Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Křehkohlavé
Svobodová, Kateřina ; Koudelková, Šárka (oponent) ; Vlková, Veronika (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci s názvem Křehkohlavé navazuji na svoje předchozí série obrazů, které jsou mým emočním pojetím subtilnosti a živelnosti zároveň. Zaměřuji se na ztvárnění dalšího plynoucího/pulzujícího místa před nebo po projití komůrkou. Toto místo je chápáno romanticky, hřejivě, zároveň je to místo bez paměti a zasněžené. Je možnost komůrkou vědomě projít, či být nevyhnutelně vtažen? Je ztvárněním vnějších zkušeností do vnitřních a jejich pomezí skrze křehce volnou (křehkohlavou) symboliku a obrazovou úvahu, co konkrétní obraz potřebuje pro ono měkké vyjádření.
Cestování časosběrem
Sodomková, Natálie ; Smetana, Matěj (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Projekt „Les” s pracovním názvem „Cestování časosběrem“ je jednoduchá 2D digitální hra, v žánru adventur, zasazená do reálného prostředí Vodárenského lesa u Svitav. Obsah se dotýká tématu pohádek, folklóru, času, magického realismu i osobní mytologie. Cílem práce je, pomocí autorské stylizace námětu i grafického zpracování, vytvořit specifickou atmosféru interaktivního prostředí. Tento postoj se skrze použití média digitální hry pojí s experimentem, a klade si otázku, do jaké míry lze skrze interakci subjektivní atmosféru přenést.
Solomonovy dcery
Brůčková, Kamila ; Prokůpek, Tomáš (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Komiks Solomonovy dcery přináší nové pojetí tématu honu na čarodějnice zasazením do období před a během druhé světové války, přičemž vědomě pracuje s asociacemi na dobu, která už je dnes většině lidem pouze zprostředkovaná literaturou a filmem, a i když se některá témata týkající se lidskosti a krutosti stále vynořují, vnímáme toto období s jistým odstupem a komplexním zhodnocením. A právě díky tomu, jak jednoznačná a všem známá jsou fakta, si nyní můžeme dovolit pracovat s prostředím a dobou převážně jako s kulisou, která nám nabízí určité možnosti pro rozvíjení příběhu a estetickou ucelenost.
"Putování na místě"
Balážová, Dana ; Babanová, Adéla (oponent) ; Lisá, Markéta (vedoucí práce)
Práce Putování na místě se zabývá přirozenými způsoby cestování. V práci relativizuji tento pojem a srovnávám ho se slovem putování. Jde mi především o vyvolání dojmu putování v mysli. Používám poměrně statický obraz, který dávám do kontrastu široké škály hudebních motivů a ruchů.
Galerie Festival
Vlček, Vojtěch ; Grosseová, Isabela (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Galerie Festival je projekt cestovní modulovatelné částečně prodejní galerie výtvarného umění.
Fantastický okamžik. Na hranici reálného.
Dašková, Michaela ; Smetana, Matěj (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci jsem navázala na téma, které jsem řešila v teoretické části. Zabývám se studiem tzv. fantastického momentu, jeho vznikem, popisem a vyvoláváním... Knížka je dokumentací mojí sběratelské činnosti a současně mých intervencí v soukromých diváku jen těžko přístupných místech mých blízkých. Kniha vychází ve 4 kusech. V ideálním případě bych ji ráda nechala vytisknout v nákladu asi 100 kusů a poskytla v galeriích k prodeji. Takto bude na několika vybraných místech v Brně k dispozici na půjčení.
Devoted Soldier of Eclecticism
Žufníček, Jan Adam ; Delong, Marek (oponent) ; Vlková, Veronika (vedoucí práce)
Moje Bakalářská práce Devoted soldier of eclecticism je výstavní projekt. Výstupem je fyzická série obrazů a objektů. Předmětem výstavy, respektive série tvořící bakalářskou práci, je polemika o metamodernismu. Esenciální pro představované obrazy a objekty je konceptuální přístup k referenci a prolínání zdánlivě nesouvisejících inspiračních zdrojů. Mnou představovaná díla v sobě obsahují polemiku o současné situaci v umění. Zobrazují často obyčejné věci (boty, holuby, balóny), které obohacují o filosofický či duchovní význam. Využívám klasických jednoduchých kompozic a naivního zobrazování, abych posílil napětí mezi obyčejným a nadpřirozeným. Zatímco obrazy zachycující jednotlivé situace, objekty pak hovoří o vztahu lidských bytostí (antropomorfizované meče) k často těžce popsatelným a chápaným konceptům.
Souhraničnost
Kučera, Tomáš ; Alster, Darina (oponent) ; Artamonov, Vasil (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvoření ucelené série obrazů, které tematizují souvislost mezi odpojením se od světa a jeho současným odkouzlením, s využitím okultního symbolu chrámu jako ústřední metafory.
Nadpřirozené bytosti v Odkazu Dračích jezdců Christophera Paoliniho
TILP, Vojtěch
Práce se bude zabývat interpretací populární fantastické tetralogie současného amerického spisovatele Christophera Paoliniho, Odkaz Dračích jezdců (Inheritance Cycle), konkrétně úlohou nadpřirozených a fantastických bytostí. Teoretickým východiskem bude přiblížení různých typů fantastických postav v anglické a americké dobrodružné fantasy literatuře pro mladé čtenáře. Samostatná kapitola bude věnována životu a tvorbě Christophera Paoliniho. V dalších kapitolách bude hlavní pozornost zaměřena na typologii nadpřirozených postav v Odkazu Dračích jezdců (od draků přes elfy k urgalům a trpaslíkům), jejich funkci, charakteristiku (typické znaky) a vztah k hrdinovi, dále pak na úlohu prostředí a analýzu hlavních motivů. Součástí práce bude i zamyšlení nad Paoliniho inspirací, zvláště pokud jde o dílo J.R.R. Tolkiena. V tomto ohledu se práce pokusí stručně poukázat i na význam fantastického ("starověkého") jazyka a jeho souvislost s tématem moci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.