Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky
Stejskalová, Marta ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Hladký, Jaromír (oponent)
NÁZEV: Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky AUTOR: Marta Stejskalová KATEDRA: Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Jindřich Kitzberger ABSTRAKT: Spolupráce mateřských škol a poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky je velmi důležitá. Rozhodnutí rodičů, zda svému dítěti povinnou školní docházku odloží či nikoliv, by se nikdy nemělo stát formální záležitostí, jelikož neuváženým přístupem mohou rodiče způsobit svému dítěti značné obtíže v budoucím vzdělávání i následném životě. Bakalářská práce je tvořena ze čtyř kapitol a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází z teoretických východisek a obecné charakteristiky předškolního vzdělávání, poradenských zařízení, ze zkušeností ředitelek MŠ v oblasti odkladu povinné školní docházky. Opírá se o právní vymezení předškolního vzdělávání a poradenských zařízení. Cílem praktické části bakalářské práce bylo v rámci kvantitativního výzkumného šetření posoudit problematiku spolupráce mezi mateřskou školou, odborným školským poradenským pracovištěm, rodiči a největší problémy z tohoto vyplývající pro ředitelky mateřských škol. KLÍČOVÁ SLOVA: mateřská škola, školská poradenská zařízení, právní předpisy, diagnostika školní zralosti, odklad...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.