Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Docházkový systém - kompletní řešení s moduly ESP a Raspberry Pi
Křehlík, Petr ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navržení a implementace docházkového systému založeného na platformě Arduino, ESP a RaspberryPi, které spolu komunikuji pomocí WiFi sítě. Přístupová stanice poskytuje přístup uživatelům pomocí RFID čipů a centrální jednotka informační systém pro správu celého systému v podobě webového rozhraní.
Informační systém pro drobného zemědělce
Kuchynka, Marek ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit webový informační systém pro drobného zemědělce, který bude později využit v reálném provozu. Podstatou celého systému je OLAP analýza příjmů a výdajů, které se zjistí na základě vykonaných prací na polích, nakoupeného materiálu a prodaných produktů. Pro implementaci byl zvolen jazyk PHP a český framework Nette společně s MySQL databází.
Využití víceúrovňových asociačních pravidel v internetovém obchodu
Králík, Michael ; Šebek, Michal (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací kompletního informačního systému pro potřeby elektronického obchodu, v jehož prostředí bude využito víceúrovňových asociačních pravidel pro dolování dat. Informační systém bude dále obsahovat vedení skladu, automatické zpracování objednávek, vedení plateb, daňovou evidenci a zobrazování různých statistik. K implementaci tohoto systému byly použity technologie HTML, Latte, CSS, JavaScript, Nette Framework, PHP a MySQL.
Rámec pro tvorbu komponent v prostředí Nette
Kvita, Michal ; Milička, Martin (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro zjednodušení tvorby, správy a použití komponent v českém PHP frameworku Nette a jeho šablonovacím jazyce Latte. Projekt je realizován jako knihovna za využití systému rozšíření Nette. Knihovna příslušně využívá značkovací jazyk XML a interní konfigurační formát Nette nazvaný NEON. Součástí textu je i analýza částí Nette Frameworku relevantních pro řečenou problematiku. Výsledné řešení je demonstrováno na jednoduché aplikaci a v závěru jsou nastíněny možnosti budoucího rozšíření.
Informační systém pro Výzkumnou skupinu diagnostika
Vaďura, Pavel ; Zachariášová, Marcela (oponent) ; Čekan, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o návrhu a implementaci informačního sytému pro výzkumnou skupinu. V práci jsou popsány základní technologie pro tvorbu informačního systému, jako je PHP, PHP frameworky, MySQL a jQuery. Další část práce pojednává o specifikaci, analýze, návrhu a implementaci reflektující požadavky výzkumné skupiny na funkcionalitu informačního systému.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.