Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přístupy k prevenci kouření
Sudová, Tereza ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Strnadová, Alice (oponent)
Anotace: Předmětem bakalářské práce ,,Přístupy k prevenci kouření" je analýza postojů pražských středních zdravotnických škol a jejich studentů k prevenci kouření. V první části práce je shrnut historický a současný pohled na obecnou problematiku kouření, je zdůrazněn negativní dopad kouření na lidský organismus. Dále jsou v práci zmíněna preventivní opatření a programy prevence zdraví. V druhé části v rámci vlastního výzkumného šetření uvádím srovnání dvou středních zdravotnických škol a vlastní analýzu výzkumu. V této části se zabývám zejména pohledem studentů na problematiku kouření a uvádím vlastní návrhy pro praxi.
Studenti a absolventi lékařské fakulty Univerzity Karlovy v první polovině 20. století: sociální struktura, průběh studia, studentský život, profesní kariéry.
Kopecká, Tereza ; Svobodný, Petr (vedoucí práce) ; Mášová, Hana (oponent) ; Křížová, Eva (oponent)
Studenti a absolventi lékařské fakulty Univerzity Karlovy v první polovině 20. století: sociální struktura, průběh studia, studentský život, profesní kariéry Tereza Kopecká Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LFUK Téma studia medicíny v první polovině dvacátého století nabízí zajímavý pohled do světa prvorepublikové mládeže, rozvíjející se moderní medicíny a vysokého školství. Prosopografická studie umožňuje tuto heterogenní problematiku vnímat z mnoha stran: demograficky, sociálně, politicky, z hlediska genderu a dalších. Studenti, kteří jsou tématem této práce, zažili velkou část dvacátého století; společným formujícím zážitkem pro ně byla první světová válka, ale postupně došlo ke komplexní a hluboké diferenciaci, která nám umožňuje nahlédnout do světa vědy, nemocniční i komunitní medicíny, odboje, aktivní politiky i umění. V jejich lékařských kariérách se samozřejmě projevily i organizační změny veřejného zdravotnictví, které vedly ke ztrátě profesní svobody. Tyto obtíže jim ale pomohl překonat sociální kapitál, získaný už v době studia. Hlavním problémem vědeckého života byla diskontinuita daná druhou světovou válkou a vazba vědy na politiku v poválečném období. Klíčová slova: lékařská fakulta, první polovina dvacátého století, prosopografie, gender, demografie
Přístupy k prevenci kouření
Sudová, Tereza ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Strnadová, Alice (oponent)
Anotace: Předmětem bakalářské práce ,,Přístupy k prevenci kouření" je analýza postojů pražských středních zdravotnických škol a jejich studentů k prevenci kouření. V první části práce je shrnut historický a současný pohled na obecnou problematiku kouření, je zdůrazněn negativní dopad kouření na lidský organismus. Dále jsou v práci zmíněna preventivní opatření a programy prevence zdraví. V druhé části v rámci vlastního výzkumného šetření uvádím srovnání dvou středních zdravotnických škol a vlastní analýzu výzkumu. V této části se zabývám zejména pohledem studentů na problematiku kouření a uvádím vlastní návrhy pro praxi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.