National Repository of Grey Literature 104 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat.
Wordplay in Shakespeare's Romeo and Juliet
Šťastná, Jana ; Ženíšek, Jakub (advisor) ; Malá, Markéta (referee)
Bakalářská práce "Překlady slovních hříček v Shakespearově Romeovi a Julii" se problematikou překládání Shakespear zaměřením na slovní hříčk žto typický prvek Shakespearova dramatického díla. Prostřednictvím konkrétních příkladů z této práci analyzovány české překlady slovních hříček na bastitových překladových strategií a lingvistických mechanismů, jejichž hlediska aplikovatelnosti Delabastitových teoretických poznatků na konkrétní slovní hříčky v
Automatic Categorization of Unknown Words Based on Derivational Relations
Faltusová, Marie ; Dytrych, Jaroslav (referee) ; Smrž, Pavel (advisor)
This master thesis deals with the construction of a system for automatic classification of~unknown words based on derivation bonds. For this purpose, the system was designed to~extract derivative links based on electronic dictionaries and to create word-forming models from them. Based on this knowledge, it is then possible to incorporate unclassified words into existing nests formed from the obtained bonds, and their models, or create new ones. The reader will be gradually acquainted with the reasons that lead to the continuous transformation or expansion of the lexicon, the ways in which the words in~the~Czech language are derived and how to obtain information about the changes caused by this derivation process. This system builds on and extends the research of the branch of morphology in~the~project of a morphological analyzer of the Research Group of Knowledge Technologies, working at the Faculty of Information Technology of the Brno University of~Technology.
Commented translation - smart home technologies.
Los, Marek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
The Bachelor’s thesis deals with the translation of a professional technical text from Czech to English language and the linguistic items encountered in the translation process. The original Czech text on the topic of smart home technologies has been chosen, translated into English and then analysed by the linguistic means. The analysis addressed linguistic features such as terms, acronyms, neologisms and cohesion. The thesis disclosed many difficulties encountered by a translator during the translation from Czech to English. Most of these difficulties are linked to fidelity to the original idea of the source text.

National Repository of Grey Literature : 104 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.