Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inhibiční účinky kmene B. velezensis na rostlinné patogeny rodu Xanthomonas
Švecová, Magdaléna ; Palyzová, Andrea (vedoucí práce) ; Jelínková, Markéta (oponent)
Biologická kontrola je metoda aplikované ekologie, která využívá jeden organismus, případně jeho produkt, k inhibici jiného, patogenního, organismu. Využití této metody v ochraně rostlin by měla být oproti běžně používaným pesticidům šetrnější k životnímu prostředí. Jako biokontrolní činidlo může být využívána rhizobakterie Bacillus velezensis FZB42, která disponuje schopností potlačit růst jiných mikroorganismů. Xanthomonas campestris pv. campestris je fytopatogen, který způsobuje značné ztráty v zemědělské produkci. Tato diplomová práce měla prokázat, že bakteriální kmen B. velezensis FZB42 působí antagonisticky na fytopatogenní bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris SU ve směsné kultuře. Studie potvrdila, že antibiotický efekt kmene B. velezensis FZB42 proti X. campestris pv. campestris SU ve směsné kultuře závisí na počátečním množství buněk obou kmenů. Interakce dvou bakteriálních kmenů byla charakterizována prostřednictvím metabolomické analýzy, bylo potvrzeno, že B. velezensis FZB42 produkuje čtyři dominantní sekundární metabolity: lipopeptidy surfaktin, fengycin a bacillomycin a siderofor bacillibaktin, které vykazují antifungální a antibiotickou aktivitu. Inhibiční aktivita kmene B. velezensis FZB42 byla dále sledována SEM analýzou směsné kultury, kde bylo patrné poškození buněk X....
Traseologie kostěné industrie: Experiment a analýza tzv. bruslí
Smidovčinová, Nikola ; Hroníková, Linda (vedoucí práce) ; Tomsová, Julie (oponent)
Studium kostěné industrie v archeologii probíhalo zpočátku nesystematicky a ve většině případů se omezovalo na klasifikaci nástrojů dle tvaru, ze kterého se odvozovala jejich funkce. To však bylo, podobně jako v případě kamenné industrie, mnohdy zavádějící či nepřesné. V posledních desetiletích se proto vědci pokoušejí aplikovat na kostěnou industrii mikroskopickou analýzu, dříve již s úspěchem použitou na pazourkové artefakty, která dokáže podle stop opotřebení (use-wear traces) vypovědět mnohé o výrobě a funkci nástroje. Zapojení mikroskopu při výzkumu stop může také pomoci interpretovat způsob výroby nástroje a prokázat tak například, které artefakty byly záměrně vyrobeny člověkem a které byly pouze rozlomené kvůli získání morku či které byly okousané šelmami. Cílem tohoto výzkumu je pomocí experimentální činnosti a následné mikroskopické analýzy experimentálních nástrojů a artefaktů přispět k určení funkce u těch nástrojů, kde je dosud nejasná, především u skupiny artefaktů označovaných dle svého tvaru jako "brusle". V rámci traseologie bych chtěla rozšířit vzorník kontaktních materiálů a přispět k většímu zapojení této disciplíny do výzkumu v České republice, protože mikroskopická analýza kostěné industrie zde zůstává až na některé výjimky opomíjena, přestože ve světě její obliba a možnosti...
Mikroskopická analýza čipových karet
Michálek, Martin ; Drahanský, Martin (oponent) ; Malčík, Dominik (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na popis ochraných prvků čipových karet. Obeznamuje s technologií karet a složením samotného čipu. Nalézt je zde možné také přehledný výčet konkrétních bezpečnostních prvků. V rámci práce byla také vytvořena knihovna pro anotaci logických elementů. Zpráva obsahuje návrh, implementaci a popis rozhraní této knihovny. 

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.