Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Peculiarities of the fantasy literature translation from English into Russian
Dolgushina, Mariia ; Stranz-Nikitina, Veronika (vedoucí práce) ; Rycheva, Ekaterina (oponent)
Specifika překladu literatury v žánru fantasy z angličtiny do ruštiny ABSTRAKT Tato práce je věnovaná zvláštnostem překladu fantasy literatury z angličtiny do ruštiny a prozkoumá rysy na příkladu několika literárních děl. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část obsahuje teoretické základy překladu literatury ve zvoleném žánru na základě tematických děl rusky a anglicky mluvících autorů. Provedena analýza lexikálních a gramatických rysy fantasy literatury, typy a klasifikace překladatelských transformací. Samostatná kapitola je věnována problémům a zvláštnostem, které mohou potkat překladatelé, zabývající literaturou zkoumaného žánru. Druhá část práce obsahuje analýzu překladatelských transformací, především lexikálních a gramatických, v překladu vybraných děl. Hlavním účelem práce je porovnat přístupy překladatelů k různým fantasy subžánrům, jako je magická, městská a humorná fantasy. Tato analýza umožňuje identifikovat specifické rysy překladu každého subžánru. Na základě srovnání práce odhalí, jaké konkrétní překladatelské proměny převládají v dílech vybraných subžánrů. KLÍČOVÁ SLOVA literatura, překlad, překladatelské proměny, fantasy, fantasy subžánr

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.