Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Galerie výtvarného umění v Ostravě zahajuje výstavu současného německého umění
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Mezinárodní výstavní projekt DESET s podtitulem současné německé umění ze sbírky Adam Gallery nabízí sondu do německého umění 21. století. Výstavu připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s kurátorem Richardem Adamem. Jedná se o rozměrná plátna, kresby, tisky i objekty. Vernisáž se uskuteční v úterý 22. ledna v 17 hodin. Výstavu si v Domě umění, GVUO můžete prohlédnout až do 24. března.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výstavy v GVUO končí, Dům umění čeká rekonstrukce střechy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Už jen do 30. dubna máte možnost prohlédnout si výstavy v Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Dům umění, GVUO ve středu 1. května zavírá, aby mohla být zrekonstruována jeho střecha. Památkově chráněná budova bude až do podzimu z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřena. Zpřístupní ji vernisáž výstav Otto Gutfreunda a Rudolfa Sikory v úterý 15. října, obnovena bude také stálá expozice i cyklus výstav jednoho díla ze sbírek GVUO.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výstavy v Domě umění nekončí, GVUO je prodlouží až do rekonstrukce střechy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) prodlužuje aktuální výstavy až do květnové rekonstrukce střechy Domu umění. GVUO nyní vystavuje současné německé umění, konceptuální práce Jána Mančušky, malbu V noci od Josefa Bolfa v rámci Výstavy jednoho díla ze sbírek GVUO a stálou expozici věnovanou zrodu Domu umění, GVUO a galerijních sbírek. Výstavy budou v GVUO k vidění minimálně do konce dubna, možná i déle. Po zahájení rekonstrukce bude z bezpečnostních důvodů výstavní budova pro veřejnost uzavřena.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Deset: současné německé umění ze sbírky Adam Gallery
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Výstava představuje část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience Adam Gallery. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Na výstavě v GVUO jsou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny o tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrická a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komentovaný překlad: Sezession (DuMont Geschichte der Kunst in Deutschland, Robert Suckale, DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln 2005)
Altmanová, Gabriela ; Žárská, Monika (vedoucí práce) ; Špirk, Jaroslav (oponent)
Cílem této práce je předložit komentovaný překlad populárně-naučného textu z němčiny do češtiny. Text k překladu pochází z knihy DuMont Geschichte der Kunst in Deutschland prof. Dr. Roberta Suckaleho1 ; obsahem knihy jsou dějiny umění v Německu. Zvolená část textu se zabývá secesí, konkrétněji secesí mnichovskou a vídeňskou. Práce sestává ze dvou hlavních částí: překladu a komentáře k překladu. Ten zahrnuje analýzu předlohy podle modelu prof. Dr. Christiane Nordové2 , dále problémy, s nimiž jsem se při překladu setkala, a typologii překladatelských posunů. 1 Suckale, Robert, DuMont Geschichte der Kunst in Deutschland: von Karl dem Großen bis Heute, 2. vydání, Köln 2005, DuMont Literatur und Kunst Verlag 2 Nord, Christiane, Textanalyse und Übersetzen, 3. vydání, Heidelberg 1995, vydal Julius Groos

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.