriented topic, as almost every employer has at some point been in a position where they were forced to fulfil this legal obligation towards their employee. Within the scope of this dissertation, fundamental attention is devoted to the analysis of individual types of the employer's liability for damage caused to the employee and to a critical insight into the complexity of their legal provisions and their real usability. International comparisons are also provided in places, where it is appropriate and useful. A number of concrete suggestions de lege ferenda are also provided. The first part is devoted to a basic insight into this issue, but in addition to it, it also contains a clear statistic comparison of the amount of court decisions carried out in cases of lawsuits on fulfilment of the relevant types...
Claims for compensation for accidents at work and occupational diseases
Pavlovský, Marek ; Drápal, Ljubomír (advisor) ; Morávek, Jakub (referee)
1 Claims for compensation for accidents at work and occupational diseases Abstract The topic of this diploma thesis is the issue of the claims of the employee for compensation for accidents at work and occupational diseases included in the broader context of the compensation for pecuniary and non-pecuniary harm in labour law with an accent on the definition of the key concepts with connected institutes. The topic reflects the characteristic attributes, purpose and development of the employer's duty to compensate for pecuniary and non-pecuniary harm, from which the significant part of the work devoted to partial claims for compensation, is based. The diploma thesis is divided into nine chapters, where the topic is described using descriptive, analytical and comparative methods. First chapter is focusing on introducing the field of duty to provide compensation for pecuniary and non-pecuniary harm in private law. The second chapter is devoted to a comparison of the legal regulation of the duty to provide compensation for harm in the Labour Code and in the Civil Code. The third chapter already deals with important aspects of the employer's duty to provide compensation for pecuniary and non-pecuniary harm caused to the employee with employee's duty to provide compensation for damage. The fourth chapter presents...
The impact of the coronavirus pandemie on labour relations
Nouzáková, Sandra ; Pichrt, Jan (advisor) ; Tomšej, Jakub (referee)
Vliv pandemie koronaviru na pracovněprávní vztahy Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem pandemie koronaviru na pracovněprávní vztahy. Cílem práce je zaměřit se na právní instituty, které se ocitly v centru zájmu v souvislosti s příchodem pandemie a posoudit, zda právní úprava byla dostatečná a jaký dopad měla na adresáty právních norem. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola je zaměřena na překážky v práci praktikované na situace, které vyvstaly s příchodem pandemie. Tato kapitola klade důraz na otázku, kdo nese, popř. by měl nést náklady za negativní dopady způsobené pandemií. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola se věnují jednotlivým subjektům a míře, jakou byly dotčeny pandemií Covidu-19. Druhá kapitola se zaměřuje na zaměstnance pracující distančně a možné potíže, které jsou s prací mimo pracoviště zaměstnavatele spojené. Třetí kapitola se zabývá právním postavením povolaných studentů, kterým byla za nouzového stavu nařízena pracovní povinnost a vhodností využití tohoto institutu. Předmětem kapitoly čtvrté jsou pak zaměstnavatelé a jejich nárok na státní pomoc. Pátá, šestá a poslední sedmá kapitola mají základ v bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti a zabývají se aktuálními otázkami spojenými s pandemií a taktéž s jejími možnými následky. Kapitola pátá poskytuje základní...
Proposal to change the categorisation of work at the selected workplace
Plánková, Barbora ; Rozehnalová, Jana (referee) ; Maradová, Karla (advisor)
The diploma thesis deals with work categorization falling into the issue of occupational health protection. The theoretical part is devoted to current legislative reguirements of the EU, the Czech Republic and relevant standards. It also provides a general overview of the system of public health authorities together with a more detailed description of the work categorization topic and related concepts and requirements. This thesis has been made in cooperation with Varroc Lighting Systems, s.r.o., Nový Jičín. The practical part deals with the suggested change of categorization of the optimized assembly line work positions for car rear lighting (B479 OUTER RL). The main aim of this work is to check the correctness of the classification of individual work positions. The intention of updating the categorization is also to reduce the negative impact of critical risk factors of working conditions, which brings benefits for both employees and employers. The specific course of the classification of individual risk factors with a focus on the noise as a critical risk factor is demonstrated on the riskiest work position of the assembly line. In the end, the achieved results of updated classification of all positions are evaluated. The follow-up changes and the resulting benefits of updating the categorization, including other practical recommendations, are also summarized.
