Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prohlídka a předběžné hodnocení železobetonového mostu
Drbohlav, Martin ; Kocáb, Dalibor (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Zásady předběžného průzkumu železobetonového mostu. Teoretická část obsahuje přehled normy ČSN 73 6221. V praktické části je provedena prohlídka mostního objektu přes řeku Litavu ( Cézavu). Na základě zjištěných poruch je provedeno zatřídění s doporučenými sanacemi mostu.
Názvosloví anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů
Zubek, Piotr ; Pilátová, Ivana (oponent) ; Richtera, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je e-learning a tvorba výukového materiálu Názvosloví anorganické chemie. V teoretické části je pojednáno o definicích a vymezení pojmu e-learning, jeho vývoji a moderních trendech v tomto dynamickém odvětví vzdělávání. Teoretická část dále obsahuje rešerši současného stavu webu v oblasti výuky českého anorganického názvosloví. Krátce je rovněž prezentován autorský systém Adobe Flash, ve kterém byla vytvořena výuková aplikace Názvosloví anorganické chemie. V praktické části jsou zpracovány výsledky dotazníku provedeného na vzorku 451 studentů FCH VUT v Brně a zanalyzovány chyby studentů získané z databáze systému MOODLE. Závěr praktické části je vyhrazen popisu výukového materiálu, který je primárně určen jako doplněk pro výuku názvosloví anorganické chemie na FCH VUT v Brně.
Optimalizace IT žádostí - ŠKODA AUTO a.s.
Jiránek, Robin ; Potančok, Martin (vedoucí práce) ; Koutný, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou IT žádostí ve firmě ŠKODA AUTO a.s. Cílem práce je návrh optimalizace systému IT žádostí. Návrh bude podporovat business procesy a přepracovaný systém zaručí konzistentnost žádostí, díky tomu budou žádosti uživatelsky více přívětivé a celkové používání systému více intuitivní. Práce je rozdělena do několika tematických částí. V první části je představena firma a cíl práce. Druhá část je věnována analýze současného stavu IT žádostí a shromažďováním dat jak vlastní analýzou, tak hlavně rozhovory s uživateli systému. V této části je provedena také sumarizace nedostatků a návrhů na změnu. Jako poslední a nejdůležitější část práce je návrh nového systému, který se snaží odstranit problémy stávajícího systému. Návrh je následně validován a upraven podle validace. Tento návrh je určen pro případnou optimalizaci a implementaci změn pro tým vývojářů.
Názvosloví organických sloučenin
Sezemská, Karolína ; Hybelbauerová, Simona (vedoucí práce) ; Veselý, Jan (oponent)
Jedním z očekávaných výstupů organické chemie v RVP G je aplikace pravidel systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s možností využití triviálních názvů. Na českém trhu je několik příruček zaměřených na názvosloví organických sloučenin, objevují se zde však neustále se opakující nedostatky jako nerespektování hybridizace na atomech uhlíku, uvádění stále stejných jednoznačných příkladů či zjednodušení pravidel vedoucích k aplikaci chybných názvoslovných principů apod. Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou názvosloví organických sloučenin. Výsledkem práce je vytvořený výukový materiál ve formě příručky organického názvosloví doplněný o příklady k procvičení. Přínosem diplomové práce je komplexní pohled na tuto tématiku a soubor učebních materiálů určených především učitelům středních škol, ale i žákům středních škol a studentům základních kurzů chemie na vysokých školách.
Názvosloví anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů
Zubek, Piotr ; Pilátová, Ivana (oponent) ; Richtera, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je e-learning a tvorba výukového materiálu Názvosloví anorganické chemie. V teoretické části je pojednáno o definicích a vymezení pojmu e-learning, jeho vývoji a moderních trendech v tomto dynamickém odvětví vzdělávání. Teoretická část dále obsahuje rešerši současného stavu webu v oblasti výuky českého anorganického názvosloví. Krátce je rovněž prezentován autorský systém Adobe Flash, ve kterém byla vytvořena výuková aplikace Názvosloví anorganické chemie. V praktické části jsou zpracovány výsledky dotazníku provedeného na vzorku 451 studentů FCH VUT v Brně a zanalyzovány chyby studentů získané z databáze systému MOODLE. Závěr praktické části je vyhrazen popisu výukového materiálu, který je primárně určen jako doplněk pro výuku názvosloví anorganické chemie na FCH VUT v Brně.
Prohlídka a předběžné hodnocení železobetonového mostu
Drbohlav, Martin ; Kocáb, Dalibor (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Zásady předběžného průzkumu železobetonového mostu. Teoretická část obsahuje přehled normy ČSN 73 6221. V praktické části je provedena prohlídka mostního objektu přes řeku Litavu ( Cézavu). Na základě zjištěných poruch je provedeno zatřídění s doporučenými sanacemi mostu.
Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem
Holec, Jan ; Kment, Petr ; Wagner, Jan ; Šmíd, Jiří ; Šída, Otakar ; Kvaček, Jiří ; Sejkora, Jiří ; Kuželka, Vítězslav
Metodika obrací pozornost k základním, reálně existujícím kamenům přírodovědeckého názvosloví (nomenklatury) - typům, které jsou pilíři vědeckých jmen organizmů a minerálů. Popisuje problematiku typových exemplářů těch skupin organizmů, které spadají pod zoologický a botanický kód (ICZN, ICN), a to jak v současnosti žijících, tak vyhynulých. Pokrývá oblast sbírkové správy a vědeckého studia typů, tj. jejich rozlišování, označování, preparaci, preventivní konzervaci, balení, etiketování, dokumentaci, publikování, studování a zapůjčování.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
K obecným otázkám onomastiky
ZOUZALOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce sleduje obecné otázky lingvistické disciplíny ? onomastiky. Práce obsahuje část teoretickou zabývající se charakteristikou a historií tohoto vědního oboru a rozpracovává samotné fungování vlastních jmen. Zaměřuje se také na vnitřní členění disciplíny a podává informace o jednotlivých podoborech. Empirická část je zaměřena ve dvou kapitolách na názvy v Českých Budějovicích a rozbor osobního jména. První kapitola reprezentuje vývoj, významové okruhy a motivace českobudějovického názvosloví a následně je proveden rozbor u vybraných názvů s městem úzce souvisejících. Druhá tvoří rozbor antroponyma ?Kristýna Zouzalová?.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.