National Repository of Grey Literature 86 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Replica Design of L-40 "Meta Sokol " Airctaft - fuselage
Růžička, Miroslav ; Pešák, Miroslav (referee) ; Píštěk, Antonín (advisor)
This diploma thesis deals with the design of all-metal construction of fuselage of the replica L-40 Meta Sokol aircraft on the basis of CS-VLA regulation. As far as the aircraft is concerned, the thesis establishes the load of tail surfaces, landing gear and engine bed. Futhermore, it designs the construction of fuselage, tail landing gear, including the system of its retraction, wing-fuselage connection, engine bed and the primary design of cockpit. In the end, the thesis focuses on the fuselage production technology.
Multifuntional Sport Hall
Škatula, Václav ; Pilgr,, Milan (referee) ; Barnat, Jan (advisor)
The bachelor thesis presents a project of a load bearing structure of a multifunction hall that has a rectangular ground plan and also deals with the assessment of the project. The object is situated in the urban area of Ostrava. The task provides two versions of design. The first version consists of ten traverse joining beams witch are distanced five meters from each other. The second version consists of six traverse joining beams witch are distanced nine meters from each other. The thesis focuses on the load pressure of the steel construction, the main emphasis being placed on the single structural components and assembling components. The calculation meet the standards of ČSN EN.
Design of Wing and Landing gear for TST 14 MC Glider
Štěpánek, Jan ; Šošovička, Róbert (referee) ; Juračka, Jaroslav (advisor)
Modification of TST-14 MC glider, calculation of flight envelope, distribution of lift on the wing, calculation of loading cases of the wing, strength check of choosen construction nodes, design of the landing gear retraction mechanism, setting up loading of landing gear according to ULKM, strength check of landing gear
Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods
Mahmoud, Houssam ; Baran,, Ireneusz (referee) ; Santos, Serge Dos (referee) ; Mazal, Pavel (advisor)
Tato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality vybraných typů pneumatických válců. Prvním krokem bylo nalezení typického akustického emisního signálu, který je spojen s určitým typem poškození ve válci využitím frekvenčního spektra signálu. Později byl tento parametr nahrazen parametrem RMS během sledování změn v průběhu testů. Na konkrétních válcích byl sledován vztah mezi akustickou emisí a různými typy defektů a byl představen nový přístup k určování těchto typů vad a jejich odlišením v signálu akustické emise. Druhý krok studie že neporušené a poškozené válce byly porovnávány tak, aby se zjistily výrazné rozdíly, které určují, zda je válec poškozen nebo nepoškozen. Několik nepoškozených válců bylo testováno akustickou emisí a následně v nich byly vytvořeny umělé vady. Signály z vysouvání a zasouvání pístu byly zaznamenány a analyzovány pomocí řady parametrů. Na základě časového zpoždění a normalizace RMS byly rozpoznány odezvy mezi poškozenými a nepoškozenými pneumatickými válci. Rozdíly byly zjištěny porovnáním maximální hodnoty RMS ze snímače upevněného na předním víku válce a snímače upevněného na zadním víku válce pro jeden cyklus. Poškozené a nepoškozené válce byly rozlišeny pomocí rozdílů energetických hodnot přítomných v signálech z obou snímačů v závislosti na zdvihu pístu. Konečné vyhodnocení válce bylo určeno výpočtem celkové hodnoty RMS. Ve třetím kroku experimentu byly válce postupně zatěžovány různými závažími ve svislém směru. Signály akustické emise byly zaznamenány z vysouvání a zasouvání pístu a poté analyzovány. Časové zpoždění se vypočítává z digitálního vstupu a začátku pohybu pístu. Energie signálu a RMS akustické emise porovnávají různé reakce v poškozených a nepoškozených pneumatických válcích s a bez zatížení. Výsledky testu ukázaly lineární vztah mezi křivkou RMS a zatížením. Defekty ovlivňují vztah mezi aplikovaným zatížením a zaznamenaným signálem snímačů.
