National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Investment plan for town Tábor
Vrbasová, Barbora ; Kubešová, Michaela (referee) ; Vaňková, Lucie (advisor)
This bachelor thesis addresses the theme of Tabor´s investment plan. The theoretical part addresses investments and investment decisions. Furthermore the terms of public contract, the contracting authority and the subsidy are defined. The last part of the theoretical part is devoted to the management of the town and municipalities, their development and sustainable development. The practical part characterizes the town of Tabor, describes specific investments and financing. Impact assessment of investments on municipality development is at the end.
Optimal Choice of Financial Resources for the Carrying out of Construction Investment
Vránová, Petra ; Tichá, Alena (referee) ; Puchýř, Bohumil (advisor)
This diploma thesis focuses on choice of financial resources for realization of construction investment in a public sector, classifies investments based on multiple criteria and describes funding sources including Czech and European grant programs which are suitable for carrying out a construction investment. Next chapter introduces an organization structure of a village with focus on budget structure and establishment of the budget. Village Jaroměřice and organization Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná are introduced for purposes of the practical part of this work, which describes their planned construction investments and identifies the best source of funding.
Analysis of Příbram's activities in the field of efficient use of EU funds
PROKŠOVÁ, Veronika
The aim of my thesis was to describe and analyze the current state of the city of Příbram in terms of the efficient use of the European, state and regional funding and suggest new solutions for the city development.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7: Ekonomické a ekologické aspekty rekreace v Krkonoších
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Stoklasa, Jaroslav
Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ve které se střetávají zájmy cestovního ruchu a potřeby ochrana přírody. Studie zahrnuje: historii, současný stav a předpokládaný vývoj turistiky v Krkonoších, ekologické, sociální a ekonomické souvislosti, které vznikají v důsledku cestovního ruchu a výhled do budoucna, rozlišení rozvoje a ekologických důsledků letního a zimního cestovního ruchu, analýzu rozvoje cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně, ekonomickou analýzu rentability vybraných zařízení cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Jsou uvedeny závěry a návrhy na koncepci řešení z hlediska zájmů ochrany přírody, návštěvníku a místních obyvatel.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace II. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obshaové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a procento jejich zastoupení v různých typech médií. Jsou uvedeny ukázky textů z denního tisku včetně jeho hodnocení. Závěr analýzy uvádí doporučení pro komunikační strategii KRNAPu i hodnocení přístupu médií k uvedeným tématům. Studie obsahuje tematické okruhy 2 a 3.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 8: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace I. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obsahové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a jejich zastoupení v jednotlivých typech médií. Studie obsahuje tematický okruh 1.
Utilisation of EU Funds in Town of Slavonice
VÁGNEROVÁ, Martina
This thesis deals with description and evaluation of the status quo in terms of Slavonice city in a question of drawing funds from both the national and European sources. Work consists of the theoretical and practical parts. The theoretical part consists of regional issues and EU structural policy and the Czech Republic, municipalities and financing its development. The practical part includes socio-economic characteristics of Slavonice city, which is connected to SWOT analysis of discussed area and outline a strategy that would lead to positive development of the city. Another part of this work is a summary of the grants from national and regional resource analysis and utilization of financial resources from EU funds in individual programming period. In conclusion, this work is presented a proposal for new financial incentives and design project, which reacts at 11th Call for NUTS II South-West.
Awareness and attitudes of Mydlovary residents resulting from risks of radioactivity leak from the former uranium ore processing plant MAPE Mydlovary
HUSOVÁ, Iva
In South Bohemia, near the Czech town of České Budějovice, in close vicinity of municipalities of Mydlovary, Nákří, Olešník, Zahájí and Dívčice, there are 286 ha of uranium tailings impoundments, along with the former uranium ore processing plant known as MAPE Mydlovary. Althought this company terminated its operation in 1991, significant tailings impoundments contaminants, such as dust, radon emissions and gamma radiation are being found here. Nevertheless, radon emissions still represent a risk to the population in the neighborhood and airborne radon poses a risk also to other areas. Therefore, residents in a wide neighbourhood have long been loaded with increased doses of radiation. The thesis deals with negative consequences of the former uranium ore processing plant MAPE Mydlovary on human health and also describes the process of clearing works in progress in the locality. In this thesis, the level of awareness of Mydlovary residents, their opinions and attitudes to the damaged area are also mentioned. The theoretical part of the thesis is focused first on a brief description and history of the former uranium ore plant, the consequences of the MAPE Mydlovary activities and associated risks (e.g. higher doses of radon), which put inhabitants of nearby villages under threat. The next section provides information on the residents´ attitudes to decontamination works performed at the site and associated problems. The practical part of this thesis is devoted to the research, the aim was to determine if and to what extent Mydlovary residents are aware of the potential damage to land, water, air, and a possible negative impact on their health. The research also provides information on the residents´ attitudes to decontamination works at the site and about the preferred usage of the damaged area after decontamination is completed. The research was conducted by addressing 73 residents of Mydlovary in the period from January to March 2010. The results prove a relatively high awareness of Mydlovary residents about negative effects of radioactive substances and hazardous contaminants on their health, and also point to a lack of the respondents´ awareness about decontamination works and outline the current worries of Mydlovary residents.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.