National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.06 seconds. 
The Effect of Electrode Binders to Electrochemical Properties of Negative Electrode Materials
Zsigmond, András ; Máca, Josef (referee) ; Libich, Jiří (advisor)
Táto bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi spojív, používaných v lítium-iontových akumlátorov, a ich vpliv na vlastnosti záporných elektrodových hmôt. Použité pojivá boli: Polyvinylidenfluorid (PVDF), Styren-butadienového guma (SBR) a Polyimid P84. Každé spojivo bolo testované v troch rôznych hmotnostných percentách z PVDF a P84 3, 6 a 10 hm.%, zatiaľ čo SBR 2, 4 a 6 hm.%. Práca zahŕňa prípravu procesu elektródy a výsledky vykonaních meraní.
Testing of a Prototype Device Using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)
Zsigmond, András ; Jaššo, Kamil (referee) ; Libich, Jiří (advisor)
.Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickými procesy v lítium-iontových bateriích. Pro charakterizaci různých elektrochemických procesů se používá metoda nazývaná elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS). V prvních kapitolách jsou popsány různé typy baterií a jejich rozdíly. Práce také obsahuje popis experimentálního zařízení používaného pro EIS. Součástí práce je také porovnání experimentálního zařízení a zařízení od společnosti BioLogic Science Instruments.
Recycling modern cars
Borik, Matúš ; Charvát, Pavel (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
Zem čelí nadmernému prekračovaniu recyklačných limitov organických a anorganických surovín, čo spôsobuje nedostatočnú absorpciu skleníkových plynov. Automobilový priemysel sa v posledných desaťročiach rapídne rozbehol a má na tom svoj podiel. Významný negatívny vplyv na rast výroby automobilov má ťažba zdrojov, ktorá prináša niekoľko environmentálnych problémov, ako je vyčerpanie zdrojov, neudržateľnosť životného prostredia, ktorá vedie ku globálnemu otepľovaniu, a zdravotné problémy spojené s ťažbou zdrojov a výrobou automobilov. Ak sa má udržať úroveň používania automobilov, hlavným riešením je zamerať sa na recykláciu a výrobu ekologických vozidiel. Výskum recyklačných metód moderných vozidiel a ich analýza je zameraním tejto bakalárskej práce, ktorej konkrétnym cieľom poskytnúť náhľad rôznych typov recyklačných postupov. Prvá časť sa zaoberá všeobecnými princípmi recyklácie a recykláciou vozidiel po častiach. Následne práca presúva svoju pozornosť na obnoviteľné zdroje a ich využitie v automobilovom priemysle (elektromobily) a recykláciu moderných automobilov vyradených z prevádzky. Posledná časť prináša bližší pohľad na možnosti skladovania energie z obnoviteľných zdrojov, špecificky na vodíka (H2), jeho využitie v palivových článkoch, recykláciu vodíkových automobilov a budúcnosť pohonu. Práca konzultovaná s expert inžinierom danej oblasti.
Testing of a Prototype Device Using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)
Zsigmond, András ; Jaššo, Kamil (referee) ; Libich, Jiří (advisor)
.Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickými procesy v lítium-iontových bateriích. Pro charakterizaci různých elektrochemických procesů se používá metoda nazývaná elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS). V prvních kapitolách jsou popsány různé typy baterií a jejich rozdíly. Práce také obsahuje popis experimentálního zařízení používaného pro EIS. Součástí práce je také porovnání experimentálního zařízení a zařízení od společnosti BioLogic Science Instruments.
The Effect of Electrode Binders to Electrochemical Properties of Negative Electrode Materials
Zsigmond, András ; Máca, Josef (referee) ; Libich, Jiří (advisor)
Táto bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi spojív, používaných v lítium-iontových akumlátorov, a ich vpliv na vlastnosti záporných elektrodových hmôt. Použité pojivá boli: Polyvinylidenfluorid (PVDF), Styren-butadienového guma (SBR) a Polyimid P84. Každé spojivo bolo testované v troch rôznych hmotnostných percentách z PVDF a P84 3, 6 a 10 hm.%, zatiaľ čo SBR 2, 4 a 6 hm.%. Práca zahŕňa prípravu procesu elektródy a výsledky vykonaních meraní.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.