National Repository of Grey Literature 720 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The methodology of ensuring the secured and licensed access to the datasets in the various modes of availability located in the digital libraries
Richter, Vít, ; Matušík, Zdeněk, ; Vozár, Zdenko ; Foltýn, Tomáš,
Významným doplněním české autorskoprávní úpravy, reflektujícím nástup digitálních technologií, je rozšíření oblastí, v nichž bude nově vykonávána tzv. rozšířená kolektivní správa usnadňující licencování některých způsobů užití děl knihovnami. Na základě kolektivních hromadných smluv mezi Národní knihovnou a kolektivními správci DILIA a OOA-S budou moci knihovny navzájem sdílet a zpřístupňovat veřejnosti nejen digitalizovaná díla z vlastních knihovních fondů, ale i díla z fondů jiných knihoven.
Fulltext: Download fulltextPDF
Applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods focusing on licence agreements and software
Rýdl, Jiří ; Bříza, Petr (advisor) ; Pauknerová, Monika (referee)
Applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods focusing on licence agreements and software Abstract The first three chapters deal with the requirements of applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ("Vienna Convention"). The general aim is to describe the requirements, to identify the interpretative problems associated with this area and to critically evaluate the different doctrinal and case-law approaches to these problems. The individual chapters deal successively with the positive definition of the scope of the Vienna Convention, the negative definition of its scope, and finally with the possibilities for the contracting parties to influence the application of the Vienna Convention. In particular, attention is paid in this part to the definition of the terms that are central to the assessment of applicability of the Vienna Convention yet are not defined by the Vienna Convention itself. These are primarily the concepts of goods and contracts of sale contained in Article 1 of the Vienna Convention or the concepts of the substantial part of the materials necessary for production, and the preponderant part of the obligations, which are used in Article 3 of the Vienna Convention. Closer attention is also...

National Repository of Grey Literature : 720 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.