National Repository of Grey Literature 101 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Wordplay in Shakespeare's Romeo and Juliet
Šťastná, Jana ; Ženíšek, Jakub (advisor) ; Malá, Markéta (referee)
Bakalářská práce "Překlady slovních hříček v Shakespearově Romeovi a Julii" se problematikou překládání Shakespear zaměřením na slovní hříčk žto typický prvek Shakespearova dramatického díla. Prostřednictvím konkrétních příkladů z této práci analyzovány české překlady slovních hříček na bastitových překladových strategií a lingvistických mechanismů, jejichž hlediska aplikovatelnosti Delabastitových teoretických poznatků na konkrétní slovní hříčky v
Automatic Categorization of Unknown Words Based on Derivational Relations
Faltusová, Marie ; Dytrych, Jaroslav (referee) ; Smrž, Pavel (advisor)
This master thesis deals with the construction of a system for automatic classification of~unknown words based on derivation bonds. For this purpose, the system was designed to~extract derivative links based on electronic dictionaries and to create word-forming models from them. Based on this knowledge, it is then possible to incorporate unclassified words into existing nests formed from the obtained bonds, and their models, or create new ones. The reader will be gradually acquainted with the reasons that lead to the continuous transformation or expansion of the lexicon, the ways in which the words in~the~Czech language are derived and how to obtain information about the changes caused by this derivation process. This system builds on and extends the research of the branch of morphology in~the~project of a morphological analyzer of the Research Group of Knowledge Technologies, working at the Faculty of Information Technology of the Brno University of~Technology.
Commented translation - smart home technologies.
Los, Marek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
The Bachelor’s thesis deals with the translation of a professional technical text from Czech to English language and the linguistic items encountered in the translation process. The original Czech text on the topic of smart home technologies has been chosen, translated into English and then analysed by the linguistic means. The analysis addressed linguistic features such as terms, acronyms, neologisms and cohesion. The thesis disclosed many difficulties encountered by a translator during the translation from Czech to English. Most of these difficulties are linked to fidelity to the original idea of the source text.
Commented translation of a text on science and technology
Doležal, Martin ; Smutný, Milan (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá používáním technického jazyka v češtině i angličtině, v čem si jsou tyto jazyky podobné a v čem se naopak liší. Pro studování jazyků v elektrotechnice byl vybrán technicky zaměřený text k přeložení a poté byl přeložen do angličtiny. Po překladu byla provedena analýza jazyka, které se zaměřovala jak na lingvistické, tak extralingvistické vlastnosti, které jsou často specifické pro odborné texty. Tyto vlastnosti pokrývají širokou škálu lingvistických oborů, jako jsou například lexikologie, morfologie, stylistika, syntax, ale i extralingvistické záležitosti, jako třeba pragmatika. Analýza originálního a přeloženého textu odhalila spoustu rozdílů, jak malých, tak i velkých, které jsou výsledkem pokusu o přenos informace v jazyce, který je poměrně rozdílný oproti originálnímu jazyku.

National Repository of Grey Literature : 101 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.