Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.05 vteřin. 
Návrh expanze IT společnosti na slovenský trh s lesnickými informačními systémy
Smrčka, Filip ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na navržení vhodného způsobu expanze brněnské společnosti HA-SOFT, s.r.o. na slovenský trh s lesnickými informačními systémy. Úvodní část se věnuje vymezení problematiky, stanovení cílů a metodice práce. Teoretická část se zabývá vymezením pozadí problematiky a nejdůležitějších pojmů. Analytická část se věnuje analýze vnějšího a vnitřního prostředí společnosti směrem k expanzi společnosti na zahraniční trh. V návrhové části se již nachází vlastní návrh vhodného způsobu expanze a následně jeho vyhodnocení, zejména po ekonomické stránce.
Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích
Kadavý, Jan ; Sklenář, Karel ; Novák, Jakub ; Knott, Robert ; Kneifl, Michal
Metodika je zaměřena na využití informací identifikace, dokumentace a prezentace antropogenních objektů v terénu, reliktů historické hospodářské činnosti člověka v lesích. Tento druh informací je výsledkem propojení lesnictví spolu s památkovou péčí a archeologií. Za antropogenní objekty považujeme především staré cesty, lokality historické těžby surovin, objekty zpracování surovin, zaniklé vesnice, výskyt pařezin a další. Důvodem vzniku metodiky je obava ze ztráty (poškození) těchto objektů lesnickou hospodářskou činností umocněnou v současné době zpracováváním kůrovcové kalamity nebývalých rozměrů na podstatné části území ČR. Připustíme-li, že k poškozování objektů dochází, pak dochází i ke ztrátám na kulturním a historickém dědictví ČR. Ambicí metodiky je na problematiku upozornit. Cílem metodiky je popsat, jak antropogenní objekty, relikty historické hospodářské činnosti člověka v lesích, moderními postupy identifikovat a následně adekvátně chránit. Ústředním bodem řešení je návrh přenosu informací o výskytu těchto objektů v terénu k vlastníkům lesů formou lesních hospodářských plánů, příp. lesních hospodářských osnov a návrh postupů pro jejich adekvátní ochranu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Moderní informační technologie v lesnictví
Klusáček, Jan
Diplomová práce se zabývá analýzou současných možností a využití ICT/IS v lesnictví. Součástí práce je dotazníkové šetření, které zajistilo objektivní data o současné situaci a využívání ICT/IS v lesním hospodářství, zejména v oblasti ekonomiky a řízení lesních podniků. Na základě zjištění nejpoužívanějších řešení byla zpracována recenze na IS jednotlivých výrobců. Realizačním výstupem práce je sestavení návrhu na využití ICT/IS podle velikosti obhospodařovaného majetku lesnickým podnikem.
Zhodnocení vývoje vybraných makroekonomických charakteristik lesního hospodářství v národním hospodářství České republiky v období let 2003 až 2013
Kadlec, Jan
Tato práce představuje ucelený vývoj vybraných makroekonomických charakteristik a zasazuje obor lesnictví do kontextu hospodaření ČR. Nabízí časové řady ukazatelů obecná míra nezaměstnanosti, inflace, průměrná hrubá měsíční mzda (ČR, lesnictví), zaměstnanost (ČR, lesnictví, zemědělství, zpracování dřeva), hrubý domácí produkt, hrubá přidaná hodnota (ČR, lesnictví, zemědělství, zpracování dřeva), ceny vybraných sortimentů, těžba dřeva za roky 2003 až 2014. Analýzou těchto dat zjišťuje klesající počty zaměstnanců v lesnictví, zvyšující se produktivitu práce v lesnictví, výrazně rostoucí mzdu v lesnictví, i když stále pod celorepublikovým průměrem.
Analýza mysliveckého hospodaření u firmy Třeboňské lesy a rybníky s.r.o.
Dvořák, Daniel
Tato práce analyzuje hospodaření na dvou honitbách v užívání společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. (dále TLR), spravující primárně lesy města Třeboně. Zkoumaná oblast se nachází v Jihočeském kraji, okrese Jindřichův Hradec, přičemž město Třeboň je obec s rozšířenou působností (dále ORP). Zhodnocení mysliveckého hospodaření z hlediska ekonomického a biologického. Porovnání výsledků s literaturou a komentáře s doporučením k daným tématům.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.