Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza logistického zajištění distribuce čerpací techniky ve společnosti Aquatrading
BOBEK, Stanislav
Hlavním cílem práce je analýza logistického zajištění distribuce v sortimentní skupině čerpací techniky z pohledu vybrané firmy se zaměřením na deskripci informačního a materiálového toku.
Návrh na zlepšení materiálového toku ve strojírenském podniku
Čeliňák, Martin ; Sakreida, Tomáš (oponent) ; Bartošek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu toku materiálu ve vybrané strojírenské společnosti NORDIC STEEL s.r.o. Práce se skládá ze tří částí, přičemž v první části jsou popsána teoretická východiska potřebná pro psaní práce, ve druhé části je popsán a analyzován materiálový tok a jeho úzké místo a obsahem závěrečné části práce je návrh konkrétního zlepšení v rámci tohoto úzkého místa materiálového toku.
Zlepšování podnikových procesů ve vybrané společnosti
Jankůj, Filip ; Juřica, Pavel (oponent) ; Bartošek, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšování procesu materiálového toku ve společnosti Swardman, s.r.o. za cílem zvýšení denní produkce. Tato práce analyzuje současný stav pohybu pracovníků a materiálu metodou špagetového diagramu a pozorováním provozu. Budou identifikovány nedostatky a na základě nich budou navrhnuty řešení k jejich odstranění.
Návrh řízení nákupní funkce v obchodní organizaci ve vazbě na řízení zásob
Karamnova, Anna ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu řízení nákupní funkce v obchodní organizaci ve vazbě na řízení zásob zkoumané společnosti. První část práce obsahuje analýzu současného stavu společnosti Eprin s.r.o. a jejích skladových zásob s teoretickými podklady pro analýzu. Druhá část obsahuje návrh zefektivnění nákupního procesu společnosti prostřednictvím optimalizaci řízení zásob.
Návrh řízení automatického regálového skladu
Trnovec, Šimon Peter ; Štoček, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Obsahom tejto diplomovej práce je nnavrhnutie logiky riadenia materiálového toku automatického regálového skladu do výrobnej oblasti podniku. Logika riadenia je zobrazená pomocou vývojového diagramu a na zhodnotenie funkčnosti skladu je zostavená matica experimentov. Experimenty sú vykonávané na simulačnom modeli, ktorý bol vytvorený v softwari Siemens Plant Simulation.
Návrh zlepšení zásobování montáže rozvaděčů
Ťopková, Lucie ; Kopp,, Dalibor (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zásobování montáže rozvaděčů společnosti ABB. Hlavními částmi, na které se tato práce zaměřuje, je proces manipulace s materiálem a proces skladování. Diplomová práce zmíněné procesy podrobně analyzuje a definuje jejich úzká místa. Na základě zjištěných úzkých míst vytváří konkrétní návrhy na zlepšení, které mají za cíl snížit vznikající plýtvání. Snížení plýtvání povede k poklesu nákladů společnosti.
Návrh layoutu pracoviště
Hlavatý, Pavel ; Dostál, David (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je navržení layoutu pracoviště za účelem zlepšení manipulace mezi pracovišti ve společnosti ABB s. r.o. Teoretická část práce definuje pojmy štíhlého podniku a uspořádání pracoviště. V analytické části je analyzován layout pracoviště společně s výrobním procesem a ergonomickými podmínkami na pracovišti. Dále jsou analyzovány pracovní činnosti na jednotlivých pracovištích. Na základě zjištěných nedostatků v analytické části jsou navržena vhodná a realizovatelná řešení. V závěru práce je zhodnocen celkový přínos a ekonomické náklady projektu.
Studie štíhlé výroby ve vybraném výrobním provozu a její implementace
Kašpárková, Helena ; Ing. Josef Otrhálek. (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možností zlepšení pracovních procesů ve společnosti působící ve Zlínském kraji. Převážná část produkce se skládá z výroby elektronických komponentů do automobilového průmyslu. Pro neustálý tlak na zlepšování výrobních procesů se autorka zaměřuje na pozorování pracovního dne zaměstnance na pozici skladník, obsluha manipulačních vozíků. Z materiálů získaných při provedeném pozorování byly navrženy možnosti zefektivnění procesů nutných k zachování plynulosti výroby.
Návrh štíhlé výroby a její implementace v podmínkách výrobního provozu
Kovaříková, Simona ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem štíhlé výroby a její implementací v podmínkách výrobního provozu. Teoretická část obsahuje poznatky související s danou problematikou. V další části je představena zvolená výrobní společnost, zaměřující se na výrobu komponent pro automobilový průmysl. Další část je věnována potřebným analýzám současného stavu pracovišť a identifikaci jejich slabin. Následně jsou uvedena praktická řešení implementace vybraných prvků štíhlé výroby.
The Proposal of Management Improvement of Packaging Material in a Selected Company
Glonek, Andrej ; Siegl, Pavel (oponent) ; Bartošek, Vladimír (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with packaging materials in company Frauenthal Automotive Hustopeče, s. r. o., specifically proposals to improve the storage, flow and use of packaging material with limited storage capacity. The first part contains the theoretical basis of the work. The second part includes a presentation of the company and an analysis of the current situation. In the last part, own solutions to current shortcomings in the company are proposed.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.