Employee's claims in the case of work accidents or occupational diseases
Špačková, Hana ; Drápal, Ljubomír (advisor) ; Morávek, Jakub (referee)
The topic of this thesis is employee's claims in the case of work accidents or occupational diseases, because the assessment and determination of damages is still an actual issue. The first part of the thesis deals with theoretical introduction and definition of terms which are material for the whole thesis. The first part defines the liability in labour law, the liability of employee and employer, work accidents and occupational diseases and mainly the employer's liability for damages and non-material damage caused by work accidents or occupational diseases to employees. The next chapter focuses on insurance which is obligatory for all employers who employ at least one employee. This insurance is important in case of the employer becomes liable for damage or non-material damage caused by work accidents or occupational diseases. The insurance is important especially for small and medium-sized employers for whom the compensation could be liquidating and could lead to the termination of their activities. The most importatnt chapter of the thesis is the chapter concerning individual types of employee's claims for damages or non-material damage which arise from work accident or occupational disease, or claims of survivors of employee in case of employee's death, and their assessment. The most...
Liability for damage regarding occupational accidents and illness
Lachnit, Ondřej ; Štefko, Martin (advisor) ; Koldinská, Kristina (referee)
Ondřej Lachnit Liability for Damage Regarding Occupational Accidents and Illness The following thesis deals with the issue of liability for damage regarding occupational accidents and illness in the Czech Republic. At the present time, employer's liability conforms to the Labour Code from 2006, which builds on the preceding Labour Code from the year 1965. A rich judicature concerning occupational accidents and illness has been formed since the 1960s. In this thesis, I often quote from this judicature. The current Labour Code, however, only provisionally deals with this issue; an ensuing change is about to take place due to the passing of a new law concerning the workers' compensation insurance. This law is already valid, but has yet to become operative. The law will come into effect on January 1st, 2013. Whether the law will become operative is questionable as its legal effect depends on the political situation in the Czech Republic. Currently, the right-wing government does not favour the new law, since it would burden the state budget more than the current system. In the Czech Republic, the employer's liability for damage regarding occupational accidents is defined very broadly:...
Conception of compensation for bodily harm arose in performance of work
Novotná, Martina ; Hůrka, Petr (advisor) ; Morávek, Jakub (referee)
This thesis deals with the conception of compensation for bodily harm arisen from industrial injuries or occupational diseases. Recently, it was decided bodily harm of employees continues to be compensate by the employer under his objective liability for damages. The main aim of the thesis is to describe current legislation in the Labour Code and to compare it with the general bodily harm compensation legislation in the Civil Code. The thesis is divided into 7 chapters. The first chapter defines the concept of bodily harm and its specifics. The second chapter brings brief insight into the field of the international law, especially focuses on the conventions of the International Labour Organization which provides minimum standards of the compensation for industrial injuries and occupational diseases. In the third chapter follows short excursion into the European law, focused primarily on providing compensation to the migrant workers within the European Union. The fourth chapter describes historical development of compensation for bodily harm arisen from industrial injuries or occupational diseases in legislation since the Industrial Revolution until recent past. Fifth chapter is already fully focused on the main issue of this thesis - analysis of the current legislation of compensation for bodily...
Work injury and occupational disease
Šourek, Filip ; Drápal, Ljubomír (advisor) ; Štefko, Martin (referee)
The aim of the thesis is to give a comprehensive view on the issue of occupational accidents and occupational diseases. The work uses the descriptive method, the method of analysis and the comparative method. The entire text is structured into chapters and subchapters. The main focus is on the work with the judicial decisions that are closer discussed and analyzed. The work defines the basic concepts of occupational accidents and related occupational diseases, such as an accident at work, occupational disease, pain or social impairment, discusses the conditions of employer liability for damage at work accidents and occupational diseases, the possibility of exemption the employer for damage and employers liability insurance for damage. The greatest attention in the thesis is paid to types of compensation related to accidents at work and occupational diseases provided to injured employees or bereaved persons. Neglected is not even forthcoming amendment to Act no. 262/2006 Coll., the labor code and long-delayed law no. 266/2006 Sb., of casualty insurance employees.

National Repository of Grey Literature : 39 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.