National Repository of Grey Literature 238 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Zhodnocení aktivit lesní pedagogiky a myslivecké osvěty na vzdělávání mládeže v Jihomoravském kraji
Žák, Zdeněk
The work examines the impact of forest activity on knowledge and attitudes of primary school pupils in South Moravia. Research was used questionnaires and interviews for comprehensive feedback from the participating pupils, primary school teachers and educators forest to ascertain the views, experiences and knowledge in the field of forestry and hunting of pupils aged 8 to 12 years. The results showed that experiential learning forest is very suitable for working with the target group in terms of increased interest in the forest, increasing the knowledge of the forest and a positive evaluation of forestry and hunting activities from all involved.
Deforestace ve vybraných státech Jižní Ameriky
Vaško, Aneta
My bachelor thesis is focused on the problem of deforestation in selected countries of the macro region of South America, Brazil and Ecuador. First of all, the thesis concentrates on the general description of forests, their importance, functions, types and on the worldwide forest extent. The area of South America is specified more in detail and there is also reflected the problem of deforestation, one of the most serious problems of the environment. The thesis describes the main causes and consequences of deforestation in the chosen countries, but also the activities of both states, which lead to mitigation of this problem. At the end of my bachelor thesis there are mentioned some recommendations, which could help to improve this situation.
Marketing survey of public opinion on the use of countryside in the Olomouc Region
Slezar, Pavel
This thesis deals with a marketing thesis in Olomouc Region. The goal is to find out on a representative sample public view on land use. The questionnaire has many questions from a field like: green areas, sustainable energy, forestry, hunting, fishing or protected areas and national parks. Each field has couple of questions on opinion of the respondent. The theoretical part contains basic information on every field mentioned in the questionnaire. It also includes current information on Olomouc Region and the situation with these fields on it land. The practical part shows all the valid respondents which took part in the questionnaire. The results which were obtained thanks to them are presented in a number of figures and tables which show the current trend among them. It is followed by various correlations and ends with a comparison of other works done on diverse regions.
Analýza dopadů zavedení soustavy Natura 2000 na Břeclavsku
Trčková, Nikola
The thesis deals with the analysis of the impacts of the Natura 2000 network introduction in Břeclav, specifically in two selected areas. Selected locations are characterized by focusing on physical-geographic, historical, ecological and landscaping issues. Changes in the landscape before and after the introduction of the Natura 2000 network are evaluated in terms of time on the basis of the gathered information and aerial photographs of both areas. The weaknesses, strengths, threats and opportunities of selected locations are identified by SWOT analysis. Part of the thesis is based on the literary research dealing with the problems of the Natura 2000 network and its application in the Czech Republic.
Private protected areas (PPA) – are they effective in conserving the biodiversity hotspots?
Korba, Jan
The thesis is trying to bring the comprehensive information about Private Protected Areas (PPAs) and evaluate their effectiveness of management within the study region of Western Ecuador. The description of brief history, current trends in Latin America and Ecuador in private conservation are presented. Twenty PPAs were randomly selected and the Rapid Assessment and Prioritization for Protected Areas Management methodology used to evaluate their management effectiveness. To date, PPAs are not incorporated into the national system of protected areas and a few incentives are provided towards forest conservation on private lands. PPAs must face pressures and threats as mining, urban development or illegal hunting and land trafficking within their properties and they receive almost no help and attention from the authorities in cases of intervention. PPAs often serve as buffer zones of bigger public protected areas or stepping stones between smaller patches of protected forest. The highest scores on overall management effectiveness were found among generally bigger reserves owned by NPOs. The work also provides a brief comparison of private conservation in Ecuador and Czech Republic.
Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky - data, vývoj, souvislosti
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jednotlivé složky životního prostředí České republiky, a taktéž hospodářské sektory, které tyto složky ovlivňují, prošly během posledních 25 let výraznou změnou. Tato změna nastala díky restrukturalizaci ekonomiky po změně politického režimu v roce 1989, a také díky napojení České republiky na evropské politiky a trhy. Dalším faktorem změny je dlouhodobá postupná změna postoje české společnosti k ochraně životního prostředí a k udržitelnému způsobu života. Zvyšuje se zájem o problematiku změny klimatu, diskutuje se nedostatek přírodních zdrojů a lidé aktivně přistupují ke konceptu oběhového hospodářství. Kvalitu lidského života přímo ovlivňuje kvalita prostředí, ve kterém lidé žijí. Stav životního prostředí je utvářen komplexním systémem vzájemných interakcí mezi jednotlivými složkami životního prostředí a lidskými činnostmi, a to jak negativními, tak pozitivními. Velmi důležité je v tomto efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou do ochrany a zlepšování životního prostředí investovány. Ekonomický systém je přímo závislý na přírodních zdrojích a na prostoru, kde mohou výrobní procesy probíhat a kde dochází ke koloběhu jednotlivých prvků, hmoty a energie. Z tohoto důvodu se předkládaná publikace zabývá jak jednotlivými složkami životního prostředí, tak i hospodářskými sektory, a tam, kde je to možné, i finančními prostředky vynaloženými na ochranu těchto oblastí. Vzhledem k výraznému posunu vnímání veřejnosti problematiky životního prostředí je v úvodu každé kapitoly vybrána dvojice tvrzení ze sociologických průzkumů, která aktuální postoje veřejnosti k dané oblasti charakterizuje.
Fulltext: Download fulltextPDF
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF
Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF
Zpráva o životním prostředí v Kraji Vysočina 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF
Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 238 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.