Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 720 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza uzlů v kryptoměnových sítích
Jeřábek, Vladimír ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvoření nástroje, který bude shromažďovat relevantní informace o aktivních uzlech v peer-to-peer síti Bitcoin. Díky monitorování chování jednotlivých uzlů v síti jsme schopni sbírat důležitá data pro podrobnější analýzu.  Navrhované řešení využívá nemodifikovaného Bitcoin Core klienta, který se připojuje  na všechny dosažitelné uzly v síti. Platforma je implementována velmi modulárně, což umožňuje v případě potřeby škálovaní. Vytvořená platforma BiNMon (Bitcoin Network Monitor) také umožňuje jednoduchou vizualizaci nashromážděných dat. Správná funkčnost monitorovací platformy byla ověřena v reálném provozu, kde po více jak dva měsíce monitorovala síť Bitcoin. Za tuto zpracovala přes 12 TiB dat a nashromáždila přes 270 GiB metadat o aktivních uzlech. Celou platformu je možné nasadit během několika málo minut a to díky Docker kontejnerizaci.
Forenzní analýza temných tržišť
Dolejška, Daniel ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Překryvné počítačové sítě (jako například Tor či I2P) vytváří ideální prostředí pro rozmach kriminality na Internetu. Temná tržiště jsou jedním takovým příkladem kriminální činnosti. Jejich cílem je zrpostředkování obchodu s nelegálním zbožím a službami. Tento projekt se zaměřuje na forenzní analýzu těchto webových služeb a na následné získávání netriviálních informací o realizovaných finančních plněních na vybraných tržištích. Hlavním cílem je schopnost určit časový interval ve kterém byl nákup produktu dokončen a tuto skutečnost korelovat s transakcemi v kryptoměnových blockchainech. Vzniklý nástroj umožňuje plně automatizované a nepřerušované sledování vybraných tržišť. To za určitých podmínek dovoluje detekci dokončených nákupů, sběr detailních informací o nabízených produktech a prodejcích či dalších metadat. Orgány činné v trestním řízení mohou pak tyto informace použít jako podpůrný důkazní materiál proti vybraným tržištím a na něm aktivních prodejcům. Získaná data mohou také indikovat trendy v aktuální nabídce a poptávce na temném webu.
Monitoring centrálních bank - prosinec 2017
Česká národní banka
Většina sledovaných centrálních bank včetně ECB i nadále udržuje své úrokové sazby na nízké úrovni a řada z nich pokračuje v programech nekonvenční měnové politiky, i když například ECB v nižším rozsahu. Významnou výjimkou je americký Fed, který v souladu s očekáváními dále zvyšuje své klíčové úrokové sazby a podle výhledů bude v tomto trendu pokračovat i v příštím roce. K prvnímu zvýšení úrokových sazeb po deseti letech došlo i ve Velké Británii. Naproti tomu nové nástroje maďarské centrální banky se zaměřují na snížení výnosů na delším konci výnosové křivky. Téma pod lupou se tentokrát věnuje problematice proticyklické kapitálové rezervy. Ve vybraném projevu končící předsedkyně Fedu Janet Yellen shrnuje posledních deset let americké měnové politiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Návrh a realizace zařízení pro automatické sledování technologických parametrů v gastronomii
Chovan, Hynek ; Formánek, Martin (oponent) ; Krejčí, Petr (vedoucí práce)
ato práce se zaměřuje na automatizaci monitorování teploty a dalších provozních parametrů v gastronomických provozech. Navržené zařízení umožňuje sledování teploty, vlhkosti a dalších parametrů v reálném čase s možností vzdáleného přístupu. Využívá mikrokontrolér ESP32, senzory SHT40 a HX711 a nabíjecí obvod TP4056 s ochranným obvodem DW01A. Data jsou přenášena na Gateway zařízení, které je zobrazuje prostřednictvím webového rozhraní. Testování prokázalo dostatečný dosah komunikace a dlouhou výdrž baterie. Zařízení splňuje požadavky na kompaktnost, spolehlivost a efektivitu. Tento projekt představuje pokrok v oblasti IoT aplikací pro zajištění bezpečnosti a efektivity při manipulaci s potravinami v gastronomických provozech.
