National Repository of Grey Literature 107 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Further professional education and development of the XY publishing house's call center employees
Koubek, Daniel
The diploma thesis deals with the issue of further professional education and the system of corporate education. The work is divided into two parts - theoretical and empirical. In the theoretical part, the basic terms associated with the concept of lifelong learning are defined, with an emphasis on terminology related to further professional education, employee development, human capital and career management. One of the chapters is devoted to the setting of the company education system and education strategies. In the empirical part, the identification of educational needs and the analysis of the system of corporate education of call center employees were carried out. The research was carried out at the XY publishing house in Prague. Based on the obtained data, a competence model of call center workers was designed and subsequently implemented into the employee education strategy. The investigations carried out show that the XY publishing house uses a systematic model of company education - it provides and enables employees to learn in various areas with regard to a specific profession and its qualification and competence requirements. Corporate education functions as one of the key tools of further professional education and development of employees with the aim of achieving better sales results,...
Further professional education and development of the XY publishing house's call center employees
Koubek, Daniel ; Veteška, Jaroslav (advisor) ; Kříž, Jaroslav (referee)
The diploma thesis deals with the issue of further professional education and the system of corporate education. The work is divided into two parts - theoretical and empirical. In the theoretical part, the basic terms associated with the concept of lifelong learning are defined, with an emphasis on terminology related to further professional education, employee development, human capital and career management. One of the chapters is devoted to the setting of the company education system and education strategies. In the empirical part, the identification of educational needs and the analysis of the system of corporate education of call center employees were carried out. The research was carried out at the XY publishing house in Prague. Based on the obtained data, a competence model of call center workers was designed and subsequently implemented into the employee education strategy. The investigations carried out show that the XY publishing house uses a systematic model of company education - it provides and enables employees to learn in various areas with regard to a specific profession and its qualification and competence requirements. Corporate education functions as one of the key tools of further professional education and development of employees with the aim of achieving better sales results,...
Culture in numbers 2022
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ; Dedera, Milan
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Fulltext: Download fulltextPDF
Culture in numbers 2020
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Fulltext: Download fulltextPDF
Culture in numbers 2021
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Libraries, non-periodical publications, periodicals 2021. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Marketing Mix of a Selected Publisher on the German Market
Čičatková, Denisa ; Růžička, Oldřich (referee) ; Milichovský, František (advisor)
This diploma thesis focuses on the issue of the international marketing mix of a selected publishing house from the Czech Republic entering the German market. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part characterizes the concepts related to the issues of the thesis. The analytical part of the thesis contains an analysis of the current situation of the selected publishing house and the German market using several analyzes. The analytical part of the work is further extended by a quantitative survey of sales prices in the German online market and a questionnaire survey. The design part of the thesis deals with proposals and recommendations in the field of the entire marketing mix (4P), which the selected publisher will use to enter the German market.
Forms of contemporary czech illustration for the youngest readers
Kočová, Kamila ; Špirk, Ivan (advisor) ; Raudenský, Martin (referee)
Kočová, K.: Forms of contemporary czech illustration for the youngest readers. /Thesis/ Prague 2011 - Charles University, Faculty of education, department of art education, 86 pages. The thesis deals with contemporary tendencies in illustrations for the youngest readers. It compare the work of contemporary Czech artists, who do illustrations for young children as a 'kitsch'. The thesis analyzes the phenomenon of 'kitsch' and utilizes concrete examples from books or magazines for children. The didactic section focuses on work with illustrations in the first grade of primary school. It explores children's reactions to the artwork of contemporary artists as well as the attitude of teachers to this art. Key words: children's book, contemporary illustration, kitsch, comparison, publishing house, authors of illustrations.
Illustration in czech book for childern. Image of animal.
Nachlingerová, Jana ; Špirk, Ivan (advisor) ; Raudenský, Martin (referee)
Nachlingerová, J.: Illustration in Czech children's books. Animal's picture /Thesis/ Praha 2010 Charles university, Pedagogical faculty, department of art, number of pages 65 The illustrations in Czech book for children with concentration to picture of animal in illustration and literary texts create main subject of this Thesis. The work finds out various methods of animal illustrations within general illustrator approaches, it gets around of selected principal representatives of the Czech illustration. It looks at current production of books for children in their positive and negative aspects, it follows the efforts to look after the "belles-lettres" as well as unvalued production connected with irresponsibility towards the children's readers. It maps, on the background of magnificent books about animals, the current illustrators trying to present creatively ambitious illustration. Key words: illustration, animal, role of the animal in children's book, anthropomorphism, illustrative attitude, principal representatives of the Czech illustration, book, current production of children's books, "belle-lettre", kitsch, publishing house, current illustrators

National Repository of Grey Literature : 107 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.