Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rotunda svaté Kateřiny
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky s objektem rotundy svaté Kateřiny, která je díky unikátním nástěnným malbám vnímána jako mimořádná památka v rámci celoevropské kulturní historie. Skládačka obsahuje přehledné informace o historii památky, vnitřní výmalbě a návštěvních podmínkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Marketingová strategie národní kulturní památky Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
Krejčová, Karolína ; Kvítková, Zuzana (vedoucí práce) ; Netková, Jarmila (oponent)
Cílem práce je vytvořit marketingovou strategii pro národní kulturní památku Stará čistírna odpadních vod v Bubenči. Součástí práce je teoretický úvod do marketingu kulturních organizací a do logiky tvorby marketingové strategie. Praktická část se zbývá postupným vytvářením marketingové strategie pro národní kulturní památku na rok 2017. Začíná situační analýzou, na jejímž základě jsou stanoveny cíle a strategie. Pro potřeby práce je zde využito metod analýzy, dotazníkového šetření a pozorování. Stěžejní část práce tvoří analýza návštěvníka a současné nabídky, která je založena na zmíněném dotazníkovém šetření. Na základě získaných dat je vytvořen marketingový mix, z něhož vychází akční plán a rozpočet. Ke změření efektivity zvolené strategie a cílů slouží vymezené metody kontroly a hodnocení v poslední kapitole. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky získané za první čtvrtletí 2017.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.