Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vítej na světě!
Synková, Veronika ; Kmošek, Vojtěch (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Porod jako přirozená součást života, kde má mít rodící žena hlavní slovo a možnost volby. Měla by se cítit svobodně a přijatá – aby byla schopna fyziologicky porodit (bez zbytečných vnějších zásahů). Fyziologický porod jako to nejlepší pro ženu, miminko i jejich vzájemný vztah. Až 80 % žen nepotřebuje k porodu lékaře, ale pouze „vhodné prostředí“. Ve své diplomové práci navrhuji "porodní dům". V zahraniční je tento koncept známý, u nás se jedná o nový druh péče. Pro tento účel využívám dvou stávajících domů, které jsou v majetku města Blanska a stojí hned vedle nemocnice.
Zimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560-1660
Květ, Přemysl ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Kotková, Olga (oponent)
Diplomová práce je soustředěna na rozbor vybraných děl zimní krajinomalby zaalpských malířů. Strukturálně je práce vedena tak, že je nejprve představen vývoj krajinomalby v Zaalpí od 14.-16. století. V této souvislosti jsou analyzovány tři vybraná díla, jejichž scény jsou zasazeny do zimní krajiny. Pro seznámení s okolnostmi doby je poté nastíněn kulturně-historický kontext 16.-17. století v Nizozemí. Následně jsou stručně připomenuty životy a tvorba prezentovaných malířů. Stěžejním jádrem práce je pak formální a ikonografický rozbor vybraných děl, zejména z dílny rodiny Brueghelů a jejich následovníků. Analyzovány jsou krajinomalby s působivou atmosférou, sledovány jsou rovněž zvyky a tradice prostých obyvatel vesnic či měst, jež jsou na daných obrazech znázorněny. V pozornosti zájmu jsou také biblické scény spjaté s Narozením Krista, případně lidové oslavy křesťanských svátků v zimním období. Smyslem této práce je snaha reflektovat význam zimní krajiny s odkazem na zobrazení života prostých obyvatel, a to s přihlédnutím k socio-historickému kontextu Nizozemí 16.-17. století. Klíčová slova: žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátky
Zima v žánrové malbě zaalpských malířů 16. a 17. století
Květ, Přemysl ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Diplomová práce nazvaná "Zima v žánrové malbě zaalpských malířů 16. a 17. století" pojednává o tématu ročního období Zimy, ztvárněné na dílech vybraných zaalpských umělců. Zabývá se nejen její působivou atmosférou, ale zejména sleduje zvyky a tradice prostých obyvatel vesnic či měst, jež jsou na daných obrazech znázorněny. V pozornosti zájmu jsou jak biblické scény spjaté s Narozením Krista, případně lidové oslavy křesťanských svátků v zimním období. Na vybraných námětech lze dále zkoumat podoby zimních radovánek prostých lidí, případně lovecké hony. Smyslem této práce je snaha reflektovat význam zimní krajiny s odkazem na zobrazení života prostých obyvatel, a to s přihlédnutím k socio-historickému kontextu Nizozemí 16.-17. století. Klíčová slova: žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátky
Převod současného programu Sněmovny na permanentní schůzi pléna: Studie č. 1.137
Kolář, Petr
Časové rozvrhy a modely - současná průměrná schůze, jeden týden jednání tzv. permanentní schůze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úloha liniových vedoucích pracovníků v systému interní komunikace v organizaci
Purnochová, Lucie ; Háša, Stanislav (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace v kontextu fungování pracovní organizace. Vysvětluje rozdělení komunikace na externí a interní. Pozornost je více zaměřena na interní komunikaci, její formy a prostředky. Dále jsou identifikovány funkce a role liniového vedoucího pracovníka v hierarchii organizace a také specifika jeho působení v oblasti interní komunikace. Současně zdůrazňuje úlohu liniového vedoucího pracovníka při využívání prostředků ústní formální komunikace v organizaci, kterými jsou porada oddělení, celofiremní konference a telekonference. Empirické šetření této práce se zaměřuje na úlohu liniového vedoucího pracovníka při poradách, celofiremní konferenci a telekonferenci v konkrétní obchodní společnosti. Polostrukturované rozhovory s liniovými vedoucími pracovníky a dotazníkové šetření s podřízenými pracovníky poskytují náhled a hodnocení úlohy liniového vedoucího pracovníka při zmíněných formálních setkáních v této společnosti.
O zásadách řečového chování v češtině a ve vietnamštině
Nguyen Thi Minh, Trang ; Hrdlička, Milan (vedoucí práce) ; Hasil, Jiří (oponent)
Bakalářská práce pojednává o zásadách řečového chování v češtině a ve vietnamštině. Porovnává typologicky oba jazyky, všímá si jazykové situace v obou zemích. Vychází ze zásad komunikace verbální i neverbální a zaměřuje se na vybrané otázky řečového ztvárnění zdvořilosti. Konkrétně jde o otázky tykání - vykání, oslovení a o pozdravy. Poznatky mohou usnadnit vzájemné porozumění mezi oběma skupinami mluvčích.
Webový portál pro správu konzultačních schůzek
Balcar, Juraj ; Szőke, Igor (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Systém pre správu konzultácií slúži pre ľudí, ktorí si chcú rezervovať rôzne termíny u doktora, konzultanta alebo manažéra, ale aj pre ľudí, ktorí chcú poskytovať konzultačné alebo ordinačné hodiny. Cieľom bolo spojenie uvedenej funkcionality spolu s jej jednoduchosťou a efektivitou zároveň, ktorá odpovedá na požiadavky užívateľa. V práci nájdete prierez od špecifikácie požiadavkov cez návrh systému až po samotnú realizáciu.
DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská
Kubinová, Michaela ; Hrabec, Josef (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Polyfunkční dům ve Valašském Meziříčí na hranici historického jádra a novodobé obytné zástavby

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.