Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Parametry 3D tisku z betonu
Navrátil, David ; Szabari, Mikuláš (oponent) ; Kočiš, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rešerší parametrů 3D tisku z betonu v souvislosti s minimalizací nedokonale zhomogenizované směsi při známých metodách tisku. První blok práce je věnován rešerši, která je rozdělená na tři kapitoly. V první části rešerše je téma, zabývající se známými technologiemi 3D tisku z betonu. Druhá část rešerše je věnována popisu jednotlivých komponentů 3D tiskového zařízení. Třetí a zároveň poslední částí rešerše je stanovení základních parametrů 3D tisku z betonu a to včetně jejich popisu. Druhý blok práce začíná systémovým rozborem a formulací problematiky. Následuje výpis zjištěných parametrů nabízených tiskáren vybraných společností. Provedla se multikriteriální analýza, která rozhodla o tiskárně s optimálními parametry, jenž jsou spojeny s minimalizací odpadu nedokonale zhomogenizované směsi. Závěrem práce je diskuze o možném pokračování problematiky, společně s vlastním doporučením pro praxi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.