Optimalization Power Parameter of Small Induction Motors
Chincocolo, Joao Pepino Ndembe ; Grmela, Petr (referee) ; Hájek, Vítězslav (advisor)
Tato bakalářská práce “Optimalizace energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu“ popisuje testovací metody, potřebné ke stanovení ztrát a účinnosti elektrických strojů, se zaměřením na asynchronní stroje. Určuje výpočetní postupy pro vyhodnocení daných měření. Definice uvedených zkoušek jsou sepsány se zřetelem na současné normy. Z informací obsažených v částech s výše uvedeným obsahem vychází prakticky zpracovaný nástroj pro samočinné vyhotovení protokolu z měření. Jedná se o formulář v elektronické podobě. Vstupem formuláře jsou zadané naměřené hodnoty. Výstupem formuláře je protokol o měření, uvádějící výsledky výpočtů a grafy charakteristik. Pro účely této bakalářské práce byl formulář předvyplněn naměřenými hodnotami ze zkoušek konkrétního asynchronního stroje. Související výpočty k určení parametrů stroje jsou uvedeny.
Use of load tests in the design and possible realization of rehabilitation of concrete structures
Regent, David ; Láník, Jaromír (referee) ; Žítt, Petr (advisor)
ABSTRACT Bachelor's thesis in the search section describes the basic information about diagnostics and load tests of constructions and bridges. Presents the general process of loading structures, including their measurements. It shows the description and measuring instruments for measuring important quantity. There are the types of load tests, load test selected general construction, load tests during the reconstruction works and load test after reconstruction works.
Concept of linear motors measurement workplace
Knobloch, Jan ; Červinka, Dalibor (referee) ; Klíma, Bohumil (advisor)
Master’s thesis handles about measurement on linear motors. Acts about set of two linear machines on one rail. One is motor and second is load. Thesis paies their mathematical description, control and measurement. It’s made measurement of the linear motor load characteristic. Next measurement have to do with losses in the converter. Is chosen measuring instrument t for measurement during working cycle. During working cycle has determine power eciency of entire drive.
Analysis and programming of trochoid interpolations on a CNC machine
Jílková, Ingrid ; Ohnišťová, Petra (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
This diploma thesis deals with the analysis and programming of the trochoidal milling which is verified by interpolation in a CNC machine. The theoretical part of thesis deals with the research of the dynamic milling, in particular about the trochoidal milling. This part is focused on the mathematical description, creation of algorithms and the types of trajectories. It explains the cutting conditions as the cutting section of a chip, force loading and as well the quality prediction of the machined surfaces. Furthermore, it clarifies the advantages and the reasons of use of the trochoidal milling. The practical part of the thesis deals with the analysis and the experimental verification of the parametric programme for the selected application. At first, it is explained how were the trochoidal and the linear milling programmed. Next, it describes the programming of the trochoidal interpolations and their analysis with regard to the cutting section of a chip, force loading and the quality of the machined milled surfaces depending on the input parameter – the feed speed. This part presents the comparison of the trochoidal and the linear milling methods and their evaluations which are also done with regard to the cutting section of a chip, force loading and the quality of the machined surfaces. This part also suggests recommendations for practice depending on the results and it also contains the techno-economic assessment.
Hangar
Škatula, Václav ; Bajer, Miroslav (referee) ; Sýkora, Karel (advisor)
The final thesis is focused on a project of a load bearing structure of a aircraft maintenance hangar that has a rectangular ground plan 60,0x120,0 m and includes suspended mobile hoist of loading capacity 5,0t. The object is situated in the airport area of Ostrava Mošnov. The task provides two versions of design. The first version consists of eleven traverse joining beams witch are distanced twelve meters from each other. The second version consists of thirteen traverse joining beams witch are distanced ten meters from each other. The thesis focuses on the load pressure of the steel construction, the main emphasis being placed on the single structural components and assembling components. The calculation meet the standards of ČSN EN.
Landing gears of ultralight airplanes and its loading
Talanda, Tomáš ; Jebáček, Ivo (referee) ; Juračka, Jaroslav (advisor)
This bachelor thesis deals with engineering solution and loading of ultralight aircraft landing gear. At first requirements for landing gear are mentioned, then the basic arrangement and structural design of aircraft landing gear are explicated. Next part contains calculation procedure and sample calculation of P92 ECHO aircraft landing gear loading. The last part of the thesis deals with experimental verification of landing gear loading, that was calculated before.

National Repository of Grey Literature : 86 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.