Locating and counting people using radio networks
Varanai, Lukáš ; Zamazal, Michal (oponent) ; Valach, Soběslav (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is the design and implementation of an application for locating people in indoor spaces. The thesis provides an overview of the available technologies, methods, user device hardware options and programming languages for the purpose of creating a mobile phone application. Subsequently, the design and implementation of an application for person localization and test measurements is discussed. The thesis concludes with a summary of the functionality of the implemented application and suggestions for future improvements.
Sledování tréninku s využitím technologie NFC
Blažík, Vojtěch ; Zachariášová, Marcela (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace využívající technologii NFC pro sledování tréninků a monitorování využití strojů v posilovnách. V práci jsou shrnuty základní důvody a přístupy ke sledování tréninků a vytížení strojů, shrnuje také technologii NFC a vývoj mobilních aplikací se zaměřením na multiplatformní framework Flutter. Výsledná aplikace je založená na architektuře klient-server s podporou offline režimu a k identifikaci stroje a cviků využívá identifikátory rozmístěných NFC štítků. Přínosem práce je ukázka funkčního systému, který využívá tuto technologii netradičním způsobem k dosažení vyššího uživatelského komfortu.
Bezdrátový datalogger
Linek, Tomáš ; Burian, František (oponent) ; Kunz, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci bezdrátového dataloggeru. Je zde podrobně popsána problematika bezdrátového přenosu pomocí technologie LoRa, která byla při realizaci využita. Dále je popsán návrh celého zařízení skládajícího se z centrální loggovací jednotky a senzorických jednotek. V práci je také popsáno hardwarové a softwarové vybavení bezdrátového dataloggeru, včetně obslužné desktopové aplikace. Výsledkem práce je sestrojení funkčního dataloggeru umožňujícího logování teploty a vlhkosti z bezdrátových senzorických modulů a proměření jeho parametrů.
Data Collection Device for Food Chain Monitoring Domain
Kováč, Richard ; Vašíček, Zdeněk (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to explore the legal and practical requirements of food chain monitoring in different types of storage facilities and to design and build an IoT sensor based on gathered data and real-life requirements. The thesis features a short description of legal requirements for food storage safety and food storage techniques. It also explores real life conditions and devices used in food storage monitoring in goverment-ran facilities. The thesis describes IoT sensor design using discovered leagal requirements and data gathered from observations and consultations. It features an abstract design concept, selesction process of electronic components, schemtics design and PCB design for and IoT sesnsor. The thesis then describes hardware assembly as well as enclosure CAD design with the requirement of minimal size. It also describes firmware developement process, features of this sensor and describes best practices for firmware developement for battery powered IoT devices. Finally, it evaluates collected data and explores possible future developement.
Návrh rozvaděče pro FVE
Kovář, Lukáš ; Holek, Radovan (oponent) ; Kaczmarczyk, Václav (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na návrh a optimalizaci rozvaděče pro fotovoltaickou elektrárnu. V rámci návrhu jsou definovány hlavní požadavky na rozvaděč, jako je výstupní napětí fotovoltaických panelů, možnost monitorování výkonu, ochrana před vnějšími vlivy a výstupní systém. Klíčovým prvkem práce je implementace moderních technologií a řídicích systémů pro monitorování a správu výkonu elektrárny. Práce zkoumá možnosti použití automatizační techniky pro optimální využití energie a snížení nákladů na údržbu.
Optimising the working environment through Internet of Things technologies
Šebo, Martin ; Matej,, Havlas (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
This master’s thesis is focused on the analysis of the working environment of Stellnaris s.r.o. through the Internet of Things devices in terms of temperature, humidity, air quality and noise. The aim of the thesis is to analyze and propose the optimization of the monitored premises so that the network elements (especially the active ones) run as efficiently as possible, their long lifetime is achieved and also so that the comfort of the persons present in the premises is achieved in case of work performance. The subject of this work is not the monitoring of the entire company premises, but only selected areas, which are specified in more detail in the chapter Analysis of the current state.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 720 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.